top of page
  • Observer

Brazilianen roken minder, maar drinken meer

SmokeDrink

Een onderzoek waarvan de resultaten gisteren bekend werden, wijst uit dat de verslaafdheid aan tabak vermindert in Brazilië, maar er wordt wel meer gedronken, vooral door vrouwen.

Het peilingsinstituut IBGE voerde het onderzoek PNS (Pesquisa Nacional de Saúde) uit in samenwerking met het ministerie van Gezondheid. Daaruit blijkt dat vorig jaar, in de leeftijdsgroep boven de 18 jaar, het dagelijkse of occasionele gebruik van tabak 12,8% bedraagt, tegen 14,9% in 2013.

Volgens het WHO zijn Brazilië en Turkije de enige landen waar de regering sinds vorig jaar acties voerden om het gebruik van tabak te verminderen, met succes.

Het onderzoek van het IBGE bevestigt dat het percentage mannen met de gewoonte om minstens eenmaal per week alcohol te consumeren, 37,1% bedraagt. Bij de vrouwen is dat 17%. Bij deze laatsten steeg het gebruik wel met 4,1% in vergelijking met 2013, terwijl het percentage van de mannelijke gebruikers ongeveer stabiel bleef (36,3%).

In het noorden van Brazilië werd het hoogste percentage (23,4%) vastgesteld van Brazilianen die dronken achter het stuur kruipen, tegenover 14,8% in het zuiden. In gans Brazilië gaat het gemiddeld om 17%, ofwel 7,2 miljoen mensen, waaronder vooral mannen (20,5%), tegen 7,8% bij de vrouwen. In de onderverdeling volgens leeftijd zijn het vooral bestuurders tussen 25 en 39 jaar die drinken & rijden combineren (21,2%). Dat percentage is het laagst bij zestigplussers (11%).

Het alcoholgebruik komt vooral voor bij mensen met een hogere opleiding (36%); bij laaggeschoolden en/of een onvolledige basisopleiding gaat het om 19%.

Bron

Illustratie: YouTube

#BRNieuws #IBGE

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page