top of page
  • Observer

Dallagnol eist morele schadevergoeding van Mendes

Mendes-Dallagnol

Deltan Dallagnol (boven rechts), procureur en coördinator van de Lava Jato taskforce in Curitiba, startte een gerechtelijke actie op tegen minister Gilmar Mendes (boven links) van het hooggerechtshof STF (Supremo Tribunal Federal), wegens beledigingen tegen zijn persoon. De advocaat van Dallagnol eist een schadevergoeding van R$ 59.000 (€ 12.900).

In de aanklacht die vorige week ingediend werd, wijst de procureur op interviews en uitspraken van de minister waarin hij beledigd werd. Een van de interviews werd toegestaan aan Radio Gaúcha op 7 augustus van dit jaar. Mendes verklaarde er dat de Lava Jato taskforce, gecoördineerd door Deltan Dallagnol, een “criminele organisatie is”, samengesteld uit een groep “bijzonder laag-bij-de-grondse mensen, erg onbekwaam” die misdaden plegen.

Eveneens geciteerd: een manifestatie van Mendes tijdens een sessie van het STF op 14 maart 2019 waar hij de leden van de Lava Jato werkgroep bestempelde als “schurken”, “gespuis”, “onbekwaam”, “slecht voorbereid op hun taak”, “lafaards”, “gangsters”, “criminele organisatie”, “wellustigen”, “valsaards”, “schelmen” en “tempelventers”. Tijdens een andere sessie betreffende een habeas corpus werden de procureurs omschreven als “valse helden” die de “misdaad bestrijden door misdaden te plegen”, dit via een “criminele organisatie in Curitiba”, op bevel van een “gangster”.

De actie werd opgestart tegen de Braziliaanse staat met het verzoek van regresrecht (het recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander) tegen Gilmar Mendes. In de praktijk komt het erop neer dat de overheid de schadevergoeding uitkeert, indien de beklaagde (Mendes) het proces verliest, en dat die op zijn beurt de overheid moet terugbetalen. De jurisprudentie van het hooggerechtshof bepaalt dat publieke gerechtelijke instanties geen directe burgerlijke aansprakelijkheid heeft voor onwettige handelingen.

Pedro Henrique Xavier, advocaat van Deltan Dallagnol: “Het is een feit dat mijn cliënt herhaaldelijk – en nog steeds – publiekelijk vernederd wordt door de minister d.m.v. onjuiste uitspraken via radio, het internet en tijdens zittingen van het hooggerechtshof die rechtstreeks uitgezonden worden via de televisie. De beklaagde was zich terdege bewust van de repercussie van zijn woorden en de gevolgen ervan: hij is voldoende vertrouwd met de rechten van de burgers”.

De schadevergoeding, indien ze uitgekeerd wordt, zal geschonken worden voor de bouw van een onco-pediatrisch ziekenhuis ‘Erastinho’, gekoppeld aan het Erasto Gaertner ziekenhuis in Curitiba. Het gaat hier om een erkende en filantropische organisatie tegen kanker in Curitiba die bezig is met de bouw van de eerste eenheid voor kinderen in het zuiden van Brazilië.

Eerdere veroordeling

Minister Gilmar Mendes werd recentelijk veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de federale rechter Marcos Josgrei da Silva, verantwoordelijk voor de operatie Carne Fraca (een schandaal waarbij grote bedrijven zoals JBS en BRF betrapt werden op geknoei met hun vleesproducten) in Curitiba. Mendes werd zowel in eerste als in tweede instantie veroordeeld voor beledigingen tegen de magistraat. De staat moest hierdoor R$ 20.000 (€ 4.370) betalen, terug te vorderen van de minister via het AGU (Advocacia-Geral da União).

Minister Mendes reageerde (nog) niet op de actie van Deltan Dallagnol.

Bron

Foto's: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil / Nelson Jr. - ASCOM/TSE

#DeltanDallagnol #RadioGaúcha #BraziliëNieuwsOnline #LavaJato #OperaçãoCarneFraca #Curitiba #GilmarMendes #SupremoTribunalFederal #STF

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page