top of page
  • Observer

Brazilië ziet mogelijke bedreigingen

FugitivosVenezuelaManaus

Zuid-Amerika wordt niet langer beschouwd als een gebied dat vrij is van mogelijke conflicten. Dat staat te lezen in de nieuwe PND (Política Nacional de Defesa – Nationale Verdedigingspolitiek) die volgende week zal ingediend worden bij het parlement. Het gaat om een actualisering van de richtlijnen die opgemaakt werden in 2016 waarbij rekening gehouden wordt met “spanningen en crisissen” op het continent die kunnen leiden tot een verhoging van de inspanningen voor het behoud van nationale interesses in het Amazonegebied, of zelfs kunnen bijdragen tot het oplossen van regionale problemen.

Zonder Venezuela te citeren, wordt er in het onderdeel buitenlands beleid gesproken over “mogelijke ontwikkelingen” van crisissen in buurlanden. Volgens de krant Estadão zou de belangrijkste bron van spanning bestaan uit het Chavistische regime van president Nicolas Maduro.

Het Nationale Defensiebeleid schetst op 21 pagina’s allerlei internationale scenario’s, erop wijzend dat de rol van Brazilië erin bestaat om de banden op het continent te verdiepen. Een van de nieuwigheden in het document van het ministerie van Landsverdediging is de waakzaamheid voor mogelijke conflicten: “Spanningen en crisissen in een strategische omgeving, met mogelijke gevolgen voor Brazilië, mogen niet genegeerd worden. Het land moet gemotiveerd zijn om bij te dragen aan mogelijke controverses, of zelfs om zijn eigen belangen te verdedigen”, aldus de tekst.

In het document wordt ook speciale aandacht gevraagd voor de Zuid-Atlantische Oceaan waar de pre-sal olie reserves geconcentreerd zijn, tussen Brazilië en West-Afrika. In deze regio was er onlangs een olielekkage door een onbekend schip dat veel schade veroorzaakte aan de Braziliaanse kust.

Het zogenaamde gebied “Amazônia Azul” (blauw Amazonië) wordt geconfronteerd met ongeoorloofde transnationale acties, waaronder het vermoeden van spionage door buitenlandse schepen. De Estadão maakte hier melding van in februari van dit jaar in een bericht waarin gezegd werd dat de Braziliaanse marine gedurende een week lang een Russisch schip volgde, beschuldigd door sommige Europese landen en de Verenigde Staten van het uitvoeren van onderzoek en verzamelen van inlichtingen, m.a.w. spionage.

Andere prioriteiten in het defensiebeleid worden gevormd door de regio’s waar de politieke en economische machten geconcentreerd zijn, zoals Brasília, Rio de Janeiro en São Paulo, alsmede de grenzen met de buurlanden en het Amazonegebied.

Voor het eerst werden ook de gevolgen van de klimaatswijziging en pandemieën opgenomen in de verdragen die deel uitmaken van het Nationale Defensiebeleid. De geactualiseerde tekst benadrukt dat deze verschijnselen “ecologische, sociale, economische en politieke gevolgen kunnen hebben, waardoor de staat snel moet reageren”.

De pandemie van het coronavirus die sinds maart Brazilië en de rest van de wereld trof, vereiste een nationale mobilisatie van alle segmenten, inclusief het ministerie van Landsverdediging dat naar eigen zeggen 34.000 militairen inzette om mee te helpen in de bestrijding van de ziekte. Dat is meer dan het aantal Braziliaanse soldaten die deelnamen aan de Tweede Wereldoorlog toen 25.800 manschappen werden gemobiliseerd.

De soevereiniteit en de ontwikkeling van acties om het regenwoud te beschermen, behoren tot de prioriteiten in het nieuwe PND. “Het Amazonegebied is, net als de Zuid-Atlantische Oceaan, een geostrategisch gebied voor Brazilië. De bescherming van de biodiversiteit, mineralen en waterbronnen en het energiepotentieel op het Braziliaanse grondgebied is een prioriteit voor het land”, zegt het document, dat ook een antwoord geeft op “buitenlandse belangen” in het Amazonegebied.


Marajo

De tekst beveelt ook aan dat de marine een multifunctioneel complex installeert in de Amazone-delta, in de regio van het Marajó eiland (Pará), omdat het om een gebied gaat dat speciale aandacht vereist. In Pará bevinden zich de grootste brandhaarden waardoor de regering sterk onder druk gezet wordt door internationale economische partners vanwege de verwoesting van de bossen.

Foto boven: Venezolaanse indianen in Manaus, gevlucht uit het buurland.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Alex Pazuello - Semcom - Sidney Oliveira - Ag. Pará

#Manaus #Pará #Venezuela #SãoPaulo #BraziliëNieuwsOnline #PND #Brasília #IlhadeMarajó #Coronavirus #AmazôniaAzul #Estadão #NicolasMaduro #Présal #RiodeJaneiro

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page