top of page
  • Observer

Ah zo werkt dat dus!

Acessor-Parlamentar

De eerste getuige in de affaire van verdachte financiële transacties tussen bedienden van het kabinet (gemeentebestuur Rio de Janeiro) van Flávio Bolsonaro (zoon van president Jair Bolsonaro), Agostinho Morães da Silva, gaf toe tegenover het openbaar ministerie van Rio de Janeiro dat hij maandelijks ong. 2/3 van zijn salaris overmaakte op de rekening van Fabrício Queiroz, ex-raadgever van Flávio, destijds gemeenteraadslid, nu senator.

Het financiële controleorgaan Coaf ontdekte dat de bankrekening van Queiroz een “atypisch gedrag” vertoonde, niet compatibel met zijn inkomen, met name R$ 1,2 miljoen van januari 2016 tot januari 2017.

Agostinho Morães da Silva getuigde op 11 januari l.l. dat hij iedere maand, na het ontvangen van zijn salaris als werknemer van de wetgevende raad van Rio de Janeiro, ongeveer R$ 4.000 stortte op de rekening van Queiroz via een elektronische overschrijving. Morães da Silva, net als Queiroz een lid van de militaire politie, verklaarde dat hij een salaris had van R$ 6.000, als raadgever van Flávio Bolsonaro. Daarnaast kreeg hij ook zijn gewone salaris als onderluitenant van de militaire politie, c.a. R$ 8.500 netto. Volgens Agostinho waren de maandelijkse overschrijvingen van ong. R$ 4.000 bedoeld als investering in de handel van Queiroz: de aan- en verkoop van voertuigen. Hij zei ook dat Queiroz hem maandelijks tussen R$ 4.500 en R$ 4.700 terugbetaalde in cash, m.a.w. een soort aandeel in de winst van de handel in voertuigen. Silva bracht geen documenten binnen om zijn beweringen te staven. Die beweringen komen overeen met de verklaringen van Queiroz die in een interview met SBT (openbare TV zender) zei dat hij geld verdiende met de aan- en verkoop van auto’s, zonder enig schriftelijk bewijs te tonen van deze handel. De voormalige adviseur van Flávio heeft tot nog toe geen enkele getuigenis afgelegd in het onderzoek; hij ontbrak al viermaal een verklaring bij de officier van justitie omdat hij, naar eigen zeggen, behandeld wordt voor kanker.

Silva legt ook niet uit waarom hij de “deelname in de winst” van die autohandel in cash ontving, en bevestigde eveneens dat hij een en ander niet aangaf bij de fiscus. Hij verdedigde zich door te stellen dat zijn “investeringen” in het handeltje van Queiroz meer opbrachten dan een traditionele applicatie bij de bank. De inkomsten in cash gebruikte hij om de facturen van zijn kredietkaart te betalen en de gemeenschappelijke kosten van zijn appartement. Flávio Bolsonaro wist volgens hem niets van deze handel omdat hij een “bijzonder transparante” persoon is.

Hij bevestigde eveneens dat hij niets weet over eventuele “spookmedewerkers” (funcionários fantasmas) in het kabinet van Flávio Bolsonaro, en dat hij niet wist dat de dochters van Queiroz, Nathalia en Evelyn, alsmede diens echtgenote Márcia Aguiar, raadgevers waren van de zoon van president Bolsonaro. Hij ontkende eveneens dat hij niet weet wie Raimunda Veras is, een andere raadgeefster van Flávio Bolsonaro die ook regelmatig geld stortte op de rekening van Queiroz. Silva zei dat hij zijn functie als raadgever van Flávio te danken had aan Queiroz en dat sinds 2007. Hij gaf toe dat hij vaak afwezig was bij de zittingen van de wetgevende raad, dat hij niet verplicht was om zijn aanwezigheden af te klokken en dat hij werkzaamheden verrichtte “buiten het kabinet”.

Vermenigvuldig de verklaringen van deze “raadgever” met enkele tienduizenden en u zal begrijpen hoe er geknoeid werd/wordt met het overheidsgeld in Brazilië.

Bron

#COAF #BraziliëNieuwsOnline #JairBolsonaro #FabrícioQueiroz #FlávioBolsonaro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page