top of page
  • Observer

De selectieve moeheid van Lula


Lula inauguratie 1 januari 2023

Daniel Pereira schrijft in Veja dat president Lula moe is van zijn taak als leider van de uitvoerende macht, maar dat zijn raadgevers en leden van zijn partij (PT) ervan overtuigd zijn dat hij zich opnieuw kandidaat zal stellen in 2026, net in de periode dat hij zijn verjaardag viert (27 oktober) en 81 zal worden.


De PT-leider laat merken dat hij moe is van enkele routines van de president, zoals de onderhandelingen om de nodige steun te verkrijgen in het Parlement, en de verhoudingen tussen zijn ministers. Op het interne vlak is de ontwikkeling van de economie nog een van de weinige onderwerpen die zijn aandacht trekt, fundamenteel omdat dit de levenskwaliteit van de bevolking verbetert, en uiteraard ook de PT aan de macht houdt.


Indien het van hem zou afhangen, dan zou hij zich enkel nog bezig houden met de rol waarvan hij met meeste houdt, met name die van een regionale leider, op zoek naar een hoofdrol op mondiaal vlak, hetzij in vredesakkoorden of op het vlak van onderhandelingen op globaal vlak om het milieu te verdedigen. Maar dat is een optie die hij niet heeft. Hij is bijvoorbeeld wel verplicht om te onderhandelen met de centrumpartijen in het congres om de plannen van de regering te kunnen uitvoeren, een alliantie met een duur prijskaartje.


Lula, de chef van de regering heeft echter niet meer dezelfde drang als Lula, de chef van de staat Brazilië. Maar dat wijzigt niets aan zijn plannen: volgens zijn raadgevers zal hij kandidaat zijn voor een herverkiezing in 2026. Mocht hij op een bepaald moment hier toch van af zien, dan wordt er alvast gespeculeerd over namen als Fernando Haddad en vicepresident Geraldo Alckmin.


Peiling


Een nieuwe peiling van Paraná Pesquisas wijst uit dat Lula de best geplaatste naam is in het scenario van de eerste kiesronde in 2026. Het instituut ondervroeg 2.020 kiezers vanaf 16 jaar of ouder. Op de vraag op wie ze zouden stemmen, mochten er nu verkiezingen zijn, dan antwoordt een meerderheid (51,2%) dat ze het niet weten. De twee meest geciteerde namen zijn Lula en Bolsonaro, ondanks dat deze laatste onverkiesbaar werd verklaard door het kieshof TSE. Op de derde plaats komt Tarcísio de Freitas, momenteel gouverneur van São Paulo.


Diverse andere scenario's plaatsen Lula aan de top met 36,6% of meer. De peiling zegt ook dat 51,6% de regering Lula goedkeurt.


Het is wel duidelijk dat Lula een grote kans maakt op een vierde ambtstermijn, mits hij gezond blijft en geen grote uitschuivers maakt.


Veja- Congresso em Foco


Foto: Ricardo Stuckert/PR

2 weergaven0 opmerkingen
bottom of page