top of page

Deelstaten

Estados.jpg

Er zijn 26 deelstaten (estados) in Brazilië, plus het Federaal District (Distrito Federal), waar de hoofdstad Brasília zich bevindt. Elk van deze deelstaten heeft zijn eigen grondwet, wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht, die vergelijkbaar zijn met die van de federale overheid.

De gouverneur (governador) is het hoofd van de uitvoerende macht van een deelstaat en wordt rechtstreeks gekozen door de burgers voor een termijn van vier jaar. De gouverneur benoemt de secretarissen van de verschillende ministeries, zoals financiën, gezondheid en onderwijs, die de dagelijkse gang van zaken in de deelstaat beheren.

De wetgevende macht van een deelstaat bestaat uit een eenkamerstelsel (Assembleia Legislativa) met afgevaardigden (deputados estaduais) die ook worden gekozen door de burgers. Deze afgevaardigden stellen wetten en regels op en hebben de macht om de gouverneur af te zetten als hij of zij zich schuldig maakt aan wangedrag.

Elke deelstaat heeft ook zijn eigen rechterlijke macht, waaronder rechtbanken en hoven, die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de wet en het beoordelen van civiele, strafrechtelijke en administratieve zaken.

Elke deelstaat in Brazilië heeft bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van openbare diensten, infrastructuur en belastingheffing, evenals het beheer van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu. De deelstaten hebben ook de macht om hun eigen economische beleid te ontwikkelen en de economische ontwikkeling van hun regio te stimuleren.

De rol van de deelstaten in Brazilië is daarom zeer belangrijk en de deelstaatregeringen hebben veel invloed op het dagelijks leven van de Brazilianen. Door hun autonomie kunnen de deelstaten ook verschillen in hun wetgeving en beleid, wat bijdraagt aan de diversiteit van de Braziliaanse samenleving en economie.

bottom of page