top of page
  • Observer

De koppen blijven rollen


Het geweld van de Braziliaanse politie heeft in de loop der tijden al erg veel tranen laten vloeien. Beleidsvoerders maken al jaren allerlei beloftes maar slagen er niet in om de strijd tegen de misdaad in goede banen te leiden, noch om de agenten van de militaire politie onder controle te houden. Dit alles leidde in de voorbije weken weer tot een ontstellend groot aantal doden in de deelstaat Bahia.


Gouverneur Jerônimo Rodrigues (PT) krijgt erg veel kritiek te verwerken, maar ook de minister van Justitie Flávio Dino, krijgt verwijten naar het hoofd geslingerd. Deze laatste maakt een kans op een zetel in het hoogste gerechtshof, een beslissing die weldra wel of niet in zijn voordeel zal uitdraaien, maar hij pakte vandaag toch uit met een nieuw programma, getiteld "Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas". Zijn ministerie maakt bekend dat de investering in het programma in de strijd tegen de misdaadorganisaties R$ 900 miljoen zal bedragen, van 2023 tot 206.


Voor het einde van het politiegeweld! Onze kinderen en de zwarte bevolking willen leven!


De objectieven: integratie van de diverse veiligheidskorpsen, inclusief intelligence, om de confrontatie aan te gaan met de criminele organisaties. Bij de bekendmaking van het programma ondertekende de minister het besluit om meteen R$ 20 miljoen naar Bahia te sturen, de staat die momenteel erg lijdt onder een golf van geweld en aan de top staat van het aantal moorden en dodelijke slachtoffers door een politiekogel.


Dino gebruikte de tijd van de aankondiging om terug te blikken op zijn beleid (tot nog toe 8 maanden) en om kritieken te weerleggen. Hij maakte een opsomming van de nood- en langetermijnacties sinds januari, betoogde dat kritiek welkom is, wees erop dat sommige van die kritieken niet stroken met de waarheid en zei op een ironische toon: "Waarom deze destructieve kritiek? Maakt men zich zorgen over de verkiezingen? Ik zal pas meedoen in 2030, met de genade van de Heer Jezus Christus."


In de voorbije weken kwam de kritiek van een deel van de arbeiderspartij PT, ondermeer over het gebrek aan een plan om de georganiseerde misdaad te bestrijden. De partij gebruikt deze kritiek om een verdeling van het ministerie te verdedigen: de ene helft verantwoordelijk voor Justitie, de andere voor Publieke Veiligheid.


Het valt te vrezen dat de aankondiging van dit nieuwe programma ook deze keer geen spijkers met koppen gaat slaan. Ondertussen blijven de koppen wel rollen bij de arme en zwarte bevolking in Bahia (en ook elders).


Metrópoles


Foto's: Paulo Pinto/Agência Brasil

7 weergaven0 opmerkingen
bottom of page