top of page
  • Observer

De militie van Crivella

CrivellaMarcelo

Mochten de ‘cariocas’ (burgers van de stad Rio de Janeiro) het nog niet geweten hebben: hun burgemeester, de evangelische bisschop Marcelo Crivella (foto) maakt het erg bont. Maandagavond toonde het Jornal Nacional, het avondjournaal van TV O Globo, hoe een soort militie van de burgervader de wacht hield aan de ingang van publieke hospitalen om te voorkomen dat er iemand klachten zou uiten over de gezondheidszorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Regelmatig worden er reportages gemaakt door de pers, nu voornamelijk in het licht van de pandemie van het coronavirus.

In de reportage van maandagavond was onder meer te zien hoe een ploeg van O Globo lastiggevallen werd tijdens een interview met een bezoeker van een hospitaal. Het gaat om een uitgebreid schema van mensen in dienst van het gemeentebestuur, betaald met overheidsgeld, met andere woorden “ambtenaren” die de rol op zich nemen van militieleden die meteen optreden om te vermijden dat er klachten geuit worden op het vlak van de gezondheidszorg.

De groep intimideert burgers en mensen van de pers, staat met elkaar in contact via hun smartphone in een Whatsapp groep waar ook de burgemeester zelf lid van is (eigenlijk “was” – na de reportage bij O Globo haastte hij zich om de groep te verlaten). De groep werd ook gebruikt om selfies door te sturen, voornamelijk om aan te tonen dat ze op die bepaalde dag en uur aanwezig waren, een soort tikklok – tijdregistratie.

Een van de leden van de groep bevestigde: “De burgemeester volgt de verslagen op in onze groep en wenst ons soms proficiat”.

De organisatie verliep zodanig dat er bij elke publieke gezondheidspost of hospitaal twee leden aanwezig waren om de boel in de gaten te houden, vooral als er een cameraploeg, reporters of fotografen opdook van de pers, om in te grijpen. Die ingreep was altijd verbaal, met scheldwoorden aan het adres van O Globo, zoals “Globo lixo” (Globo afval), “Bolsonaro” of “Bolsomito”. Op deze manier wilden ze de betrokkenen intimideren en reportages onmogelijk maken, maar ze hadden er niet op gerekend dat, uitgerekend een ploeg van O Globo, van hen de hoofdacteurs maakten van het verhaal.

Crivella-ML

Na de uitzending van maandagavond verliet een flink aantal leden de whatsapp groep die bekendstond als de “Guardiões de Crivella”. De groep wordt geleid door de pastor Marcos Paulo de Oliveira Luciano van de kerk Universal. Hij staat bekend onder de afkorting ML en is vaak te zien op foto’s naast de burgemeester (foto). De pastor-ambtenaar bekleedt de functie van speciale raadgever van Crivella, met een maandelijks salaris van meer dan R$ 10.000, plus allerlei onkostenvergoedingen.

TV O Globo vernam van een niet nader genoemde bron: “Onze missie begon al meer dan acht maanden geleden. Daarvoor waren we ook al actief, maar na de uitbraak van de pandemie waren we alle dagen aanwezig aan de deuren van de hospitalen. Er bestaat een schema om altijd een team aanwezig te hebben om de pers te hinderen”.

Het gemeentebestuur van Rio de Janeiro gaf een nota uit na de reportage bij O Globo waarin het bestaan van de militie, betaald met overheidsgeld, niet ontkend wordt, maar wel een bevestiging als volgt: “Het onthaal aan de gemeentelijke hospitalen en gezondheidsposten werd versterkt om de bevolking beter voor te lichten en om risico’s te vermijden, ten nadele van de gezondheidszorg. Foute informatie kan ertoe leiden dat mensen die verzorging nodig hebben, die niet gaan zoeken waar ze beschikbaar is”.

GuardioesCrivella

Ex-burgemeester Eduardo Paes, de politieke tegenstander van Crivella, bestempelde de bisschop-burgemeester als een “bandiet”. Er kwamen heftige reacties uit diverse hoeken. De linkse partij PSOL diende een impeachment verzoek in bij de voorzitter van de gemeenteraad. Dat verzoek werd aanvaard. Het onderwerp scoort hoge toppen op de sociale media waar de creativiteit van de Braziliaanse internauten weer eens aangetoond wordt (zie hierboven, een poster die een film moet voorstellen omtrent de militie van Crivella).

Bron

Foto's: Carolina Antunes - PR / Twitter / Reproductie TV O Globo

#BraziliëNieuwsOnline #EduardoPaes #MarceloCrivella #JornalNacional #Whatsapp #PSOL #OGlobo #RiodeJaneiro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page