top of page
  • Observer

De strijd van een minister 2

CCJ

De confrontatie tussen de Kamer van volksvertegenwoordigers en minister Paulo Guedes, waarover Brazilië Nieuws gisteren berichtte, eindigde in tumult na een hevig bekgevecht tussen de minister en volksvertegenwoordiger Zeca Dirceu (PT – zoon van, jawel, José Dirceu). Deze laatste verweet de minister een tijger te zijn voor de gepensioneerden, en ‘tchutchuca’ voor de groep van de meest geprivilegieerden. Guedes antwoordde daarop: “Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a vó”.*

Journalist Helio Gurovitz (G1 – O Globo) schreef er het volgende stukje over:

De conflicten en het tumult tijdens de verklaringen van minister van economie Paulo Guedes, gisteren voor de commissie CCJ (Comissão de Constituição de Justiça da Câmara) in de Kamer van volksvertegenwoordigers, verduidelijken enkele waarheden en feiten over de actuele relatie tussen de uitvoerende en wetgevende machten, en over de kansen van goedkeuring van de geplande hervorming van de sociale zekerheid.

Guedes is geen politicus. Zijn heftige en bij momenten ironische reacties zijn tegengesteld aan datgene wat verwacht wordt van een autoriteit in zijn positie. De agressiviteit van de oppositie was voorspelbaar. Indien Guedes vooraf getraind werd, dan werd hij niet goed getraind. Hij gaf de indruk dat hij zich niet op zijn gemak voelde, was arrogant en slaagde er heel zeker niet in om ook maar een enkele stem te winnen voor zijn project.

Zeca-Dirceu

De oppositie, vooral de PT en de PSOL, zijn onvoldoende voorbereid om over dit onderwerp te debatteren. Bizarre en domme vragen van volksvertegenwoordigers Maria do Rosário (PT), Ivan Valente (PSOL, Paulo Pimenta (PT) en de reactie buiten alle proportie van Zeca Dirceu (foto) tonen precies aan waarom links werd weggevaagd in de jongste verkiezingen. Ze kennen geen cijfers, feiten, noch de elementaire principes van de economie of de structuur van de begroting. Zij zijn niet in staat om te begrijpen wat goed is voor de rijken zowel als voor de armen, hervallen in een ideologisch debat, vals en beschimmeld. Ze zijn, onder het mom van ‘bewakers van de gelijkheid’, niet meer dan verdedigers van een bevoorrechte kaste in het ambtenarenapparaat geworden, de belangrijkste begunstigden voor het handhaven van een status quo.

De regering – vooral de PSL van volksvertegenwoordigers Felipe Francischini en Capitão Augusto – beschikt hoegenaamd niet over de voorwaarden om een politieke veldslag als deze van de hervorming van de pensioenen, aan te gaan. Enkel een nieuwkomer als Francischini (voorzitter van de commissie, foto bovenaan links), jong en onervaren, laat een sessie met zoveel conflicten en uitschuivers zolang (6,5 uur) aanslepen, waardoor de belangrijkste minister van nota bene zijn eigen partij uitgeput werd en tenslotte explodeerde. De verdediging van het voorstel door de regeringspartij was bescheiden, de oppositie domineerde het aantal inschrijvingen (om te mogen spreken) en de discussies. Francischini die niet eens de microfoons op de juiste manier wist te gebruiken om de debatten te controleren, slaagde er niet in om de chaos en bekvechten te vermijden. Door het tekort aan tolerantie van de minister kon het debat dan ook niet op een andere manier eindigen.

De burger die graag de meest controversiële punten van de hervorming wilde begrijpen, zoals de kapitalisatie, moest zich tevreden stellen met de momenten waarop Guedes met rust gelaten werd om de zaken uit te leggen. De minister is beter voorbereid dan eender wie in de Kamer om over dit onderwerp te praten en hij maakte dan ook duidelijk waarom Brazilië zo dicht bij de fiscale afgrond staat: de grote impotentie van de opeenvolgende regeringen en parlementen om de moeilijkheden aan te pakken, opgelegd door een systeem met ontelbare privileges waarbij de begunstigden er altijd in slaagden om goed vertegenwoordigd te zijn, en om iedere poging om een komaf te maken met het perverse systeem, te kelderen. Guedes is niet de man van de technische details, maar heeft wel een ruim begrip van het probleem waar wij tegen aankijken. Hij weet ook hoe het op te lossen, maar het ontbreekt hem aan de noodzakelijke politieke bekwaamheid om genoeg medestanders rond zich te verzamelen.

De kans dat Brazilië, met deze volksvertegenwoordigers, met de huidige regering, een aantal fatsoenlijke hervormingen in de sociale zekerheid goedkeurt, is niet erg groot. De bezuiniging van 1 triljoen reais in een periode van tien jaar, waar Guedes op mikt, is een cijfer dat moeilijk door de parlementaire oceaan zal komen. Het is momenteel onduidelijk welke details van de hervorming er doorkomen, maar het klimaat dat gisteren heerste in de Kamer wijst erop dat de consensus niet erg productief zal zijn. En dan overwinnen zij die geen verandering willen, de elite van het functionalisme, de rechters, procureurs, militairen, zij die recht hebben op een volledig pensioen (gelijk aan het laatste salaris), zij die op hun vijftigste met pensioen gaan en iedereen die nu profiteert van de gunsten die door de hervorming zouden gecorrigeerd worden. De verliezers zijn de armen, zij die moeten wachten tot hun 65ste op met pensioen te gaan om dan een minimumloontje te krijgen. Ook Brazilië verliest, door de arrogantie van de regering, door het gebrek aan politieke vaardigheden van de minister, en vooral door de onwetendheid van de oppositie die niet geïnformeerd is, niet studeert, niets leert – enkel ten aanval trekt.

Bron

*De uitdrukking ‘Tchutchuca’ is een liefdevolle manier om een meisje aan te spreken, om duidelijk te maken dat het een mooi of lief kind is. Het antwoord van Guedes “Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a vó”: “Uw moeder is tchutchuca, uw grootmoeder is tchutchuca”.

“Vem tchutchuca, vem aqui com seu tigrão” was de titel van een nummer van de funk groep Bonde do Tigrão in het begin van de jaren 2000 (videoclip hieronder). Zeca Dirceu provoceerde Guedes door hem ervan te beschuldigen om een tijger te zijn voor de ene, en “tchutchuca” voor de anderen, insinuerend dat de minister het rijkere deel van de Brazilianen begunstigt met zijn voorstel van de hervorming, dit terwijl hij in werkelijkheid de bestaande ongelijkheden wil uitvlakken. Guedes ging zover om te zeggen dat wie de noodzakelijkheid van deze hervorming niet inziet, best zo snel mogelijk geïnterneerd wordt.

Foto's: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil / Brasil 247

#G1 #ZecaDirceu #CapitãoAugusto #PSL #BraziliëNieuwsOnline #BondedoTigrão #MariadoRosário #PauloGuedes #PauloPimenta #PT #IvanValente #PSOL #FelipeFrancischini #OGlobo

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page