top of page
  • Observer

Brief aan het Brazilië van morgen

LulaCarta

De verkiezingsstrijd loopt op zijn einde, maar er was nooit veel duidelijkheid over de plannen en voorstellen van de beide overblijvende kandidaten die er voornamelijk de voorkeur aan gaven om op elkaar in te hakken. Lula kwam gisteren plots op de proppen met enkele ideeën.

De PT-kandidaat voor het presidentschap van de republiek lanceerde een brief (Carta Para O Brasil Do Amanhã) met voorstellen voor een eventuele regering, die, vooral in de ondernemerswereld, op een zekere frustratie onthaald werd.

De tekst is verdeeld in 13 delen, zoals: “democratie en vrijheid”, “economische ontwikkeling met investeringen”, “duurzame ontwikkeling en ecologische transitie”, “herindustrialisering van Brazilië” en “duurzame landbouw”.

Bij de opening van de brief zegt de PT-campagne dat “dit niet zomaar een verkiezing is” en dat er twee totaal verschillende projecten op het spel staan ​​voor het land.

“We zijn ons bewust van onze historische verantwoordelijkheid en samen met de brede krachten die de Braziliaanse democratie ondersteunen, op basis van een permanent proces van dialoog en luisteren naar de samenleving, presenteren we onze belangrijkste voorstellen voor de wederopbouw van het land”, aldus het document.

Gezinsuitkering

Lula zegt dat hij de terugkeer wil van het Bolsa Família programma , vorig jaar door de regering van Bolsonaro omgevormd tot Auxílio Brasil.

Volgens de voormalige president zal het programma voor inkomensoverdracht 600 R$ aan begunstigden blijven betalen. Voor elk kind onder de zes jaar in het gezin komt er nog eens R$ 150 bij. “De Bolsa Família heeft een voorwaarde. Het is geen geld dat willekeurig wordt gegeven”, zo voegde Lula eraan toe.

Fiscale verantwoordelijkheid

Zonder het uitgavenplafond te noemen, dat de groei van de overheidsuitgaven beperkt, stelt de brief dat het fiscale beleid van de uiteindelijke PT-regering “duidelijke en realistische regels moet volgen, met meerjarige toezeggingen, verenigbaar met de sociale noodsituatie die we ervaren en met de nodige zorg om publieke en private investeringen te reactiveren om het land uit de stagnatie te halen”.

Bij andere gelegenheden in de campagne verdedigde Lula expliciet de intrekking van het in 2017 ingestelde beperkingsmechanisme.

Vrijstelling inkomstenbelasting

Op belastinggebied wordt herhaald dat hij van plan is de vrijstelling van inkomstenbelasting voor particulieren te verhogen tot R$ 5.000. Momenteel zijn Brazilianen met een maandelijks inkomen lager dan R$ 1.903,98 vrijgesteld.

Kredieten

De kandidaat heeft ook het programma “Desenrola Brasil”, voorgesteld door de campagne in de eerste ronde, gedetailleerd. Volgens het voorstel zal de regering de onderhandelingen vergemakkelijken over schulden die op naam staan ​​van Brazilianen die tot drie minimumlonen verdienen. Het project lijkt op dat van Ciro Gomes, de verslagen PDT-kandidaat voor het presidentschap.

De voormalige president wil ook een programma lanceren met nieuwe kredietlijnen voor micro- en kleine bedrijven. Het voorstel, getiteld “Empreende Brasil”, werd in de campagne breed uitgesmeerd. Bij andere gelegenheden gaf Lula aan dat hij een onafhankelijk ministerie in het leven wil roepen voor de promotie van micro- en kleine bedrijven.

Nieuwe versie van het PAC programma

De PT stelt ook dat een eventuele nieuwe regering een nieuwe versie van het groeiversnellingsprogramma (PAC) moet hebben. Het initiatief werd gelanceerd in 2007, het eerste jaar van Lula’s tweede ambtstermijn, en voorzag in het aanmoedigen van publieke en private investeringen in infrastructuurprojecten in het land.

Huisvesting

Tegelijkertijd zegt de voormalige president dat hij moet investeren in de hervatting van het programma “Minha Casa, Minha Vida”. Het programma werd in 2009 door Lula in het leven geroepen met als doel het woningtekort in Brazilië terug te dringen. In 2020 heeft de regering van Jair Bolsonaro (PL) het initiatief omgedoopt tot “Casa Verde e Amarela” en wijzigingen in de reikwijdte van het programma aanbrengend.

Vrede en dialoog

Aan het einde van de brief zegt Lula dat het land vrede, democratie en dialoog nodig heeft.

“Tijdens deze campagne zag ik hoop schitteren in de ogen van onze mensen. Hoop op een beter leven in een eerlijker land. Brazilië heeft een regering nodig die weer zorgt voor onze mensen, vooral degenen die dat het hardst nodig hebben. Democratie en dialoog is noodzakelijk. Het is met de kracht van onze erfenis en de blik op de toekomst gericht dat ik deze brief aan het Braziliaanse volk richt”.

Bron

Illustratie: Reproductie Twitter Lula 13

#BolsaFamília #PAC #PT #Lula #BRNieuws #AuxílioBrasil

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page