top of page
  • Observer

Deze keer beter!"Deze keer moet het netjes verlopen". President Lula liet zich in die zin uit tegen geallieerden, hiermee bedoelend dat er in zijn derde regering geen ruimte meer is voor een nieuw schandaal, zoals de 'mensalão' affaire tijdens zijn eerste ambtstermijn. Dat schandaal blijft tot op vandaag een schandvlek in de geschiedenis van zijn partij, de PT.


Hij gaf dit ook te kennen aan zijn raadgevers aan wie hij vraagt om zich in te zetten in de controle van de regering, erop drukkend dat ieder lid van die regering verantwoordelijk is voor de strijd tegen corruptie.


Volgens mensen die nauw samenwerken met Lula, liet de president merken dat hij zijn biografie op een waardige manier wil volmaken, zichzelf wil bezegelen als de populaire leider die extreemrechts wist te onttronen, tegelijk het electorale gewicht verminderend dat antieke corruptie affaires oplegden aan de PT.


Het voornemen van de president kan mogelijk botsen op de alliantie met het "centrão" (zie pagina 'partijen') waarbij enkele sleutelposities werden afgedwongen in bedrijven die voorheen betrokken waren met onregelmatigheden.


Partijleden geven toe dat het onderwerp 'corruptie' een zwak punt is voor de PT. Het thema, zo zeggen zij, was mede verantwoordelijk voor het nipte verschil bij de overwinning van Lula op Bolsonaro, met 50.9% tegen 49,10%.


In gesprekken met geallieerden geeft Lula toe dat er fouten gemaakt werden in vroegere ambtstermijnen (wat hij publiekelijk zelden of nooit doet). Die geallieerden zeggen dat zijn derde ambtstermijn fundamenteel is om het imago van het mensalão schandaal los te weken van Lula.


Op zijn 77ste zegt hij dat er geen ruimte meer is voor vergissingen in deze fase van zijn leven.


Mensalão (maandelijkse toelage) was een illegale politieke financieringsregeling in ruil voor parlementaire steun in Lula's eerste ambtstermijn (2003-2006). De zaak werd aan het licht gebracht door de toenmalige volksvertegenwoordiger Roberto Jefferson (PTB), in een interview met de krant Folha de São Paulo. De uitleg van Lula kenden enkele aanpassingen in de loop van de tijd, totdat hij de fouten begon toe te geven, maar zonder zelfkritiek. Meestal zei hij dat de PT-regeringen verantwoordelijk waren voor het inbouwen van mechanismes van onderzoek die gevallen van corruptie blootlegden.


In een interview met CNN Brasil werd hem gevraagd wat de criteria zijn van zijn regering om te beslissen om iemand te ontslaan in het geval van een aanklacht wegens corruptie. De president verwees naar het belang van de CGU (Controladoria-Geral da União) in dit verband.


"Voor mij heeft iedereen, zonder uitzondering, recht op het vermoeden van onschuld. Als er een klacht komt, dan laten we het CGU de zaak onderzoeken om erachter te komen of de klacht gegrond is. Indien hij of zij schuldig is, dan verlaat die persoon de regering", aldus Lula.


De PT, een partij met lijf en leden


Lula sprak deze week ook zijn minachting uit voor andere partijen, waarvan acht een minister leverden voor zijn regering. Hij heeft die ook nodig in de zoektocht naar steun van de wetgevende macht om projecten in het belang van zijn regering goed te keuren. De uitspraak kwam er in hetzelfde interview van CNN Brasil.


"Er zijn geen politieke partijen in Brazilië. De enige partij met kop, lijf en leden is de PT. De PT is niet zomaar iets, het is een politieke partij. De rest zijn "coöperaties van afgevaardigden" die zich verenigen voor de verkiezingen", zo zei Lula.


Hij gaf toe dat zijn partij "liefde en haat" opwekt, maar zei dat het een van de grootste linkse partijen is in de wereld: "De PT verliest enkel tegen de Chinese communistische partij, die erg groot is".


Lula herleidde de 22 partijen met formele vertegenwoordiging in de Kamer tot "coöperaties van afgevaardigden", waaronder acht met ministers in het eerste echelon van de regering. Leden van de PCdoB, União Brasil, MDB, PSD, PDT, PSB, PSOL en Rede bezetten ministeries van de PT-regering.


In de oppositie bezet de PL van oud-president Jair Bolsonaro het hoogste aantal zetels, met 99 afgevaardigden, 31 meer dan de PT.


Ondanks de pejoratieve houding van Lula tegenover andere partijen, beweerde hij dat het "belangrijk is om samen te werken met de voorzitters van de wetgevende macht (Kamer en Senaat) omdat het Congres een portret vormt van de wil van de kiezer: "We mogen niet klagen, we moeten er mee leven", aldus Lula die er vertrouwen in heeft dat zijn regering zal slagen, zonder de "geheime begroting" (duchtig gebruikt in de regering Bolsonaro).


De uitspraak van Lula over andere partijen is zeker niet onterecht. Vooral de partijen die deel uitmaken van het "centrão" (grote midden) hebben uiteenlopende ideologieën en belangen (dikwijls vis noch vlees), maar delen een pragmatische benadering van de politiek en een sterke neiging om akkoordjes af te sluiten in het parlement onder het "toma lá dá cá" principe (wat zoveel betekent als "voor wat hoort wat").


Anderzijds spreekt het eerste deel van dit artikel boekdelen over zijn eigen partij, door bijna 50% van de kiezers afgewezen omwille van het verleden.


Afbeelding: Lula tijdens een interview door CNN International. Foto: Ricardo Stuckert/PR

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page