top of page
  • Observer

Aanwervingsactie of maatschappelijk standpunt?

Lu

Dat er nog een staart zou komen aan het Magalu-verhaal dat hier gepubliceerd werd op 23 september, was te verwachten. Ook al zou men mogen aannemen dat Brazilië met een rijke geschiedenis aan migranten uit gans de wereld, vandaag geen last meer heeft van racisme, kan het tegendeel volmondig bevestigd worden. De Braziliaanse bourgeoisie kijkt nog altijd minachtend neer op kleurlingen waarvan een groot deel bij de meest behoevenden hoort van het land, wonende in sloppenwijken, met alle gevolgen van dien, inclusief hoog scorend in de misdaadcijfers en als slachtoffers van het vele (politie) geweld.

De DPU (Defensoria Pública da União), het officiële verdedigingsorgaan van de regering, startte een actie op bij het arbeidstribunaal tegen retailer Magazine Luiza (Magalu), voor wat zij bestempelen als “marketing de lacração”. Letterlijk vertaald betekent dit “verzegelde marketing”, maar in werkelijkheid wordt een reclame actie bedoeld met een etiket waarop een maatschappelijk standpunt wordt ingenomen.

Magazine Luiza kondigde in de eerste helft van september een selectie aan voor de aanwerving van stagiaires, maar dan exclusief voor zwarten en kleurlingen. Voor de auteur van de actie van de DPU, Jovino Bento Júnior, “gaat het hier niet om een noodzakelijke maatregel – want er bestaan er andere om hetzelfde objectief te bereiken – , ook al is de sociale insluiting van zwarten en kleurlingen wenselijk”.

“De aankondiging van het exclusieve traineeprogramma voor zelfverklaarde zwarte kandidaten is zeker een zakelijke marketingstrategie”, aldus de actie. “Dit is een fenomeen dat tegenwoordig wijdverbreid is, en de professionals die met reclame en marketing werken, hebben er zelfs al een technische naam voor: Marketing de Lacração”.

De rechtszaak eist van de winkelketen R$ 10 miljoen (€ 1.538460) als dekking van een “collectieve morele schade”, omdat “de rechten van miljoenen werknemers geschonden worden” (discriminatie op grond van ras of huidskleur, hierdoor de toegang tot de arbeidsmarkt belemmerend).

Het openbaar ministerie van Arbeid (MPT) in São Paulo wees enkele weken geleden al een reeks aanklachten wegens verondersteld racisme af tegen Magazine Luiza, in hun programma voor trainees. Voor het MPT vormde de actie van het bedrijf geen inbreuk tegen de arbeidswetgeving, maar wel een rechtzetting van historische fouten.

Luiza Trajano, CEO van de keten Magalu, zei tijdens een interview in het programma Roda Viva van TV Cultura, dat zij ontdekte dat er weinig zwarten waren onder het kaderpersoneel, en dat zij daarom besloot om een programma voor stagiaires op te starten, uitsluitend voor zwarten. Zij had het hierbij over een “structureel racisme”. De zakenvrouw bevestigde dat zij er eerder al naar streefde om meer zwarten en kleurlingen te betrekken in de selectie procedures, maar dat er weinig respons was: “Hoe konden wij meer zwarten aanwerven als ze niet komen opdagen? Er bestaat al ongelijkheid bij het vertrekpunt”. Ze verwees hierbij naar de reeds bestaande ongelijkheden vanaf de basisschool.

Volgens Luiza Trajano gaat het niet om een opwelling, maar om een idee dat grondig werd besproken door een comité vooraleer de actie publiek te maken. In het begin worden er 20 plaatsen aangeboden in het ganse land, met de oriëntatie dat de sector human resources CV’s moet aanvaarden zonder de verplichting tot kennis van de Engelse taal. De selectieprocedure is ook toegankelijk voor zwarten die reeds werken in het bedrijf.

De actie van het DPU wil een soort “omgekeerd racisme” aan de kaak stellen. De vraag is of dit het juiste antwoord is op een bestaande werkelijkheid.

Bron

Illustratie: Magazine Luiza - Wikimedia Commons

#MPT #DPU #LuizaTrajano #Magalu #RodaViva #MagazineLuiza #TVCultura #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page