top of page
  • Observer

Business as usual

Pasadena

Terwijl de kopstukken van de arbeiderspartij even opgelucht ademhalen, na de beslissing in het voordeel van ex-president Lula door het hoogste gerechtshof, komen de experten van de federale politie plots op de proppen met documenten die de transferenties van 15 miljoen dollar (bijna 50 miljoen reais) smeergeld bevestigen aan o.m. diverse politici, dit met betrekking tot de omstreden aankoop van de verroeste raffinaderij van Pasadena, in Texas. De experten vragen de verbreking van het bankgeheim van o.m. ex-presidente Dilma Rousseff (PT), destijds (in 2005) aan het hoofd van het ministerie van energie en mijnen, ex-baas van het staatsbedrijf  Petrobras, Sérgio Gabrielli (PT), en ex-minister Antonio Palocci (PT).

Volgens het rapport van de experten werd toen 783% meer betaald als de werkelijke waarde van de raffinaderij. De 15 miljoen dollar smeergeld zou overgemaakt zijn op een rekening in Zwitserland, op naam van het offshore bedrijf Iberbrás, geleid door zakenman Gregorio Marin Preciado, gehuwd met een nicht van senator José Serra (PSDB). Van daaruit werd het smeergeld verder doorgegeven naar o.m. Fernando Soares, ook gekend onder de bijnaam Baiano. Deze laatste sloot al eerder een gerechterlijk akkoord af i.v.m. het Lava Jato onderzoek.

Andere begunstigden waren Petrobras-kaderleden Luis Carlos Moreiro da Silva, Rafael Mauro Comino en Cezar de Souza Tavares. Hun bankgeheim werd reeds doorbroken en de onderzoekers konden vaststellen dat hun patrimonium op onverklaarbare wijze steeg met hoge bedragen. Enkel al het patrimonium van da Silva steeg van R$ 438.000 in 2005 naar R$ 12 miljoen in 2013.

Zoals eerder vermeld in een ander bericht, er zullen nog heel wat hogedrukreinigers nodig zijn om de rotzooi op te kuisen die achtergelaten werd door corrupte politici en zakenlui.

Foto: Roy Luck via Flickr Creative Commons

#Iberbrás #BraziliëNieuwsOnline #LavaJato #Baiano #AntonioPalocci #FernandoSoares #SergioGabrielli #Petrobras #PasadenaRefiningSystem #JoséSerra #DilmaRousseff

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page