top of page
  • Observer

COVID-19: voorzorgsmaatregelen voor kwetsbaar deel van de bevolking

JoaoGabbardo

Het ministerie van Economie kondigde gisteren vijf maatregelen aan om de impact van het nieuwe coronavirus in het land te beperken. Volgens de nota, uitgeven door het ministerie, zijn deze eerste acties voornamelijk gericht op dat deel van de bevolking dat zwakker staat tegenover deze pandemie.

“Op dit kritiek moment, zelfs binnen de nauwe grenzen van onze fiscale mogelijkheden, zoekt het ministerie van Economie, i.s.m. Kamer en Senaat, naar een herschikking in de begroting om mogelijke tekorten in het publieke gezondheidssysteem aan te vullen”, zo staat er te lezen.

De aangekondigde ingrepen

Anticipatie van de 13de maand: Het ministerie kondigt aan dat ze de eerste helft van de 13de maand van gepensioneerden in april zullen uitbetalen. Normaal gesproken gebeurt dat anders pas in juli of augustus. In totaal gaat het om R$ 23 miljard.

Levensbewijs: De regering schaft de verplichting om een levensbewijs in te dienen af gedurende 120 dagen. D.w.z. dat er een vrijstelling komt van deze verplichting tot in september. De Braziliaanse wet voorziet dat uitkeringsgerechtigden jaarlijks moeten bewijzen dat ze nog leven. Deze maatregel voorkomt fraude en onrechtmatige uitbetalingen. Een levensbewijs moet altijd persoonlijk gebeuren en kan gedaan worden in een agentschap van de INSS (sociale zekerheid), de bankinstelling waar de uitkering ontvangen wordt, of in ambassades of consulaten in het buitenland.

Vermindering van intresten: De regering gaat voorstellen aan de nationale raad voor sociale zekerheid om de intresten van payroll leningen voor uitkeringsgerechtigden te verlagen. De terugbetalingstermijn wordt verlengd. Er wordt ook voorgesteld om het maximum bedrag van de lening, gekoppeld aan de uitkering, te verhogen.

Voorkeurstarief: Het ministerie van Economie gaat, samen met het ministerie van Volksgezondheid, een lijst opstellen van medische ziekenhuisproducten om een voorkeurstarief op te stellen. Dit betekent dat Brazilië de importtaksen van dergelijke producten kan verlagen, dit om de nationale bevoorrading te garanderen.

Inklaring: Het ministerie bepaalde dat de inklaring van medische en ziekenhuisproducten prioriteit moet krijgen. Met andere woorden, zendingen van deze producten die in Brazilië aankomen, zullen sneller worden verwerkt bij de douane, om te voorkomen dat ze worden vastgehouden en de verdeling benadelen.

Foto boven: João Gabbardo – Secretaris van het ministerie van Volksgezondheid tijdens een persconferentie.

Bron

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #Coronavirus #COVID19 #INSS

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page