top of page
  • Observer

ANCiber


ANCyber

Het GSI, Kabinet voor Institutionele Veiligheid (Gabinete de Segurança Institucional), ontwikkelde een voorstel voor een nationaal beleid van veiligheid voor internetgebruikers (Política Nacional de Segurança Cibernética), inclusief de schepping van een speciaal agentschap. Dat agentschap zou de activiteiten op het internet beter moeten controleren.


Om dat project te financieren is er jaarlijks bijna R$ 600 miljoen nodig, eens in volle werking. Het GSI, een orgaan onder de controle van de regering, normaal gesproken onder de leiding van militairen, is verbonden aan het presidentschap, en is van plan die kosten te laten dragen door de internetgebruikers, via een extra heffing.


Generaal Marco Antonio Amaro dos Santos, minister bij het GSI: "We bestuderen deze kwestie al langer. We zijn het nu aan het verfijnen. We hopen het project nog voor het einde van het jaar te kunnen indienen bij het Parlement. Wanneer men een project voorstelt dat uitgaves inhoudt, dan moet er ook een bron van inkomsten voorgesteld worden om die uitgaves te dekken. Om die reden zullen er ook enkele mogelijkheden worden voorgesteld, te beoordelen door het Parlement, om te zien of dit handig is, ofwel of er andere bronnen zijn die kunnen dienen voor de oprichting van dit bureau".


De tekst van het oorstel werd al voorgelegd aan de ministers van Justitie, Financiën, Planning, Wetenschap en Technologie, en de beleidsvoerders. Eerst wordt het onderzocht door de juridische afdeling van de stafchef, daarna door president Lula. Omdat het over een nationale politiek gaat, moet het project eerst goedgekeurd worden in het Congres, door middel van een PL (Projeto de Lei - wetsvoorstel). Daarna zal er een jaar nodig zijn om het nieuwe agentschap operationeel te maken, vooraleer de nieuwe regeling kan ingevoerd worden.


Volgens het voorstel zou de taks voor de "ciber security" - TCiber genaamd in het project - 1,5% bedragen van het bedrag dat internetgebruikers maandelijks betalen om toegang te krijgen tot het www, een concept dat vergelijkbaar is met de extra taks voor openbare verlichting (bij de elektriciteitsrekeningen). Een surfer die nu maandelijks R$ 70 betaalt voor zijn internetgebruik, zal dan R$ 1,05 meer moeten betalen.


Deze extra heffing zou jaarlijks R$ 581,9 miljoen opbrengen voor de schatkist. Voor deze berekening neemt het GSI in aanmerking dat er vandaag in Brazilië 157.700 miljoen internetgebruikers zijn, die gemiddeld R$ 25 per maand betalen om toegang te krijgen.


Naast deze nieuwe heffing houdt het voorstel ook een extra taks in van 10% voor het registreren van een domein. De betaling hiervan zou aangerekend worden op het moment dat de registratie vernieuwd wordt, met een gemiddelde jaarlijkse kost van R$ 35. Dit betekent nog eens R$ 12,6 miljoen bovenop, die ook zou gebruikt worden om de kosten te dekken. Er zal ook geen onderscheid gemaakt worden tussen privé- en rechtspersonen.


De gekozen naam van het agentschap is ANCiber (Agência Nacional de Cibersegurança), met een gepland aantal van 81 werknemers in het eerste jaar, en na vijf jaar een totaal van 800 ambtenaren. Het is de bedoeling dat ANCiber onafhankelijk zal werken, zoals de Centrale Bank. Met andere woorden, de directie en directeur zullen goedgekeurd worden door de Senaat, krijgen een mandaat voor een bepaalde periode en worden afgeschermd voor politieke invloeden.


Het bureau maakt deel uit van een groter plan, maar het hoofddoel bestaat erin om preventieve richtlijnen te geven bij cyberaanvallen, en om hiervoor praktische instrumenten te creëren. Volgens leden van het GSI hebben zowel staats- als particuliere instanties hun eigen afdelingen en regels voor veiligheid, maar bestaat er geen algemeen protocol dat voor iedereen geldt.


Het project werd versneld om de snelle stijging van het aantal cyberaanvallen in Brazilië, met veel financiële schade als gevolg (volgens het consultancy bureau Accenture kan die schade voor 2023 oplopen tot US$ 100 miljard), in te dijken. Als voorbeeld wordt hierbij de cyberaanval aangehaald op het systeem van het STJ (Superior Tribunal de Justiça) in 2020, door experts beschouwd als het ergste in de geschiedenis van Brazilië.


Folha de São Paulo


Illustratie: Reproductie YouTube

3 weergaven0 opmerkingen
bottom of page