top of page
  • Observer

De waarheid in pacht


William Waack (70) geldt als een van de meest ervaren journalisten van Brazilië. Hij is niet alleen journalist, maar ook professor, socioloog en politiek wetenschapper. Daarnaast heeft hij verschillende boeken geschreven en tweemaal de "Prêmio Esso de Jornalismo" gewonnen voor zijn werk over de Golfoorlog in 1991 en de betrokkenheid van Rusland bij de communistische revolutie tegen de regering van Getúlio Vargas in 1935. In juni 2019 ging hij bij CNN Brasil aan de slag als nieuwsanker. Momenteel presenteert hij het dagelijkse avondprogramma WW op dezelfde zender. Hij schreef een opiniestuk dat gepubliceerd werd in de Estadão, met als titel "Lula denkt tegenwoordig dat hij de waarheid in pacht heeft".


Waack legt uit dat Lula zich toewijdt aan twee belangrijke taken: de wederopbouw van Brazilië en het herstructureren van de internationale orde. Volgens de president houden deze taken een effectieve strijd in tussen de rijken en de armen.


"Lula is van mening dat ontwikkelde landen geen investeringen doen in arme landen en via het IMF aandringen op de terugbetaling van onbetaalbare schulden. Het zijn voornamelijk de machthebbers die oorlogen starten, en de VN kan weinig uitrichten omdat tientallen (arme) landen geen stem hebben in de organisatie die de wereld zou moeten besturen, idealiter via stemmingen. Maar de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn door de uitbreiding van de Brics. Dit collectief is al machtiger dan de G7, heeft geen behoefte meer aan de dollar voor handel en zal de inactieve Veiligheidsraad even wakker schudden.


In Brazilië ondervonden de rijken geen last van inkomstenbelasting en werden de armen niet meegerekend in de overheidsbegroting. Hierdoor ontweken rijke individuen belastingen, wat vooral nadelig was voor werknemers met lagere inkomens. Dit was een dubbele onrechtvaardigheid, aangezien juist werknemers de economie laten groeien. Deze situatie is gewijzigd door de Medida Provisória (voorlopige maatregel), die belasting heft op de investeringen van de superrijken om de verhoging van de vrijstelling van inkomstenbelasting te compenseren. Samen met het beleid om het minimumloon te verhogen en de nadruk te leggen op inkomsten in plaats van bezuinigingen in de overheidsfinanciën, wordt Brazilië volgens Lula geconfronteerd met een effectieve correctie van ongelijkheid."


Volgens Waack is duidelijk dat deze uiterst vereenvoudigde uitleg van Lula effectief is op een podium voor het publiek, maar weinig nut heeft bij het vormgeven van buitenlands beleid en nationaal overheidsbeleid. "Lula's kijk op de internationale orde draait om een soort 'klassenstrijd', verankerd in een 'tirannie van enkelen over velen', en hij lijkt niet op de hoogte te zijn van de basisprincipes van de krachtsverhoudingen en de motieven en acties van potentiële spelers. Bovendien schrijft hij de VN een rol toe die ze nooit hebben gehad."


Volgens Waack is de ongelijkheid in Brazilië een van de ergste ter wereld. Deze ongelijkheid heeft diepe wortels en blijft voortbestaan in een gesloten economie met beperkte productiviteitsgroei (met uitzondering van de landbouwsector waar Lula weinig van begrijpt) en wordt verstikt door een zwak en inefficiënt staatsapparaat. Het politieke spel, waarin Lula diep geworteld is, draagt de naam 'patrimonialisme', wat een gelijke behandeling van alle burgers, segmenten en regio's onmogelijk maakt.


"Het verschil tussen de huidige situatie in Brazilië en die van twintig jaar geleden, is de aanzienlijke toename van de complexiteit en ernst van deze uitdagingen. De wereld is verwikkeld in een gevaarlijke strijd om de bestaande orde uit te dagen, waardoor Brazilië in een precaire positie verkeert. Wat betreft binnenlandse aangelegenheden: het land is er niet in geslaagd een welvaartsstaat te creëren en kampt al jaren met trage groei. Zowel het politieke systeem als het overheidsapparaat zijn afgenomen in effectiviteit, en de verhoudingen tussen verschillende mogendheden zijn uit balans geraakt. Lula bekijkt alles door de bril van twintig jaar geleden, met het verschil dat hij nog steeds meent de absolute waarheid te bezitten."


De kritiek van William Waack viel (natuurlijk) niet in goede aarde bij de Arbeiderspartij (PT). Overigens heeft de PT al openlijk erkend dat ze zich inspannen om Lula in 2026 opnieuw verkozen te krijgen.


Estadão


Foto: Ricardo Stuckert/PR

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page