top of page
  • Observer

Bewapeningscultuur kan tot politiek geweld leiden

BolsoArma

Gestimuleerd door president Bolsonaro schaffen alsmaar meer Brazilianen een of meer wapens aan, registreren meer dan 30.000 revolvers, pistolen en geweren per maand, volgen schietcursussen en introduceren een nieuw explosief ingrediënt in de maatschappij dat kan leiden tot geweld binnen en buiten de steden, zo staat te lezen in de inleiding van het hoofdartikel van het weekblad Istoé van deze week.

Indien het van Bolsonaro afhangt, dan glijdt Brazilië af naar een gevaarlijker en onvoorspelbaar land waar op ieder moment een “gewone weldenkende burger” plots een wapen vanonder zijn gordel uithaalt in open lucht, een shopping center of eender welke publieke plaats. In de ogen van de regering is het correct om de straat op te gaan met een vuurwapen, of om het in een voertuig mee te nemen, en om het indien nodig bij eender welk banaal conflict, ideologisch meningsverschil, jaloersheid, een uitbarsting van woede, betwisting van eigendom te gebruiken om op de tegenstander te richten, de echtgenote of op eender welke betrokkene.

Miljoenen Brazilianen leven onder de armoedegrens en lijden honger, maar aan wapens ontbreekt het niet op de markt: pistolen, revolvers of jachtwapens zoals degene die gebruikt werden om de activist Bruno Pereira en journalist Dom Phillips te doden.

Om een idee te krijgen: sinds het begin van de regering Bolsonaro kwamen er meer dan een miljoen wapens in de handen van burgers, vooral in de centraal-westelijke en noordelijke regio van Brazilië. Schietclubs zitten bomvol en krijgen nog voortdurend verzoeken om lid te worden.

Dit kan, volgens Istoé, zelfs leiden tot aanvallen op kiescampagnes in de komende maanden. De federale politie, verantwoordelijk voor de veiligheid van de kandidaten tijdens deze campagnes, liet nu al weten dat ex-president Lula grote risico’s loopt. De arbeiderspartij PT doet er dan ook alles aan om Lula te beschermen: lijfwachten, geblindeerde voertuigen, strenge toegangscontroles.

Het argument van Bolsonaro is dat de bevolking moet bewapend worden opdat zij niet in de slavernij van hun regeerders zouden terechtkomen. In werkelijkheid stimuleert hij hiermee het ontstaan van meer milities. Een van zijn knotsgekke uitspraken is dat “het belangrijker is om een geweer te kopen dan feijão (bonen)”, en: “Man, als je geen wapen wil kopen, loop dan niet in de weg van iemand die dat wel wil doen”.

Een van de doelwitten van de president is het bewapenen van de “fazendeiros” (boeren, grootgrondbezitters) om de sociale beweging van de landlozen (MST) uit elkaar te drijven. Tot in 2019 konden zij enkel maar een wapen in huis bewaren; nu mogen ze dat overal op hun land meedragen.

Het volledige artikel kan u hier lezen.

Foto: Carolina Antunes/PR

#BrunoPereira #JairBolsonaro #PT #DomPhillips #Lula #Istoé #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page