top of page

Economie

Sinds de herinvoering van de democratie in 1985 heeft de Braziliaanse economie verschillende ups en downs gekend. Over het algemeen was er een groei, maar niet altijd op een consistente manier en niet altijd ten gunste van alle sectoren.

Industria.jpg

In de jaren 80 en 90 werd de economie geplaagd door hyperinflatie, hoge rentetarieven en een tekort op de begroting. In deze periode was de industrie de belangrijkste sector van de economie, die werd gesteund door de bescherming van de binnenlandse markt en subsidies. De regering nam in 1994 maatregelen om de inflatie onder controle te krijgen en de economie te stabiliseren door de introductie van de Real, de nieuwe nationale munteenheid. Deze maatregelen resulteerden in een aanzienlijke economische groei in de jaren 90.

Vanaf het begin van de 21e eeuw tot het begin van de wereldwijde financiële crisis in 2008, beleefde de Braziliaanse economie een periode van stabiliteit en groei. De dienstensector, met name de financiële dienstverlening, werd een belangrijke motor van de economie. De landbouwsector profiteerde van de groeiende wereldwijde vraag naar voedsel en biobrandstoffen, en de export van goederen zoals soja, koffie en suiker steeg.

Na de crisis van 2008 daalde de vraag naar Braziliaanse grondstoffen, waardoor de economie vertraagde. Tijdens de daaropvolgende jaren werd de economie geconfronteerd met politieke instabiliteit, corruptieschandalen en een dalende olieprijs. De groei van de dienstensector en de export van landbouwproducten hielpen de economie echter om te herstellen.
 

Braziliaanse landbouw.

In de afgelopen jaren heeft de Braziliaanse economie te maken gehad met nieuwe uitdagingen, waaronder de COVID-19-pandemie en de toenemende druk op het Amazoneregenwoud. Deze uitdagingen hebben geleid tot een recessie in 2020, maar de economie is zich aan het herstellen. De dienstensector blijft een belangrijke motor van de economie, terwijl de landbouwsector nog steeds een belangrijke rol speelt in de export.

Over het algemeen is de Braziliaanse economie de afgelopen decennia gegroeid en zijn er nieuwe sectoren opgekomen die een belangrijke rol spelen. De industrie en de landbouw blijven belangrijk, maar de dienstensector en het toerisme zijn ook van toenemend belang voor de economie. De culturele sector heeft ook bijgedragen aan de economie, met name door de export van muziek, film en andere culturele producten.
 

Vastgoed

De vastgoedsector van Brazilië heeft in de afgelopen decennia een aanzienlijke ontwikkeling doorgemaakt, vooral sinds de jaren 80. In die tijd werden economische hervormingen doorgevoerd die bijdroegen aan de stabilisatie van de economie en aan een toename van de middenklasse. Dit leidde tot een toename van de vraag naar woningen, commerciële ruimten en kantoren.
 

São Paulo

Sinds de jaren 80 werden er verschillende hervormingen doorgevoerd die hebben bijgedragen aan de groei van de vastgoedsector. In 1988 werd er een nieuwe grondwet aangenomen die de eigendomsrechten van burgers versterkte. Daarnaast heeft de regering verschillende programma's gelanceerd om de bouwsector te stimuleren, zoals "Minha Casa, Minha Vida" (Mijn Huis, Mijn Leven) programma dat zich richt op de bouw van sociale woningen.

In de afgelopen jaren heeft de vastgoedsector van Brazilië echter enkele uitdagingen gekend. De economische crisis in 2015-2016 had een negatief effect op de sector, waardoor de verkoop van vastgoed daalde en de bouwactiviteit afnam. De sector heeft ook te maken gehad met corruptieschandalen, met name in de overheidsopdrachten voor grote bouwprojecten. Dit heeft geleid tot een afname van het vertrouwen van investeerders in de sector.

Ondanks deze uitdagingen blijft de vastgoedsector van Brazilië belangrijk en groeit nog steeds. Er is nog altijd een groeiende vraag naar woningen en commerciële ruimtes, vooral in grote steden als São Paulo en Rio de Janeiro. De bouwsector blijft ook een belangrijke werkgever en draagt bij aan de economie van het land.

Het is belangrijk op te merken dat de vastgoedsector in Brazilië divers is en dat er verschillende segmenten zijn, waaronder luxe vastgoed, sociale woningen en commerciële vastgoedprojecten. Het is ook belangrijk om te vermelden dat er regionale verschillen bestaan, waarbij sommige regio's en steden een sterke vastgoedmarkt hebben, terwijl andere minder ontwikkeld zijn.

 

Sloppenwijken

 

Sloppenwijken in Brazilië, ook wel favelas genoemd, zijn ontstaan als gevolg van een combinatie van factoren, waaronder ongecontroleerde verstedelijking, armoede en een gebrek aan overheidsbeleid om huisvesting te bieden aan de groeiende stedelijke bevolking. De favelas zijn vaak gelegen op onbebouwde grond of op steile hellingen en hebben meestal geen toegang tot basisvoorzieningen zoals riolering, water, elektriciteit of openbare diensten.

Favela Morro da Providência Rio de Janeiro.

De toename van de favelas begon in de jaren 50 en 60, toen er een migratiegolf van het platteland naar de stad op gang kwam als gevolg van een afname van de landbouwactiviteiten en een toename van de werkgelegenheid in de steden. De snelle verstedelijking veroorzaakte een tekort aan betaalbare huisvesting en een gebrek aan regelgeving rond stadsplanning en de ontwikkeling van woonwijken, waardoor veel mensen gedwongen werden om te leven in sloppenwijken.

Ondanks de inspanningen van de overheid om de situatie van de bewoners van favelas te verbeteren, blijft de situatie van veel mensen die in deze gebieden leven moeilijk. De Braziliaanse overheid heeft verschillende programma's opgezet om de levensomstandigheden in favelas te verbeteren, zoals het "Programma voor Versnelde Groei" (PAC - Programa de Aceleração do Crescimento) en het "Minha Casa, Minha Vida" programma. Deze programma's hebben tot doel het verstrekken van betaalbare huisvesting, het verbeteren van de openbare diensten en het stimuleren van economische activiteiten in de favelas.

Hoewel de programma's in sommige opzichten succesvol zijn geweest, hebben ze ook te maken gehad met kritiek vanwege een gebrek aan coördinatie tussen de verschillende overheidsinstanties, een gebrek aan participatie van de bewoners bij de ontwikkeling van de programma's en de voortdurende aanwezigheid van criminele bendes in sommige favelas. Ook blijft de problematiek van armoede en ongelijkheid in Brazilië een belangrijke oorzaak van de favelas en is er meer nodig dan alleen beleid gericht op de favelas zelf om deze problemen op te lossen.

Toerisme

Tur1.jpg

Brazilië is een land met een enorme toeristische potentie, met een rijke cultuur, adembenemende landschappen en een gevarieerde flora en fauna. Het land heeft de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van toerisme, maar er zijn nog steeds uitdagingen en tekortkomingen.

Een van de belangrijkste prestaties van Brazilië op het gebied van toerisme is de groei van het aantal toeristen dat het land bezoekt. In 2019 ontving Brazilië meer dan 6,6 miljoen internationale toeristen, een stijging van 3,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook is er een toename van het aantal toeristische infrastructuur, waaronder hotels, restaurants en luchthavens, in het land.

Een belangrijke uitdaging voor Brazilië is echter de veiligheid. Het land heeft te maken met een hoog niveau van criminaliteit en geweld, met name in de grote steden. Dit kan potentiële toeristen afschrikken en het imago van het land negatief beïnvloeden. Ook is er soms sprake van politieke instabiliteit en economische onzekerheid.

Een ander probleem is de infrastructuur van het land. Ondanks de verbeteringen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd, blijft de infrastructuur achter bij die van sommige andere landen. Het openbaar vervoer is niet altijd betrouwbaar en de wegen kunnen slecht zijn, waardoor het moeilijk kan zijn om sommige delen van het land te bereiken.

Tot slot is er ook nog een uitdaging op het gebied van duurzaam toerisme. Brazilië heeft te maken met ontbossing, vervuiling en andere milieuproblemen die de natuurlijke schoonheid van het land bedreigen. Het is daarom belangrijk om duurzame toerismepraktijken te ontwikkelen en te bevorderen om ervoor te zorgen dat de toeristische sector op de lange termijn levensvatbaar blijft.

Foto's: Wikimedia Commons / Arne Müseler / www.arne-mueseler.com / Embratur

bottom of page