top of page

Hoe Brazilië bestuurd wordt

De republiek Brazilië is een federale staat en wordt bestuurd volgens de Braziliaanse grondwet die werd aangenomen in 1988. De Braziliaanse regering is verdeeld in drie takken, namelijk de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht.

 

Uitvoerende macht

 

De uitvoerende macht wordt geleid door de president van Brazilië, die wordt gekozen voor een termijn van vier jaar en maximaal twee termijnen kan dienen. De president is verantwoordelijk voor het bestuur van het land en heeft de macht om wetten goed te keuren of te vetoën die zijn aangenomen door het congres. De president wordt bijgestaan door verschillende ministers die verantwoordelijk zijn voor verschillende sectoren van de regering, zoals buitenlandse zaken, defensie en financiën.

 

 

Wetgevende macht

 

De wetgevende macht bestaat uit twee kamers, namelijk de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. De Senaat bestaat uit 81 leden, waarvan er drie worden gekozen door elke staat van Brazilië, en het Huis van Afgevaardigden bestaat uit 513 leden die worden gekozen op basis van de bevolking van elke staat. Het congres is verantwoordelijk voor het maken en wijzigen van wetten, en heeft ook de macht om de president af te zetten als hij of zij zich schuldig maakt aan wangedrag.


 

 

 

 

Rechterlijke macht

 

De rechterlijke macht in Brazilië is onafhankelijk en bestaat uit federale, staats- en militaire rechters. Het hoogste gerechtshof van Brazilië is het Federale Hooggerechtshof, dat bestaat uit 11 rechters die worden benoemd door de president van Brazilië en worden bekrachtigd door de Senaat. Het Federale Hooggerechtshof heeft de macht om wetten ongrondwettelijk te verklaren en is de laatste beroepsinstantie voor civiele en strafzaken.

Naast deze drie machten, heeft Brazilië ook verschillende onafhankelijke instanties en autoriteiten, zoals de rekenkamer en de ombudsman, die verantwoordelijk zijn voor het toezicht houden op de overheid en het beschermen van de rechten van burgers.

Over het algemeen functioneren de drie machten van de Braziliaanse regering onafhankelijk van elkaar, en elke macht heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit systeem van checks and balances zorgt ervoor dat geen enkele tak van de regering te veel macht heeft en dat de belangen van de burgers van Brazilië worden beschermd.

De volgorde van de machten van de Braziliaanse overheid, in volgorde van hun hiërarchie, is als volgt: de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Elke macht heeft zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar ze zijn allemaal onderhevig aan de grondwet van Brazilië en aan de controle van de andere machten.

De volgorde van de leiding van het land

Na de president van Brazilië komt de vicepresident, die de president vervangt in geval van afwezigheid, overlijden of afzetting van de president. Daarna volgt de voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, gevolgd door de voorzitter van de Federale Senaat en de voorzitter van het Braziliaanse Hooggerechtshof.

Afbeeldingen, van boven naar onder: Palácio do Planalto (regeringsgebouw), het Congres (Parlement) en het hooggerechtshof "Supremo Tribunal Federal). Foto's: Wikimedia Commons

Het presidentiële gebouw Palácio do Planalto in de hoofdstad Brasília.
Het Braziliaanse Congres in de hoofdstad Brasília.
Het gebouw van de gerechtelijke macht Supremo Tribunal Federal in de hoofdstad Brasília.
bottom of page