top of page
  • Observer

AMB: Cuba nam een vergeldingsmaatregel

Het besluit van de Cubaanse regering om de overeenkomst met Brazilië m.b.t. het programma “Mais Médicos” te beëindigen, en om hun artsen terug naar Cuba te halen, blijft reacties oproepen. De AMB (Associação Médica Brasileira) omschreef de beslissing van de Cubanen als een vergelding, een maatregel uit wraak.

De vereniging gaf een nota uit waarin gesteld wordt dat de Braziliaanse regering op een roekeloze manier een deel van de verantwoordelijkheid van de basiszorgen overdroeg aan Cuba, en dat Brazilië hierbij afhankelijk maakte van het humeur van een ander land: “De verwachte negatieve gevolgen zijn deze die we nu te zien krijgen”.

AMB vindt dat het programma ontstond vanuit een verkeerd gezichtspunt, met name dat er te weinig artsen zijn in Brazilië. Wat er echter ontbreekt, aldus de nota, is een beleid dat de professionals naar de kleinere en verder afgelegen gemeentes lokt.

“De Braziliaanse regering ging over tot de invoer van deze professionals, in een situatie die analoog is aan slavernij, waarbij zij verplicht werden om meer dan 70% van het salaris dat Brazilië betaalde, af te staan, en dat ongeacht de bestaande werkomstandigheden”.

Voor de AMB kan het probleem van het plaatsen van artsen in ver afgelegen of moeilijk toegankelijke gemeentes, niet opgelost worden met palliatieve acties. Het huidige aantal van 458.624 professionals in Brazilië wordt door de AMB als voldoende beschouwd om de noden van de bevolking op te lossen: “Deze crisis zal worden opgelost met Braziliaanse dokters; wij zullen deze sabotage ten nadele van het Braziliaanse volk, niet aanvaarden”, zo klinkt het.

Dringende maatregelen

De nota van de AMB suggereert ook welke noodmaatregelen moeten genomen worden in deze “uitgelokte crisis” in de gezondheidszorg: een herziening van de basiszorg, een verhoging van het bedrag dat de overheid doorspeelt aan de gemeentes waardoor zij zelf artsen kunnen inhuren, wijzigingen in de manier van berekenen zodat kleinere gemeentes meer middelen toegewezen krijgen, en een versterking van de zorg in inheemse en moeilijk toegankelijke gebieden. Zij stellen ook voor om meer middelen toe te wijzen aan het leger om te kunnen genieten van hun ervaring in moeilijk bereikbare plaatsen, opdat artsen en de nodige medische infrastructuur naar dergelijke plaatsen gebracht kunnen worden. De federale overheid kan voorlopig militaire artsen inzetten, het effectief verhogen door examens uit te schrijven, en ook door vrijwilligers aan te trekken op tijdelijke basis.

Andere suggesties bestaan uit aanmoedigingen om meer jonge dokters aan te trekken voor het programma “Mais Médicos”: verbeteringen aanbrengen in de aankondigingen (die door het ministerie van volksgezondheid voorbereid worden), het creëren van subsidies en incentives voor jongere professionals met schulden in het studiefonds Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). Tijdens de periode dat dergelijke jonge artsen werken voor het programma, zouden de deelbetalingen tijdelijk kunnen opgeschort worden. Ook de duur van het verblijf, of de gekozen gemeente/regio kan hierbij een rol spelen: hoe kleiner de gemeente, of verder afgelegen, hoe groter de korting.

De AMB waarschuwt er tenslotte voor dat het noodzakelijk is om deze artsen dezelfde voorwaarden aan te bieden dan die waarvan de Cubanen tot nog toe genoten: huisvesting, voedsel, transport.

Bron: Agência Brasil

#AMB #BraziliëNieuwsOnline #Cuba #MaisMédicos

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page