top of page
  • Observer

De verontrustende erfenis van Bolsonaro

ManifAmazonia

In een rapport, gisteren gepubliceerd, maakt het tijdschrift Nature , een van de belangrijkste wetenschappelijke publicaties ter wereld, de balans op van de impact van de regering-Jair Bolsonaro op het milieu. Het artikel – getiteld ” Bolsonaro’s verontrustende erfenis voor wetenschap, gezondheid en het milieu ” – gaat in op de wetenschappelijke ontkenning van de huidige leider sinds zijn verkiezingscampagne bij de verkiezingen van 2018, toen veel van zijn uitspraken anticipeerden op wat in de begindagen van zijn mandaat al werkelijkheid zou worden.

“Vier jaar geleden vreesden wetenschappers in gans Brazilië het ergste toen Jair Bolsonaro werd verkozen”, begint het rapport. “Bolsonaro had bijvoorbeeld beloofd om Brazilië terug te trekken uit het klimaatakkoord van Parijs, het ministerie van Milieu te ontmantelen en de omvang van de beschermde gebieden te verkleinen, als hij zou winnen”. Sommige van deze bedreigingen werden geen werkelijkheid. Anderzijds werd het echte scenario op een desastreuze manier opgebouwd, hierbij de pessimistische verwachtingen van de wetenschappers bevestigend.

Nature stelt dat de aangerichte schade door de regering Bolsonaro in de betreffende sectoren, blijvend zal zijn. “De president botste herhaaldelijk met de Braziliaanse wetenschappelijke gemeenschap (…) Hij ontsloeg bijvoorbeeld overheidsfunctionarissen die het niet eens waren met hem over zaken als de toenemende ontbossing en maatregelen om de covid-19 pandemie in te dammen, die tot nog aan bijna 700.000 Brazilianen het leven kostte”.

Bolsonaro en het milieu

Aan de vooravond van de eerste verkiezingsronde dient het Nature artikel als waarschuwing voor de kiezers. Wat de milieukwestie betreft, stimuleerde de president de toenemende verwoesting van de natuurlijke biomen van het land. De aanvallen op het milieu begonnen reeds voor de aanvang van zijn termijn en werden versneld in de eerste maanden van zijn regering.

“Zelfs voordat Bolsonaro aantrad, maakte hij zijn doelen duidelijk door te beloven een komaf te maken met, wat hij noemde ‘een industrie’ van milieuboetes in het land (…) De trend begon aan het begin van de regering van Bolsonaro. Medio 2019 meldde het Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) dat de ontbossing sterk was toegenomen. Zonder bewijs beschuldigde de president het agentschap van het vervalsen van ontbossingsgegevens en zei dat het de regering probeerde te schaden. Natuurkundige Ricardo Galvão, toen het hoofd van INPE, verdedigde de gegevens van het bureau en werd kort daarna ontslagen door Bolsonaro.

De tekst bevat een interview met Suely Araújo, voormalige voorzitster van het Braziliaanse Instituut voor Milieu en Hernieuwbare Natuurlijke Hulpbronnen (Ibama). De expert zei dat Bolsonaro een plan uitvoerde om “het ministerie van Milieu van binnenuit te ontmantelen”. De president maakte zijn campagnebeloften waar. In januari 2020 kondigde hij zelfs trionfantelijk een verlaging aan van 80% van de boetes die het agentschap oplegde aan milieucriminelen.

“Het resultaat is een explosie van ontbossing, ongecontroleerde mijnbouw en invasie van openbare gronden, gevolgd door grote sociale conflicten”, betoogt Suely, vandaag werkend voor het Klimaat Observatorium.

Tegenslagen in het milieu hebben ook geleid tot een dramatische toename van branden die gevoelige biomen zoals het Amazonegebied en de Pantanal treffen. De president beschuldigde zelfs milieuactivisten en inheemse volkeren van het veroorzaken van de branden, iets dat ver van de realiteit ligt, zoals wetenschappers beweren. Zoals het Nature – rapport aangeeft, zijn deze branden het resultaat van activiteiten die worden gestimuleerd door het toegeeflijke beleid van Bolsonaro. “Critici van de regering-Bolsonaro zeggen dat lakse handhaving van milieuwetten ook heeft geleid tot een enorme toename van bosbranden, vaak veroorzaakt door mensen die land vrijmaken voor landbouw”,

“Ook heeft de overheid fors bezuinigd op wetenschappelijk onderzoek. In 2021 was het totale budget, goedgekeurd voor wetenschap en technologie bij het ministerie van Wetenschap, in feite het laagste in ten minste twee decennia, zo blijkt uit cijfers van de Braziliaanse Vereniging voor de Vooruitgang van de Wetenschap (SBPC). In 2020 en 2021 bedroeg de gecombineerde financiering van subsidies aan CNPq en CAPES ongeveer 3,5 miljard reais (US $ 680 miljoen) per jaar – de laagste bedragen sinds 2009. De twee agentschappen verloren 45% van hun budget aan beurzen tijdens de regering van Bolsonaro (2019 –22), vergeleken met 2015-18.”

De voorzitter van SBPC, Renato Janine Ribeiro, sprak met Nature over het scenario van de sector onder de huidige regering: “Naast de bezuinigingen, is er een campagne gaande om te proberen het moreel van het openbaar hoger onderwijs, de cultuur en de volksgezondheid te ondermijnen (…) Bolsonaro heeft Braziliaanse universiteiten bekritiseerd en leugens gepropageerd dat openbare universiteiten plaatsen zijn van seks, wanorde en verwarring”, aldus Ribeiro.

Misschien wel de grootste tragedie van de regering van Bolsonaro was de verwaarlozing van de covid-19-pandemie, benadrukt de publicatie. De president noemde de grootste wereldwijde gezondheidscrisis sinds de Spaanse griep (1918) een “klein griepje”. Gevraagd naar het aantal doden, antwoordde hij botweg: “Wat wil je dat ik doe? Ik ben geen grafdelver.” Hij ging zelfs zo ver om te zeggen dat degenen die zichzelf beschermen met maskers “mietjes” zijn, en om, voor de grap, de ademshalingsproblemen van de covid-patiënten te imiteren.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Alberto César Araújo/Amazônia Real

#Nature #JairBolsonaro #Pantanal #Inpe #Amazonas #COVID19 #Ibama #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page