top of page
  • Observer

Bolsonaro: “Er zullen te weinig vaccins zijn om iedereen in te enten”

Bolso-Allah

In zijn wekelijkse live via de sociale media bevestigde de Braziliaanse president dat er niet genoeg vaccins zullen zijn om iedereen die dat wenst, volgend jaar in te enten. Hij zei er wel niet bij dat hij een van de belangrijkste verantwoordelijken is voor dit mogelijk tekort.

Bolsonaro verwees naar de (unanieme) beslissing van het hooggerechtshof STF om de inenting verplicht te maken. Dit betekent niet dat een onwillige met de haren zal gesleurd worden voor het prikje, maar wel dat de overheid bepaalde restricties kan opleggen aan de anti-vaxxers: “We zullen er niet in slagen om genoeg vaccins te hebben om iedereen in te enten voor het einde van volgend jaar. Er kan dus geen sprake zijn van restrictieve maatregelen en de beslissing van het STF betekent bijgevolg niets. Met alle respect voor het hof, maar zij namen een voorbarig besluit”, aldus de president.

Indien het opvalt in deze wekelijkse samenvatting dat de president vaak aan bod komt, dan is dat omdat hij niet verlegen zit om nog maar eens wat “asneiras” (onzin, kletskoek, blunders) uit te kramen die de krantenkoppen halen. Desondanks (of dankzij?) blijven zijn aanhangers hem trouw.

Datafolha

Als we het Datafolha instituut mogen geloven, dan surft president Bolsonaro verder op een golf(je) van populariteit. Zijn prestige blijft onaangetast. Het is de minst goede prestatie van een president aan het einde van de tweede ambtstermijn sinds Fernando Collor. So what? Het is het beste resultaat dat hij kon behalen, ondanks een stapel van bijna 200.000 doden. Zijn regering krijgt een goedkeuringspercentage van 37% bij de ondervraagden, evenveel als bij de vorige peiling op 12 augustus. De groep die vindt dat hij het slecht of zeer slecht doet ging van 34% naar 32%. De rest die oordeelt dat hij gewoon zijn werk doet zonder meer of minder, ging van 27% naar 29%.

BolsoPop

De nooduitkering ‘auxilio emergencial’ (die nu afloopt) liet zijn sporen na. De afkeuring van zijn beleid verminderde reeds in augustus, ging van 52% (in juni) naar 35%, en bedraagt nu 34%. In het oosten en centrum-westen wordt hij goedgekeurd door 47%, in het zuiden door 39% en in het zuidoosten door 36%. In hoofdstedelijke gebieden vindt 40% dat hij het slecht of barslecht doet, tegen slechts 26% in het binnenland.

De president is zich heel goed bewust van het gewicht dat de nooduitkering in de schaal legde van zijn populariteit. Hij is nog altijd driftig op zoek naar een uitbreiding van de Bolsa Família als compensatie voor het einde van de ‘auxilio emergencial’. Tot nog toe slaagde hij er nog niet in om iets te vinden met behoud van het respect voor het uitgavenplafond.

De Brazilianen hebben zo hun contradicties. Slechts 21% zegt dat ze vertrouwen in de uitspraken van Bolsonaro. Gezien het grote aantal “asneiras” is dat nogal een hoog cijfer, ook al is het een mager getal op zich. 37% vertrouwt hem nooit, 39% af en toe.

Rattennest


DoriaCal

Het distributiecentrum van levensmiddelen wordt sinds oktober geleid door Ricardo Mello Araújo, een kolonel van de militaire politie, benoemd door Bolsonaro. Araújo vroeg vooraf aan de medewerkers van Ceagesp om zich te omhullen met groen en geel voor de plechtigheid (de inhuldiging van een toren met een uurwerk na een hervorming van het distributiecentrum), de kleuren van de Braziliaanse vlag.


CeagespAggl

Bolsonaro zei ook dat hij erop hoopte dat na de verkiezing van de nieuwe voorzitters van Kamer en Senaat eindelijk gestemd wordt over de “excludente de ilicitude”, een idee waarmee de Bolsonaro-clan al lang rondloopt. Het gaat om een vermindering van de kansen dat politiemannen of militairen gestraft worden indien zij dodelijke slachtoffers maken tijdens hun diensturen, bij acties in het kader van de “Garantia da Lei e da Ordem” (GLO – een operatie waarbij enkel de president het inzetten van het leger kan toelaten, in gevallen waar de normale veiligheidskrachten de publieke veiligheid niet meer kunnen garanderen). De tekst van het wetsontwerp voorziet in de vermindering van de straf, of zelfs de opschorting ervan indien de agent een “oneerlijke of dreigende actie tegen zichzelf of iemand anders kan inroepen”. Dat kan gaan om terrorisme, zoals omschreven in een wet uit 2016, naast “een gedrag dat kan leiden tot de dood of lichamelijk letsel”, met inbegrip van het dragen van een vuurwapen en een inbreuk op de vrijheid van een individu door middel van geweld. Het project voorziet ook dat de agent of de soldaat niet meteen mag opgepakt worden bij een flagrante vaststelling.

Bolsonaro zei tijdens de plechtigheid bij Ceagesp dat het niet gaat om “de toelating om iemand te doden (licence to kill), maar wel om het recht om in leven te blijven”: “Als ik moet kiezen tussen het leven van een politieagent en dat van duizend vagebonden – of van 111 vagebonden – een emblematisch aantal, dan kies ik voor de politieagent tegen dat van die 111 vagebonden” (de president verwees hiermee naar de slachtpartij door de politie waardoor 111 gevangenen in de voormalige gevangenis Carandiru om het leven kwamen, in 1992).

Lula naar Cuba

Oud-president Lula vertrok deze week naar Cuba waar hij naar verwachting een maand lang zal verblijven. Hij neemt er deel aan de opnames van een documentaire over Latijns-Amerika, door Oliver Stone.

Lula-Lingua

De advocaten van Lula stuurden vooraf een bericht hieromtrent naar de rechtbank van Curitiba, ook al bestaat er geen wettelijke hindernis om te reizen. Het gaat om een routine melding, gebruikelijk voor wie in de status van beklaagde verkeert. Op maandag 14 december werd de toelating gepubliceerd in het Braziliaanse staatsblad DOU waardoor 2 medewerkers van Lula, in dienst van de federale regering, mogen meereizen. Lula vertrok op donderdag (17) en zal terugkeren op 20 januari.

Het is al de derde internationale reis van de ex-president sinds zijn vrijlating uit de gevangenis. In februari trok hij naar het Vaticaan waar hij paus Francisco ontmoette. In maart reisde hij naar Frankrijk, Zwitserland en Duitsland.

Silvio Santos 90


Silvio-Santas-90

De bekende TV-presentator (SBT) Silvio Santos vierde deze week zijn 90ste verjaardag en werd hiervoor persoonlijk gefeliciteerd door de president in São Paulo. Hij kreeg een zegel overhandigd (foto), uitgegeven door de Braziliaanse post, met daarop een foto van de jarige met zijn gekende en brede glimlach, zijn handtekening en de vermelding “90 jaar”. Noch de president of Santos droegen een mondmasker. Santos neemt sinds maart van dit jaar geen deel meer aan de opnames bij zijn eigen zender wegens de pandemie.

Het vaccinatieplan

Het heeft nogal wat voeten in de aarde gehad vooraleer de regering op de proppen kwam met een plan tot vaccinatie van de Braziliaanse bevolking, maar dat is er nu eindelijk, ook al onder druk van het hooggerechtshof STF.

PazuelloBolsoSus

Zorgminister, generaal Pazuello, verklaarde dat hij niet begrijpt waarom er zoveel ongerustheid bestaat: “Waarom die ongerustheid, al die angst? De Brazilianen beschikken over de beste publieke gezondheidszorg ter wereld, het grootste nationale inentingsprogramma, wij zijn de grootste fabrikanten van vaccins in Latijns-Amerika”, aldus de generaal. Een dag later kwam hij terug op deze uitspraak en bood zijn verontschuldigingen aan.

Tot op het moment van dit schrijven telt Brazilië 184.876 covid-19 doden en 7.111.527 besmettingen.

Welk vaccin?

Geen enkel vaccin wordt uitgesloten, ook niet Coronavac. Volgens de regering wordt er onderhandeld voor de aankoop van ongeveer 350 miljoen dosissen. Er wordt gepraat over Oxford/AstraZeneca (in Brazilië geproduceerd door Fiocruz), Covax (internationaal consortium), Pfizer/BioNTech, Janssen, het instituut Butantan/Sinovac, Bharat Biotech, Moderna en het Russische Gamaleya en Moderna. Alle vaccins die in Brazilië geproduceerd worden door Butantan of Fiocruz, krijgen voorrang, aldus minister Pazuello.

Wanneer

Er werd geen datum vastgelegd. Alles hangt af van de registratie bij-, en de goedkeuring door Anvisa (de Braziliaanse FDA). De regering van São Paulo kondigde al aan dat ze op 25 januari zullen beginnen. De federale regering houdt het op het eerste semester van 2021.

Hoe lang

Volgens de federale regering zou de vaccinatie op nationaal vlak 16 maanden in beslag nemen. De eerste vier maanden zijn voorbehouden aan de prioritaire groepen van de bevolking (ouderen, medisch personeel, inheemse bevolking… ), en pas daarna de rest. Het ministerie van Gezondheid meent dat 70% of meer van de bevolking moet gevaccineerd worden om de ziekte onder controle te krijgen.

Negatieve test

De Braziliaanse regering gaf een verordening uit waarin geëist wordt dat vreemdelingen en Brazilianen die het land binnenkomen via luchtverkeer een negatieve test moeten voorleggen van covid-19 vooraleer het vliegtuig te betreden. De maatregel wordt van kracht vanaf 30 december. De test moet binnen 72 uren voorafgaandelijk aan de reis, afgenomen worden. In de verordening staat ook dat de reiziger een gezondheidsverklaring ondertekent waarin hij/zij akkoord gaat met de preventieve maatregelen tegen de ziekte, in Brazilië. De tekst vermeldt geen details over die maatregelen. De reiziger die niet voldoet aan de nieuwe regels loopt het risico om het land uitgezet te worden en een boete te krijgen.

Rodrigo Maia: Pazuello is een ramp


MaiaPazuello2

Kamervoorzitter Maia sprak zich deze week uit over zorgminister Eduardo Pazuello, tijdens zijn wekelijks praatje met de pers (café com jornalistas): “De minister van Gezondheid is volgens mij een ramp, voor het land en voor de regering. Ik denk dat dit begint door te dringen tot onze maatschappij, vooral in de medische sector. Op het moment van een pandemie, een ministerie van Gezondheid die op deze manier handelt: wie hiervan de rekening zal betalen, is de maatschappij. En dat weegt zwaarder door dan een betaling door de regering”, zo vond hij. En: “De zorgminister doet het erg slecht. Ik denk dat hij verloren loopt in het beheer van zijn ministerie. Wat de logistiek betreft, waarvan men zegt dat dit zijn sterk punt is, tot op vandaag heeft hij nog niets laten zien wat de organisatie van de vaccinatie betreft, helemaal niets. Volgens mij kan hij, naast het onderuit halen van het imago van de strijdkrachten, ook veel schade toebrengen door het gebrek aan organisatie, zijn incompetentie, alsook op het vlak van een oplossing voor het vaccin als de toename van het aantal besmettingen en sterfgevallen, waarvoor een betere articulatie nodig is tussen de federale regering, deelstaten en gemeentes”.

Bolsonaro is een leugenaar

De kamervoorzitter reageerde ook op de beschuldiging van de president dat hij ervoor verantwoordelijk is dat er geen 13de maand komt voor de steuntrekkers van de Bolsa Família: “Ik denk dat hij dat beweert omdat hij de president is van Brazilië en de verantwoordelijkheid niet wil dragen die hem opgelegd werd door de Brazilianen”. Maia zei dat het besluit om de stemming hieromtrent niet uit te voeren, genomen werd op verzoek van de federale regering: “President Bolsonaro is een leugenaar. Het was de regering die mij verzocht om de MP (medida provisória – voorlopige maatregel die de uitkering van een 13de maand zou toelaten) niet voor te leggen om te stemmen. Maar hij moet zich geen zorgen maken. Morgen stemmen we over de ‘auxilio emergencial’ (nooduitkering) en zullen we de 13de maand van de Bolsa Família in het leven roepen. Aangezien de regering hier achter staat, nemen we die 13de maand op in de auxilio emergencial”, zo verklaarde hij.

Mercedes stopt productie in Brazilië

Mercedes-Benz Brasil stopt met het produceren van voertuigen in Iracemápolis, in het binnenland van de staat São Paulo. De eenheid, ingehuldigd in maart 2016 was verantwoordelijk voor de fabricatie van de compacte SUV GLA en de sedan middenklasser C. Hiervoor werd R$ 600 miljoen geïnvesteerd. De doelstelling bestond in het begin uit de jaarlijkse productie van 20.000 voertuigen.

Mercedes

De beslissing om er mee op te houden is volgens Mercedes-Benz economisch, vooral door de crisis, veroorzaakt door de pandemie. Daarnaast mikt de fabrikant, net als andere auto-industrieën, op elektrisch aangedreven voertuigen en op digitalisatie. Dit alles brengt wijzigingen en aanpassingen met zich mee. De uitdaging bestaat er vooral in om een duurzame oplossing te vinden voor de arbeiders.

Ongelijkheid van bovenaf

Berichten over de ongelijkheden in onze maatschappij vallen soms door de mazen van het net. Om het duidelijker voor te stellen besloot fotograaf Johnny Miller uit Zuid-Afrika om daar iets aan te doen. Hij maakte foto’s vanuit de lucht met gebruik van een drone waardoor de ongelijkheden meteen duidelijk worden, zonder cijfers te tonen.


JMillerUnequality

ParaisopolisMorumbi

Miller reisde de wereld af en kwam vorige maand naar Brazilië. Hij bezocht er steden als São Paulo, Rio de Janeiro en Belo Horizonte. Ook Salvador staat op zijn programma. Een deel van zijn werk toont hij via zijn Instagram account. Een van de meest emblematische beelden is de “grens” tussen de wijken Paraisópolis en Morumbi, in de zuidelijke zone van São Paulo. Luxueuze flatgebouwen werden opgetrokken aan de rand van de favela Paraisópolis, een duidelijke afscheiding tussen arm en rijk. Die ongelijkheid werd al eerder getoond door Tuca Vieira, via een foto die in 2004 werd gemaakt. Beide fotografen ontmoetten elkaar en overvlogen samen de regio, zo vertelt Miller in zijn profiel.

Foto boven: Ontmoeting met een afgevaardigde van Bahrein op een diner ter gelegenheid van de officiële lancering in Zuid-Amerika van de “Declaração do Reino do Bahrein”.

Bronnen: UOL Noticias – Estadão – Estado de Minas – Istoé – BBC Brasil – G1 – O Globo – CNN Brasil – Valor Económico

Foto's: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert / Alan Santos - Júlio Nascimento - Isac Nóbrega - PR / Mercedes Brasil / Twitter / Johnny Miller - Unequal Scenes / Tuca Vieira

#EduardoPazuello #BolsaFamília #JohnnyMiller #SilvioSantos #Datafolha #Carandiru #Ceagesp #JairBolsonaro #JoãoDoria #AuxilioEmergencial #Morumbi #Paraisópolis #Guaruja #Cuba #OliverStone #Coronavirus #Instagram #COVID19 #TucaVieira #Lula #RodrigoMaia #STF #Coronavac #BRNieuws #MercedesBenz

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page