top of page

Politieke partijen

Braziliaanse politieke partijen.

Het Braziliaanse politieke landschap is zeer divers en er zijn veel politieke partijen met uiteenlopende ideologieën (31 om precies te zijn). Het kan echter worden opgemerkt dat er de laatste jaren een verschuiving is geweest naar meer rechts-populistische en conservatieve partijen, terwijl links-progressieve partijen hun positie hebben verzwakt.

Hieronder vindt u een lijst van de voornaamste politieke partijen in Brazilië in alfabetische volgorde, samen met hun afkorting en hun ideologie:

Avante (AVANTE) - Centrum-rechts, populistisch en conservatief.
Cidadania (CIDADANIA) - Centrum-rechts, sociaalliberaal en democratisch.
Democratas (DEM) - Centrum-rechts, sociaalliberaal en conservatief.
Partido Democrático Trabalhista (PDT) - Links-progressief, sociaaldemocratisch en nationalistisch.
Partido da Causa Operária (PCO) - Links, communistisch en anti-kapitalistisch.
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) - Links, communistisch en progressief.
Partido da Mulher Brasileira (PMB) - Centrum-rechts, conservatief en vrouwvriendelijk.
Partido da Mobilização Nacional (PMN) - Centrum-rechts, populistisch en conservatief.
Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) - Centrum-rechts, sociaalliberaal en democratisch.
Partido Democrático Brasileiro (PDMB) - Centristisch, populistisch en conservatief.
Partido Humanista da Solidariedade (PHS) - Centrum, sociaaldemocratisch en progressief.
Partido Novo (NOVO) - Rechts-liberaal, conservatief en economisch libertarisch.
Partido Popular Socialista (PPS) - Centrum-links, sociaaldemocratisch en progressief.
Partido Progressista (PP) - Centrum-rechts, populistisch en conservatief.
Partido Republicano Brasileiro (PRB) - Centrum-rechts, conservatief en evangelisch-christelijk.
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) - Centrum-rechts, populistisch en conservatief.
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) - Rechts-populistisch, nationalistisch en conservatief.
Partido Social Cristão (PSC) - Centrum-rechts, conservatief en evangelisch-christelijk.
Partido Social Democrático (PSD) - Centrum-rechts, sociaalliberaal en conservatief.
Partido Social Liberal (PSL) - Rechts-populistisch, nationalistisch en conservatief.
Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) - Links, socialistisch en progressief.
Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Centrum-links, sociaaldemocratisch en democratisch.
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Centrum-rechts, populistisch en conservatief.
Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Centrum-rechts, conservatief en evangelisch-christelijk.
Partido Verde (PV) - Links-progressief, ecologisch en sociaalliberaal.

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) - Centrum-rechts
Rede Sustentabilidade (REDE) - Links-progressief, ecologisch en democratisch.
Solidariedade (SD) - Centrum-rechts, sociaaldemocratisch en populistisch.

Centrão

Het "centrão" (letterlijk vertaald als "grote midden") is een informele groepering van verschillende politieke partijen in Brazilië die zichzelf positioneren tussen de twee grote partijen, de Arbeiderspartij (PT) en de Sociaaldemocratische Partij (PSDB). De partijen die deel uitmaken van het centrão hebben uiteenlopende ideologieën en belangen, maar delen een pragmatische benadering van de politiek en een sterke neiging om deals te sluiten in het parlement.

Enkele van de belangrijkste partijen die deel uitmaken van het centrão zijn de Progressieve Partij (PP), de Republikeinse Partij (PR), de Democratische Arbeiderspartij (PDT), de Democratische Beweging van Brazilië (MDB) en de Sociaaldemocratische Partij van Brazilië (PSD).

Deze partijen hebben veel invloed in het parlement vanwege hun aanzienlijke vertegenwoordiging en hun neiging om coalities te vormen met andere partijen om meerderheden te creëren. Met name in de afgelopen jaren hebben de partijen van het centrão een belangrijke rol gespeeld bij het vormen van regeringen en het ondersteunen van presidenten in het parlement. In ruil daarvoor ontvangen de partijen vaak belangrijke posities in de regering en toegang tot publieke middelen.

Sommige critici beschuldigen de partijen van het centrão van opportunisme en van het faciliteren van corruptie, omdat ze vaak bereid zijn om politieke steun te bieden aan regeringen die te maken hebben met beschuldigingen van corruptie en onethisch gedrag. Anderen wijzen erop dat deze partijen een belangrijke rol spelen in het bevorderen van politieke stabiliteit en het voorkomen van politieke blokkades in het parlement.

In ieder geval zijn de partijen van het centrão een belangrijke speler in de Braziliaanse politiek en zullen ze waarschijnlijk een cruciale rol blijven spelen bij het vormen van coalities en het ondersteunen van regeringen in de toekomst.

Financiering

De Braziliaanse politieke partijen worden gefinancierd door verschillende bronnen, waaronder overheidsfondsen, donaties van particulieren en bedrijven en contributies van leden. Het belangrijkste wettelijke kader voor de financiering van politieke partijen in Brazilië is de wet op politieke partijen (Lei dos Partidos Políticos).

Er zijn twee belangrijke overheidsfondsen die worden gebruikt om de Braziliaanse politieke partijen te financieren: het "fundo partidário" en het "fundo eleitoral".

Het "fundo partidário" (partijfonds) is een fonds dat is opgericht om de activiteiten van politieke partijen te financieren, zoals de salarissen van partijfunctionarissen en politieke campagnes. Het fonds wordt gefinancierd door de overheid en is gebaseerd op een percentage van de federale begroting. Dit percentage is momenteel vastgesteld op 0,5% van de netto belastinginkomsten van het voorgaande jaar.

Het "fundo eleitoral" (verkiezingsfonds) is een fonds dat is opgericht om politieke campagnes te financieren, met name voor de verkiezingen voor het Braziliaanse nationale congres en het presidentschap. Het fonds is ook gefinancierd door de overheid en is bedoeld om te worden verdeeld tussen de politieke partijen op basis van hun respectieve vertegenwoordiging in het nationale congres. Het fonds heeft een variabel bedrag, afhankelijk van de beschikbare begrotingsmiddelen en de eisen van de verkiezingen.

Het belangrijkste verschil tussen het "fundo partidário" en het "fundo eleitoral" is het doel van de financiering. Het "fundo partidário" is bedoeld om de activiteiten van politieke partijen te financieren, terwijl het "fundo eleitoral" bedoeld is om verkiezingscampagnes te financieren. Het "fundo partidário" wordt continu verdeeld aan de partijen, terwijl het "fundo eleitoral" alleen wordt gebruikt in verkiezingsjaren.

Beide fondsen zijn onderwerp van debat en controverse in Brazilië. Critici beschuldigen de fondsen van het bevorderen van corruptie en het toekennen van te veel publieke middelen aan politieke partijen. Anderen wijzen erop dat deze fondsen noodzakelijk zijn om de democratie in stand te houden en politieke partijen in staat te stellen om deel te nemen aan verkiezingen.

bottom of page