top of page
  • Observer

Bangue-Bangue

Bangue-Bangue

De titel van dit stukje verwijst naar de Braziliaanse omschrijving voor een western, of een cowboy-film zoals dit soort prenten soms omschreven wordt in de Lage Landen. De herziening van de ontwapeningswet (Estatuto do Desarmamento) zoals beloofd door de verkozen president Jair Bolsonaro, zal aan kracht winnen nadat de nieuwe verkozene volksvertegenwoordigers hun ambt opnemen, in februari volgend jaar. Deze polemische maatregel bedreigt de publieke veiligheid en kan mogelijk leiden tot een “bangue-bangue” situatie in het land.

Specialisten uiten kritiek op het initiatief, erop wijzend dat de strategieën om de criminaliteit te bestrijden, in de eerste plaats moeten bestaan uit verbeteringen van de onderzoeken, de verhoging van het effectief bij de politie en last but not least door een vooruitgang op het sociale vlak. Achter de coulissen wordt er al duchtig gepraat over de vooruitgang van het voorstel bij volksvertegenwoordigers en senatoren, zowel van deze als van de volgende ambtstermijn.

Een kruising van de gegevens van het nationaal kadaster, en informatie afkomstig van het CNJ (Conselho Nacional de Justiça) toont aan dat, indien het project goedgekeurd wordt door het parlement, minstens 63 miljoen Brazilianen een vuurwapen mogen aanschaffen. Het gaat om het meest recente wetsvoorstel in die zin met het nummer 3.722/2012, van de hand van gedeputeerde Rogério Peninha Mendonça (MDB). De tekst is klaar om te worden voorgelegd aan de Kamer. In totaal bestaan er in totaal 97 verschillende wetsvoorstellen over dit thema.

De voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om een vuurwapen te kunnen kopen volgens dit recente voorstel: minstens 21 jaar oud zijn en een psychologische test afleggen. Daarnaast moet de aanvrager een zuiver strafblad hebben, en ook niet het onderwerp zijn van een gerechtelijk onderzoek voor een zware misdaad. Tenslotte zal hij ook een cursus moeten volgen om te leren schieten.

Een en ander kan vergeleken worden met een rijbewijs. Brazilië heeft meer dan 66 miljoen mensen, ouder dan 21, met een rijbewijs. Om dit te bekomen moet de bestuurder een psychologische test afleggen, gelijkend op de test voor het aanschaffen van een wapen. De bestuurder met een rijbewijs moet om de vijf jaar een nieuw examen afleggen om zijn rijbewijs te vernieuwen.

Jair Bolsonaro vroeg eerder aan volksvertegenwoordiger Rogèrio Mendonça om te wachten met zijn voorstel tot volgend jaar, nadat de nieuwkomers in het parlement hun ambtstermijn opstarten. De PSL, de partij van Bolsonaro, zal dan de tweede grootste groep vormen in de Kamer, met 52 gedeputeerden, na de PT die over 56 zetels beschikt.

De wapenindustrie

De miljardenindustrie van de wapenfabrikanten bereidt zich voor om Brazilië in te nemen. Op dit moment mogen enkel professionals uit de veiligheidssector, procureurs, rechters, bewakers, stedelijke wachters e.d. meer, wettelijk over een wapen beschikken. Het openen van de markt voor private ondernemingen in de veiligheidssector, lokt de grote leveranciers aan. Een audiëntie gerealiseerd door de wegenpolitie in oktober van vorig jaar, kon rekenen op de aanwezigheid van negen verschillende fabrikanten, uit diverse landen. Waren aanwezig, naast de Braziliaanse producenten Taurus en het staatsbedrijf Imbel, afgevaardigden van Glock (Oostenrijk), Beretta (Italië), Smith & Wesson (USA), Sig Sauer (Duitsland) en CZ (Tsjecho-Slowakije). Momenteel wordt de markt beheerst door Taurus, een scenario dat kan veranderen aangezien Bolsonaro al duidelijk maakte dat hij de Braziliaanse markt zal openstellen voor de rest van de wereld.

Salesio Nuhs, directeur van Taurus, voorziet een verhoging van de vraag naar wapens: “Onafgezien van de goedkeuring van het wetsvoorstel, menen wij dat de verkiezing van de nieuwe president de weg opent opdat Brazilianen op zoek gaan naar een wapen uit pure zelfverdediging, om hun familie te beschermen, hun bezittingen. Dit omdat een meerderheid van de bevolking niet eens wist dat het mogelijk was om een wapen aan te schaffen in Brazilië”.

Het arsenaal

Meer dan 8 miljoen illegale wapens circuleren rond in de deelstaten, dit volgens specialisten.

3,8 miljoen van deze wapens zijn in handen van criminelen en worden gebruikt bij overvallen, moorden en ontvoeringen.

In het ganse land circuleren 6,8 miljoen geregistreerde wapens, inclusief de wapens van de politie, privé bedrijven, verzamelaars, jagers en burgers die een wapen hebben om zichzelf te verdedigen.

119.484 vuurwapens werden in beslag genomen in 2017 door de politie en andere veiligheidskrachten. 64,9% daarvan was geregistreerd in het Sinarm systeem van de federale politie.

13.782 geregistreerde wapens werden verloren, gestolen of omgevoerd, overeenkomend met 11,5% van de wapens die op 1 jaar in beslag genomen worden door de politie.

De politie heeft gemiddeld een maand tijd nodig om legale en geregistreerde wapens die bij criminelen terechtkomen, weer uit de circulatie te halen.

Bron

Illustratie: YouTube

#SmithampWesson #Imbel #PSL #BraziliëNieuwsOnline #Glock #Taurus #JairBolsonaro #RogérioPeninhaMendonça #SigSauer #Beretta #EstatutodoDesarmamento #CZ #CNJ #MDB

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page