top of page
  • Observer

Bolsonaro clan in de knoei


De familie Bolsonaro, tenminste een deel ervan, zit in de knoei.


Een rapport van het "Laboratorium voor technologie ter bestrijding van corruptie en het witwassen van geld" (Brazilianen houden van lange omschrijvingen) van het openbaar ministerie in Rio de Janeiro, wijst op de veronderstelde praktijk van een 'rachadinha' systeem in het kabinet van van gemeenteraadslid Carlos Bolsonaro, zoon 02 van de ex-president.


In het document wordt aangetoond dat zijn kabinetschef, Jorge Luiz Fernandes, R$ 2,014 miljoen opstreek, afkomstig van rekeningen van zes andere ambtenaren die door Carlos benoemd werden. Fernandes is kabinetschef van Carlos Bolsonaro sinds 2018. De gegevens werden bekendgemaakt door de krant O Globo.


Het openbaar ministerie van Rio de Janeiro gaat nu uitzoeken of Carlos zichzelf bevoordeelde door een 'rachadinha' schema, omdat hetzelfde rapport uitwijst dat de chef van het kabinet persoonlijke rekeningen gebruikte om uitgaves van het raadslid te betalen.


Indien bewezen wordt dat de betalingen van de uitgaves regelmatig plaatsvonden, dan vormt dat een bewijs dat Carlos zichzelf begunstigde via de vergoedingen van de ambtenaren die hij aanstelde. Het rapport volstaat sowieso al om de kabinetschef te beschuldigen van 'peculato' (verduistering van overheidsgeld).


Het onderzoek naar 'rachadinha' praktijken in het kabinet van Carlos Bolsonaro begon al in 2019, na een reportage in het tijdschrift Época, waarin gewezen werd op zeven familieleden van Ana Cristina - ex-echtgenote van Jair Bolsonaro en schoonmoeder van Carlos -, tewerkgesteld in zijn kabinet maar die in werkelijkheid nooit aanwezig waren.


In het totaal onderzoekt het "Laboratorium voor witwassen van gelden" 27 mensen en vijf bedrijven, gelinkt aan Carlos Bolsonaro.


Època nam destijds contact op met 4 van deze spookambtenaren die bevestigden dat ze benoemd waren in het kabinet van Carlos, hun salaris ontvingen maar er nooit gingen werken.


Een van de voornaamste doelwitten van het onderzoek is Marta Valle, lerares en schoonzus van Ana Cristina. Het onderzoek wees uit dat zij zeven jaar en vier maanden lang "werkte" in het kabinet van Carlos, met een bruto loon van R$ 9.600, oplopend tot R$ 17.000 door allerlei extra vergoedingen. Het rapport geeft aan dat Marta tussen juni 2005 en maart 2009 in het totaal R$ 364.000 afhaalde in cash met haar bankkaart, altijd meteen nadat haar loon werd betaald.


Rachadinha


Rachadinha: Komt van het woord ‘racha’ (barst, scheur) of het werkwoord ‘rachar’ (breken). De politicus “scheurt” de vergoeding van zijn ambtenaar of raadgever die dat uiteindelijk met hem deelt, een win/win situatie. Rachadinha is een verkleinwoord (scheurtje, barstje), als het ware een ironische omschrijving van een daad van corruptie die door sommigen goedgepraat wordt door te stellen “Ja maar iedereen doet het, dat is geen misdaad”. Echter, de overgrote meerderheid van dergelijke raadgevers voeren geen klap uit, werden enkel aangeworven voor dit doel.


Het gaat hier om corruptie, niet alleen omdat het om cash geld gaat, maar om geld van de belastingbetaler. De ambtenaar/raadgever gaat het geld afhalen in een bank en bezorgt het terug aan de parlementair die hem of haar begunstigde. Echter, het gaat hier om geld dat men witwast omdat het niet aangegeven wordt aan de fiscus.


Carlos Bolsonaro loopt er al langer zenuwachtig bij, beseffend dat hij het risico loopt om achter de tralies te belanden. De actie van gisteren, van de federale politie in de woning van Bolsonaro, met toelating van Alexandre de Moraes (STF) laat uitschijnen wat het land al weet, met name dat ook de aanhouding van de ex-president vroeg of laat werkelijkheid wordt. Het gaat niet zo goed met de Bolsonaro clan.


O Globo - Estado de Minas - Correio Braziliense


Foto's: Twitter

5 weergaven0 opmerkingen
bottom of page