top of page
  • Observer

Banken: autonoom kartel

Bancos

Afgaande op de resultaten van het eerste trimester, zullen de Braziliaanse banken waarschijnlijk verder gaan op de ingeslagen weg, uitmondend in recordwinsten tegen het einde van het jaar. Vorig jaar realiseerden de 5 grootste onder hen, Itaú-Unibanco, Bradesco, Caixa Económica, Banco do Brasil en Santander, samen een winst van 77,4 miljard reais, 33,5% meer dan in 2016.

De strategie om dat doel te bereiken is niet nieuw: bezuinigen door afdankingen, het sluiten van agentschappen, het digitaliseren van de financiële operaties, en dat allemaal zonder de consument te laten meegenieten van de vruchten van dit alles. Die moet gewoon blijven doorgaan met het betalen van de nu al peperdure en zelfs stijgende banktarieven.

Bij wijze van voorbeeld: enkel al in de eerste 90 dagen van dit jaar brachten de tarieven van de lopende rekeningen bij Itaú-Unibanco 1,8 miljard reais op, 10,1% meer dan in dezelfde periode van 2017. De aangerekende kosten voor een kredietkaart liepen op tot 3,1 miljard in het eerste trimester.

Niettegenstaande de forse verhogingen van die winsten, gaan de banken door met afdankingen. In de voorbije 12 maanden verloren gemiddeld 1.000 bankbedienden hun baan, per maand. Tussen januari en maart van dit jaar werden in totaal al 2.226 mensen de laan uit gestuurd. Dat wil niet zeggen dat er plots zoveel minder werknemers zijn. Een flink deel van de afgedankten wordt vervangen door jongere mensen aan wie een lager loon betaald wordt.

De keerzijde van de medaille wordt gevormd door grote investeringen die het operationele werk overdraagt in de handen van de rekeninghouders, via het internet. Een peiling van Febraban (Federação Brasileira de Bancos) wees uit dat er in 2017 19,5 miljard geïnvesteerd werd om de klanten te stimuleren voor het gebruik van online verrichtingen. En dat blijkt te lukken. Enkel al vorig jaar steeg het aantal transacties d.m.v. mobile banking met 37,6%. Alles samen zijn smartphones en andere internetplatformen al verantwoordelijk voor 58% van de operaties die door klanten uitgevoerd worden.

Dit alles belet niet dat de banken hun banktarieven blijven verhogen. Uit een onderzoek van Idec (consumentenbond) blijkt dat 50 van de 58 service pakketten van de 5 voornoemde banken vorig jaar een prijsverhoging kenden, met een gemiddelde verhoging van 12,6%. Dat is 4,5 keer meer dan de inflatie in die periode (2,7%). De Caixa Económica scoort hierbij het hoogst met een verhoging die opliep tot 78% in het meest conventionele dienstenpakket. Economisten van Idec leggen uit dat de strategie van de Caixa (voorheen goedkoper als de rest) erin bestaat om gelijk te lopen met de andere banken. Volgens hen gaat het bij deze groep van vijf om een “autonoom kartel”. Zij raden dan ook aan dat de consument vragen stelt aan zijn gerent en onderhandelt over de tarieven die hij moet betalen. De onderlinge concurrentie kan een rol spelen bij het toekennen van kortingen.

#BancodoBrasil #BraziliëNieuwsOnline #IDEC #Bradesco #Santander #CaixaEconómica #ItaúUnibanco

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page