top of page
  • Observer

AI en de "Nem-Nem" generatie


Er wordt veel gedebatteerd over de kunstmatige intelligentie AI, over de invloed van de steeds verder gaande technologie, met de vraag in hoeverre dit alles invloed zal hebben op de mensheid in het algemeen, en op de werkgelegenheid in het bijzonder. In Brazilië heerst er nog een ander probleem in die zin, met name de "nem-nem" generatie. Waarover gaat het?


De cijfers zijn alarmerend: 11,5 miljoen jongeren tussen 15 en 29 jaar werken noch studeren in Brazilië. Dat is meer dan de ganse bevolking van Portugal. De groep wordt betiteld als "nem-nem", wat kan vertaald worden als "noch het een, noch het ander". Het gaat op dit moment over 23% van de Braziliaanse bevolking, meer dan het internationaal gemiddelde.


Het is geen gemakkelijke opgave om dit om te keren. Dat kan enkel met een structurele wijziging van de opvoeding in het land, een verbetering van de kwaliteit, zowel in het basisonderwijs als in het middelbaar, met de garantie dat jongeren de kans krijgen om het hogere onderwijs te betreden.


Het is zo dat velen die het middelbaar beëindigen, ook helemaal afhaken van verdere scholing. Deze groep vindt ook geen baan die zij zouden wensen, wat meer gekwalificeerd. Algemeen wordt aangenomen dat de leerlingen onvoldoende voorbereid worden door de scholen. Vandaag zijn er 47 miljoen leerlingen in het lager onderwijs, en slechts 8,5 miljoen in het middelbaar. Met andere woorden, een groot aantal haakt af vooraleer aan het middelbaar te beginnen. Een studie van Firjan Sesi van vorig jaar wees uit dat 500.000 jongeren er jaarlijks mee stoppen. En er is meer: slechts 7 op 10 Braziliaanse jongeren beëindigen het basisonderwijs tot hun 19de. Daarmee hinkt Brazilië achterop op Costa Rica, Colombia en Chili.


Opvoedster Cláudia Costin zegt hierover: "Vooreerst moet men stoppen met het aantal lesuren te beperken tot 4 per dag. Geen enkel ander land heeft zo weinig lesuren, maar wel zeven tot negen uur". Costin is een voormalige directeur van Onderwijs bij de Wereldbank.


Voor deze specialiste volstaat het niet om een klas te vullen met leerlingen, volgens haar moet men beschikken over laboratoria, expirimenten uitvoeren e.d. meer: "Er moet meer 'hands-on' onderwijs komen, en minder inhoudelijke opvoeding die door de leerkracht overgebracht wordt, en de studenten niet leert om zelf na te denken". Volgens haar is het, in het kader van versnelde automatisering, digitalisering en kunstmatige intelligentie, noodzakelijk om de kennis op twee verschillende manieren over te brengen, waaronder de ontwikkeling van kritisch en creatief denken.


Deze "nem-nem" situatie is het ergst bij vrouwen. Bij de bevolking van 15 tot 29 jaar bedraagt het aantal dat niet studeert, noch werkt, meer dan 29%. Bij mannen gaat het om 16,95%. Veel vrouwen raken te vroeg zwanger waardoor velen de school of arbeidsmarkt verlaten.


Het gaat dus om een aanzienlijke groep van de bevolking die niet alleen bedreigt wordt door de snelle technologische vooruitgang, maar zelfs niet eens weet hoe die kan gebruikt worden om hun eigen situatie te verbeteren.


Bij wijze van test stelde link2brazil de volgende vraag aan Open AI:


"Brazilië kampt met een groot aantal jongeren die noch studeren, noch werken. In hoeverre is de nieuwe kunstmatige intelligentie in staat om hiervoor een oplossing te bieden?"


En dit was het antwoord:


Kunstmatige intelligentie kan mogelijk helpen bij het aanpakken van het probleem van jongeren in Brazilië die noch studeren, noch werken. Hoewel AI geen wondermiddel is, zijn er verschillende manieren waarop technologie kan worden ingezet om jongeren te ondersteunen en kansen te bieden.


Onderwijs en training: AI kan worden gebruikt om online leerplatforms te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor jongeren. Deze platforms kunnen adaptieve leertechnieken gebruiken om zich aan te passen aan het niveau en de behoeften van elke individuele student. AI kan ook worden ingezet om gepersonaliseerde loopbaanbegeleiding te bieden en jongeren te helpen bij het identificeren van opleidings- en werkgelegenheidskansen die bij hun interesses en vaardigheden passen.


Matchmaking tussen jongeren en werkgevers: AI-gedreven platforms kunnen helpen bij het matchen van jongeren met potentiële werkgevers op basis van hun vaardigheden, ervaring en voorkeuren. Door middel van algoritmen en machine learning kunnen deze platforms jongeren helpen bij het vinden van relevante vacatures en stages, waardoor hun kansen op werk en carrièreontwikkeling toenemen.


Ondernemerschap en freelancen: AI kan jongeren ondersteunen bij het opzetten van hun eigen bedrijven of bij het starten als freelancers. Door middel van AI-aangedreven tools en platforms kunnen jongeren toegang krijgen tot resources, marktinzichten en mentorship, waardoor ze hun ondernemersvaardigheden kunnen ontwikkelen en succesvolle bedrijven kunnen opbouwen.


Gegevensanalyse en voorspellende modellen: AI kan helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens, zoals demografische gegevens, onderwijsprestaties en economische trends, om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan het probleem van jongeren die noch studeren, noch werken. Met behulp van deze inzichten kunnen beleidsmakers effectievere interventies ontwerpen en implementeren om dit probleem aan te pakken.


Het is echter belangrijk om op te merken dat AI geen magische oplossing is en dat er rekening moet worden gehouden met ethische, sociale en economische aspecten bij het implementeren van AI-systemen om dit probleem aan te pakken. Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat AI-gedreven oplossingen inclusief zijn, geen bestaande ongelijkheden vergroten en voldoen aan privacy- en gegevensbeschermingsnormen. Daarnaast is het noodzakelijk om een alomvattende aanpak te hanteren waarbij AI wordt gecombineerd met andere beleidsmaatregelen en initiatieven om een duurzame impact te bereiken.


Estadão


Foto: Wikimedia Commons

15 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page