top of page
  • Observer

Captain America, de Spiderman en de Hulk


De derde regering van president Lula valt nog niet in goede aarde bij de financiële markten: 86% beoordeelt het beleid als negatief, terwijl 2% zegt dat de PT-regering positief is. 12% beschouwt het beleid als normaal.


De cijfers zijn het resultaat van een peiling door het instituut Genial/Quaest, vandaag bekendgemaakt. Het instituut realiseerde 92 ondervragingen bij investeringsfondsen in São Paulo en Rio de Janeiro, tussen 4 en 8 mei. De negatieve beoordeling vertoont een lichte daling i.v.g. met de vorige peiling, in maart. Die bedroeg toen 90%.


In diverse kranten en tijdschriften weerklinkt de kritiek. Die komt meestal neer op hetzelfde: Lula wil lagere intrestvoeten, maar de monetaire autoriteit blijft voorzichtig. Hun houding weerspiegelt de twijfels over de capaciteit van de regering om hun duit in het zakje te doen, een cruciale factor voor de Centrale Bank.


Recente nederlagen in het Parlement geven ook aan dat het nog niet goed zit in de politieke articulatie van de regering, en ook dat verwijt komt regelmatig terug.


Gisteren deed Kamervoorzitter Arthur Lira er een schepje bovenop voor een publiek van belangrijke Braziliaanse zakenlui en politici bij een samenkomst in New York. Hij deed er geen doekjes rond, sprak over de rol van het Congres en zei dat een achteruitgang niet aanvaard zal worden. Hij voegde eraan toe dat het Brazilië van vandaag niet meer hetzelfde is als dat van 2003.


Gilberto Kassab (PSD), een ervaren en belangrijke politicus (nu Secretaris van de deelstaatregering van São Paulo) was eveneens erg duidelijk. In een interview gaf hij te kennen over wat er vooral op dit moment gepraat wordt in Brasília: indien Lula er geen werk van maakt om zijn regering wat meer in de richting van het centrum te duwen, ziet het er niet zo best uit voor hem. Kassab was ooit nog minister in een PT-regering, maar aarzelt niet meer om openlijk kritiek te geven. Hij spreekt zelfs al over toekomstige politieke projecten, naast gouverneur Tarcísio de Freitas, voorheen minister in de regering Bolsonaro.


Lula dankt zijn overwinning mede aan de belofte om een centrum regering samen te stellen, maar dat is hij blijkbaar vergeten, net zoals zijn uitspraken over de "geheime begroting" onder Bolsonaro. Nu besloot hij plots om R$ 9 miljard vrij te geven voor dit doel, om de parlementariërs gunstig te stellen voor de projecten van de regering zoals het nieuwe fiscale kader.


De geheime begroting bestaat uit miljarden reais die Bolsonaro ter beschikking stelde van de parlementairen, in ruil voor steun aan zijn regering. De besteding was geheim omdat een groot deel van al dat geld diende om niet-geïdentificeerde werken te betalen in electorale regio’s van de volksvertegenwoordigers en senatoren. Zelfs de identiteit van de ontvangers bleef geheim. Enkel de rapporteur van deze begroting wist over wie het ging. Maar het waren wel de voorzitters van Kamer en Senaat die bepaalden wie begunstigd werd.


In december 2022 verklaarde het hooggerechtshof STF de betaling van amendementen van de rapporteur ongrondwettelijk vanwege het gebrek aan transparantie in de indicatie van middelen. Het Hof bepaalde ook de terugkeer naar de totale controle van de regering.


Tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar werden de amendementen fel bekritiseerd door Lula. Hij classificeerde het mechanisme als een "geheime" begroting en zei dat de betalingen "niet ernstig waren". “Als je iets serieus wilt doen, is dat geen geheim. Dit is nog nooit gebeurd, en het gebeurt nu, want de huidige president regeert niet, hij is slechts een marionet”, zo twitterde hij vorig jaar in juli.


De vrijgave van de miljarden door Lula voor "nog hangende doeleinden" gaat in tegen het oordeel van het STF, en komt na (o.m.) de nederlaag met betrekking tot het wetsvoorstel Fake News waarvan de stemming opgeschoven werd omdat het duidelijk was dat er stemmen ontbraken.


Anderzijds worden er ook successen geboekt, vooral door Justitie minister Flávio Dino die zich ontpopt als een welbespraakte politicus die de oppositie met gemak de mond snoert, niet zelden met de nodige humor. Dino werd al tweemaal uitgenodigd door het Parlement om uitleg te geven over zijn beleid, en werd opnieuw opgeroepen voor een derde ondervraging, deze keer over de invasies van de landloze beweging MST.


Gisteren verscheen hij voor de Kamercommissie voor Publieke Veiligheid. De (bolsonaristische) senator Marcos do Val (Podemos) viel hem aan en zei dat hij hoopte dat de minister zou ontzet worden uit zijn ambt, verantwoordelijk gesteld en aangehouden voor de inval en vernielingen door radicale aanhangers van de vorige president, op 8 januari.


Dino reageerde hier gevat op en zei: "Indien u lid bent van de Swat, dan ben ik lid van de Avengers. Kent u Captain America en de Spiderman? Het is zo dat we een democratisch debat gevoerd wordt".


Senator Randolfe Rodrigues en Secretaris van het ministerie van Justitie Ricardo Cappelli barsten in lachen uit na de uitspraak van Flávio Dino over de Swat, The Avengers, Captain America en de Spiderman.


Even later kreeg hij het ook aan de stok met senator Sérgio Moro, maar ook die trok aan het korste eindje. Tenslotte rekende hij ook af met naamgenoot Flávio Bolsonaro die hem een foute aanpak verweet m.b.t. de strijd tegen drugshandel in Rio de Janeiro: "Zelfs senator Flávio Bolsonaro spreekt nu over 'narcomilicia'. Het is een onderwerp dat hij heel goed kent, het huwelijk tussen de militie en de drugshandel".


De minister verscheen nadien in diverse memes, o.m. uitgebeeld als de Hulk (afbeelding boven). Sommigen gaan verder en zien in de zwaarwichtige en welbespraakte Dino alvast een mogelijke opvolger voor Lula, ook al is dat op zijn minst wat voorbarig. Bovendien is de 55-jarige ex-gouverneur (Maranhão) lid van de PSB (centrum-links). PT-hardliners zijn er als de dood voor dat iemand hun hegemonie zou verstoren. Misschien is dat echter broodnodig.


Veja - Folha de São Paulo - G1 - Carta Capital


Foto's: Twitter


5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page