top of page
  • Observer

101.414 overleden Brazilianen krijgen nog steeds pensioen

Het instituut INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social, het orgaan dat sociale uitkeringen en pensioenen beheert) registreerde vorig jaar een bedrag van meer dan 1 miljard reais dat onterecht werd uitbetaald aan overledenen. Het totale deficit van de sociale zekerheid bereikte 149,73 miljard reais in 2016, het slechtste resultaat sinds 1995.

Technici van het “Ministério da Transparência & Controladoria-Geral da União” stelden vast dat het gat in de begroting van de sociale zekerheid nog groter zou kunnen zijn omdat er pensioenen uitbetaald worden aan mensen die overleden in 2005. Dit alles komt naar buiten op een moment dat de regering pogingen doet om een hervorming van de pensioenen door kamer & senaat te krijgen, hoogstnoodzakelijk om nog pensioenen te kunnen betalen in de nabije en verdere toekomst. Voor dit jaar wordt het deficit geschat op 184 miljard. De regering nam vorig jaar al een aanvang met de herziening van uitkeringen voor zieken en invaliden. Nogal wat van die uitkeringen werden inmiddels geschrapt.

Twee redenen worden opgegeven voor de foute uitgaves. Ten eerste, zoals vermeld, uitbetalingen aan mensen die reeds overleden zijn. Pensioengerechtigden ontvangen hun uitkering rechtstreeks via de banken die geregistreerd zijn bij de pensioendiensten, op hun privé rekeningen. Waneer een pensioengerechtigde overlijdt, dan heeft het cartório (waar de burgerlijke stand geregistreerd wordt) tijd tot de 10de van de maand die volgt op het overlijden, om dit te melden aan de INSS. Dat orgaan moet dan de uitkering schrappen. Het probleem, volgens technici, bestaat erin dat die meldingen niet altijd automatisch gebeuren. Dit kan door personeelsgebrek, of door een gebrekkige infrastructuur (in het Braziliaanse binnenland is er nog erg veel werk aan de winkel wat dat betreft). De INSS betaalde aldus pensioenen uit aan 101.414 overledenen in 2016. 1.256 van die gepensioneerden waren al overleden in 2005. Gemiddeld neemt het schrappen van een uitkering na een overlijden 4 maanden in beslag.

De tweede reden voor het enorme deficit is de moeilijkheid om de onterecht uitbetaalde pensioenen te recupereren. Van het eerder vermelde deficit werd tot op dit moment slechts 10 % gerecupereerd. Ook de banken halen allerlei redenen aan om de ontvangen bedragen niet terug te bezorgen aan de INSS, zoals bankgeheim e.d. meer. En dan is er tenslotte ook nog een gebrek aan interne controle binnen het instituut voor sociale zekerheid.

#BrazilieNieuws #INSS

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page