top of page
  • Observer

Bolsonaro & Haddad: kiezen of delen?

BoHa

De Braziliaanse pers kijkt met veel belangstelling uit naar de stellingen die de Braziliaanse politieke partijen zullen innemen m.b.t. het al dan niet steunen van Bolsonaro of Haddad. Voor zover daar nu kan over geoordeeld worden, is het een vlees noch vis toestand. Sommige partijen kiezen voor neutraliteit, en gaan geen van beiden steunen.

Bij een vergadering van de PSB (centrumlinks) in Brasília werd besloten om Haddad te ondersteunen, op het nationale vlak. De partijleiding sloten gouverneur Márcio França (SP) uit van dit compromis omdat hij zich moet concentreren op zijn dispuut met João Doria (PSDB) in de tweede kiesronde. França heeft tot nog toe volgehouden dat hij geen van beide presidentskandidaten wil steunen, en dat hij de nationale polarisatie wil vervangen door verzoening.

De PTB (centrum) verklaarde steun aan Bolsonaro. Partijvoorzitter Roberto Jefferson, kondigde dit aan via de sociale media. De partij maakte deel uit van de centrão groep, een aantal politieke partijen die Geraldo Alckmin steunden voor de eerste kiesronde. Andere partijen uit de groep zullen elk afzonderlijk beslissen.

ACM Neto, voorzitter van DEM (centrumrechts) bevindt zich momenteel in Brasília om andere leiders te ontmoeten. Maken ook deel uit van deze blok: PRB (centrumrechts), PR (centrumrechts) en Solidariedade (centrum).

De partij Novo van João Amoêdo kondigde aan dat ze Bolsonaro niet zal steunen, maar dat zij zich tegelijk “absoluut tegen de PT” zullen keren in de aanloop naar de tweede kiesronde. Volgens de partij is het scenario van de twee ronde “niet wat zij ervan verwacht hadden”, aldus staat te lezen in een uitgegeven nota. Voormalige presidentskandidaat Amoêdo haalde 2,5% met 2.679.744 stemmen op zijn naam. De nota van de partij legt uit dat ze tegen de PT zijn omdat hun ideeën & praktijken tegengesteld zijn; maar er wordt niet duidelijk gesteld waarom ze afzien van steun aan Bolsonaro. Moisés Jardim, partijvoorzitter, zei dat de directie van de partij bij elkaar zit om het regeringsprogramma van de ex-kapitein te bestuderen, vooraleer eender welk definitief besluit te nemen in die zin. De partij vindt dat het resultaat van de verkiezingen met acht verkozen volksvertegenwoordigers, elf gedeputeerden in deelstaten en eentje in het federaal district (Brasília) de groep versterkte. Novo werd pas drie jaar geleden opgericht.

Voormalige presidentskandidaat Álvaro Dias (Podemos) zegt dat hij enkele weken afstand zal nemen van zijn normale bezigheden als senator, en dat hij zich stil zal houden in de periode voor de tweede ronde. Hij nam zich voor om geen van beide kandidaten te steunen, noch Haddad, noch Bolsonaro: “Ik denk dat stilte momenteel het beste alternatief is in mijn geval”, zo klonk het. Volgens de senator moet de partij een interne peiling uitvoeren bij de leden vooraleer een stelling in te nemen, maar hijzelf nam zich voor om geen enkele stelling te volgen. Hij wil ook niet antwoorden op wie hij zal stemmen op 28 oktober, zegt dat hij de voorkeur geeft aan “facultatief stemmen”, en dat de kiezer het recht moet hebben om op geen enkele kandidaat te stemmen als hij zich niet vertegenwoordigd voelt: “Een nulstem is aanvaardbare optie. Ik wens niet verantwoordelijk te zijn voor een catastrofe”. De campagne van Dias werd gekenmerkt door zware aanvallen op de PT, vooral op de persoon van ex-president Lula. Dias eindigde op de 9de plaats met 0,8% en met 859.601 stemmen.

Nog twee andere partijen kondigden de neutraliteit aan. De PSDB verklaarde dat de leden de vrijheid kregen om te stemmen op wie zij wensen. De aankondiging werd gedaan door Geraldo Alckmin die een zware nederlaag leed in de eerste ronde (4,76% en 5.096.349 stemmen): “De PSDB besloot om zijn militanten en leiders de vrije keuze te geven. Wij zullen de PT noch Bolsonaro steunen. Leden en militanten stemmen best volgens hun eigen geweten, overtuiging en de realiteit van hun eigen deelstaat. De partijleiding acht het niet mogelijk om op dit moment een voorkeur te hebben. De kiezer moet voor zichzelf beslissen. Wij voelen ons niet vertegenwoordigd, noch door Haddad, noch door Bolsonaro”.

In een uitgegeven nota van de PP, een van de belangrijkste centrão partijen, staat te lezen dat zij bereid zijn om mee te werken met de volgende regering, voor onderwerpen die in het belang van het land zijn, maar zonder een voorkeur te hebben voor een van beide zijden. Partijvoorzitter Ciro Nogueira bevestigde in een nota het compromis voor het behoud van de democratie, en de vrijheid van denken en uitdrukking. De nota zegt ook dat de publieke veiligheid een van de top prioriteiten moet zijn in het beleid. De PP steunde de kandidatuur van Geraldo Alckmin in de eerste ronde. De partij zelf behaalde zevenendertig zetels in de Kamer, en vijf in de Senaat.

Foto: Tânia Rêgo - Marcelo Camargo - Agência Brasil

#GeraldoAlckmin #BraziliëNieuwsOnline #FernandoHaddad #ACMNeto #ÁlvaroDias #JairBolsonaro #CiroNogueira #MárcioFrança #RobertoJefferson #JoãoAmoêdo

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page