top of page
  • Observer

De (7?) magere jaren van Brazilië

On-the-Brink

Een speciaal verslag over Brazilië van het Britse tijdschrift The Economist werd vorige week donderdag gepubliceerd. Volgens het artikel beleeft het land zijn ergste crisis sinds de terugkeer naar de democratie in 1985 en is dat grotendeels te wijten aan de regering Bolsonaro.

“Het land staat voor enorme uitdagingen: een economische stagnatie, politieke polarisatie, ecologische ondergang, sociale achteruitgang en een ambitieuze nachtmerrie. De Zuid-Amerikaanse reus is ook verplicht om een president te verdragen die zijn eigen regering ondermijnt. Zijn vertrouwelingen vervingen loopbaanambtenaren, zijn decreten remmen de vooruitgang af en vormen overal in het land een tegengewicht”, zo staat er te lezen in de openingstekst. Het verslag (7 reportages verspreid over 11 pagina’s), geschreven door de correspondent van The Economist in Brazilië, Sarah Maslin, met als titel “The captain and his country”, zegt dat Brazilië achteruitgaat, en dat politici, de zakenwereld en de kiezers moeten ageren voor het te laat is. De conclusie van het rapport – getiteld “Hora de ir embora” (tijd om op te stappen) – zegt dat de toekomst van Brazilië afhangt van de verkiezingen van volgend jaar, en dat de hoogste prioriteit van het land erin bestaat om zich te bevrijden van Bolsonaro.

“De politici moeten de confrontatie aangaan met de achteroplopende economische hervormingen. De tribunalen moeten de corruptie aanpakken. Ondernemers, NGO’s en de gewone Brazilianen moeten protesteren en opkomen voor het Amazonegebied en voor de grondwet”, zo zegt het tijdschrift, en: “Het zal moeilijk zijn om de koers van Brazilië te wijzigen zolang Bolsonaro president is. Het is dan ook een prioriteit om naar de stembus te trekken en om hem de macht te ontnemen”.

Er wordt niet bij gezegd wie dan wel in in staat is om Brazilië beter te regeren: “Peilingen suggereren dat Lula zou winnen in een tweede ronde [tegen Bolsonaro] . Maar naarmate de vaccinaties het normale leven en de economie herstellen, kan de huidige president weer terrein winnen. Lula moet laten zien hoe [Bolsonaro’s manier van] omgaan met de pandemie levens en bestaansmiddelen ​​kostte, en hoe hij regeerde voor zijn eigen familie, niet voor Brazilië. De ex-president moet oplossingen bieden, niet de heimwee naar vroegere tijden invullen”.


Economist3

In de publicatie wordt gezegd dat Brazilië al “tien jaar lang te maken krijgt met allerlei rampen”, nog voor Bolsonaro aan de macht kwam, maar dat het land nu helemaal achteruitgaat – door Bolsonaro en de covid-19 pandemie: “Voor de pandemie kampte Brazilië al tien jaar met economische en politieke problemen. Met Bolsonaro als dokter, ligt het land nu in coma”.

The Economist argumenteert dat Bolsonaro geen staatsgreep pleegde – zoals sommigen vreesden – maar dat hij wel over bepaalde instincten beschikt die de Braziliaanse democratische instituten afzwakken, met zijn constante agressies. Bolsonaro liet het Lava Jato onderzoek afsluiten na beschuldigingen van corruptie door zijn eigen zonen, waardoor corrupte politici en georganiseerde criminele groepen werden bevoordeeld. Ook zorgde hij niet voor een voortzetting van significante hervormingen na die van de sociale zekerheid in 2019, en bracht veel schade toe aan het regenwoud door solidair te zijn met houtkappers, goudzoekers en boeren die de ontbossing promoten.

In een ander hoofdstuk stelt het tijdschrift dat na een “generatie van vooruitgang” de sociale mobiliteit in het land vertraagt. Volgens het blad werden jaren van beleid gericht op het beheersen van de inflatie en het terugdringen van armoede gevolgd door een “decennium van slecht beleid en meer tegenslag”.


JairPaulo

The Economist bekritiseert ook het management van de arbeiderspartij PT omdat ze te weinig investeerden in infrastructuur, hervormingen voor het bedrijfsleven opgaf en een beleid aannam dat vergelijkbaar is met importvervanging. Ook Bolsonaro en zijn minister van Economie Paulo Guedes krijgen kritiek:

“Guedes pochte dat er hervormingen zouden worden doorgevoerd om de belastingwetgeving te vereenvoudigen, de publieke sector te verkleinen en inefficiënte staatsbedrijven te privatiseren. De reformistische geest bleek echter vluchtig. Bolsonaro is niet erg liberaal. Zijn afkeer van harde hervormingen maakte het gemakkelijk voor het parlement om de agenda van Guedes te negeren”.

Het rapport bevat ook analyses over corruptie en misdaad, de Amazone, politieke hervormingen en over evangelische kiezers.

Bron

#TheEconomist #JairBolsonaro #PauloGuedes #PT #COVID19 #Lula #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page