top of page
  • Observer

Adopteer eens een ouderling

Idosa

In het vooruitzicht van een alsmaar verouderende bevolking, plant het ministerie voor vrouwen, familie en mensenrechten het indienen van een voorstel bij het parlement om adoptie van ouderlingen mogelijk te maken. Het idee bestaat erin om suggesties te doen aan de parlementairen om een regeling uit te werken m.b.t. de mogelijkheid tot “opvang” en “adoptie” van ouden van dagen in een zwakke positie en/of in de steek gelaten.

Dit moet leiden tot een politiek debat over het thema, aldus de nationale secretaris voor de rechten van de ouderling, Antônio Costa.

Een eerste stap werd gezet in december toen de nationale raad voor de rechten van de ouderling (in het parlement), waarvan het aantal raadgevers werd verminderd in het voorbije jaar, een resolutie uit 2008 nietig verklaarde. Deze resolutie verbood de overheid om een onthaal te bieden aan ouderen in het model “onthaalfamilie”. Het ministerie denkt nu aan een regelgeving als “nieuw alternatief” om de veroudering van de bevolking op te vangen.

Op dit ogenblik zijn er ongeveer 30 miljoen zestigplussers in Brazilië. Gegevens van het IBGE (instituut voor statistieken) wijzen erop dat dit aantal tot in 2060 zal stijgen tot 73 miljoen – waardoor deze leeftijdsgroep van 14% naar 32% gaat. Met andere woorden, één op drie Brazilianen zal in 2060 een zestiger of ouder zijn.

Antônio Costa: “Met de groei van het aantal ouderlingen neemt ook het aantal gevallen toe van oudere mensen die aan hun lot overgelaten worden, en daar moeten we een oplossing voor vinden. We moeten verder met de reeds opgestarte discussie ofwel een voorstel opnemen van de regering over adoptie opdat deze ouderen een extra optie zouden hebben, naast rusthuizen en dergelijke.

De secretaris zegt dat hij een mogelijkheid ziet in de bestaande wetten voor een debat omtrent het ouderenstatuut, in een fragment dat verwijst naar “het recht op een fatsoenlijke huisvesting, binnen een natuurlijk of vervangend gezin”. De wet verstrekt echter geen verdere details over het onderwerp.

Tegelijk winnen gelijkaardige suggesties aan kracht binnen het parlement. In de voorbije maanden passeerden er minstens drie projecten door de Kamer. Een van die projecten voorzag een deel van de regels die nu gelden in het statuut voor kinderen en adolescenten.

Het ministerie analyseert nu de mogelijkheid om de maatregel een impuls te geven. Minister Damares Alves sprak over het thema via de sociale media als “een droom die weldra werkelijkheid kan worden”.

Bron

Foto: Elza Fiúza - Agência Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #DamaresAlves #IBGE

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page