top of page
  • Observer

Een CPI'tje meer of minder, who cares?


Zoals reeds aangekondigd in een vorig bericht, werd de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie gisteren bevestigd door Rodrigo Pacheco (foto), voorzitter van de Senaat. Deze commissie heeft als doel om uit te zoeken wie de echte verantwoordelijken zijn van de onlusten op 8 januari, en voor de inval van de gebouwen van de drie machten in Brasília, met veel vernielingen en schade als gevolg.


Deze commissie is gemengd (CPMI), d.w.z. dat ze voor de ene helft zal bestaan uit senatoren, en de andere uit volksvertegenwoordigers, een groep van 32 mensen. Maar het is niet de enige onderzoekscommissie (CPI) die opgestart wordt. Drie andere commisies zullen ongeveer tergelijkertijd beginnen, maar dan wel enkel in de Kamer. Dit werd aangekondigd door Kamervoorzitter Arthur Lira.


CPI MST


Deze commissie gaat de acties van de landloze beweging MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) onder de loep nemen. Er wordt gezocht naar het echte doel van de vele invasies, alsook naar de financierders. De commissie zal bestaan uit 27 leden en evenveel plaatsvervangers die het werk moeten afronden in 120 dagen. De oprichting wordt gedekt door artikel 5 van de grondwet, over het eigendomsrecht, gegarandeerd voor Brazilianen en vreemdelingen die in Brazilië wonen.


“Volgens deze redenering werd de MST opgericht, wiens actie zou zijn om een ​​stuk land op te eisen om te leven en te werken, door landeigendommen te bezetten die zich in een onregelmatige situatie bevinden, dat wil zeggen, die niet niet voldoen aan de maatschappelijke functie”, en:


"Het is voor ons op dit moment niet belangrijk om de discussie aan te gaan over de wettelijkheid van de acties van deze beweging. Waar het echt om gaat is een onderzoek om na te gaan wat er echt gebeurde, meer specifiek de invasies van productieve eigendommen op het platteland, en de wanordelijke reacties hierop", zo staat er in het document dat de oprichting van de commissie verdedigt.


Hierbij wordt de gebeurtenis van 5 maart geciteerd, toen een groep landbouwers erin slaagde om een inval van MST-leden te beletten, van de fazenda Ouro Verde, in Santa Luzia, in het binnenland van Bahia.


Ex-Milieu minister Ricardo Salles (foto) maakt en grote kans om aangeduid te worden als rapporteur van deze commissie.


Verder komt er nog een commissie die de financiële moeilijkheden van de detailhandel Lojas Americanas (CPI Lojas Americanas) zal uitpluizen, en een vierde onder de naam CPI das Apostas Esportivas, met de bedoeling om "matchfixing-regelingen" bij professionele voetbalwedstrijden in het land te onderzoeken.


Het komt er op neer dat vele tientallen parlementairen zich gedurende 4 maanden zullen wijden aan verhitte discussies met twijfelachtige resultaat, buiten de animo die de liefhebbers van dit soort bekgevechten aan de buis zal plakken. Of de wetgeving hierbij baat bij heeft - noodzakelijk voor het welzijn van de burgers - valt eveneens te betwijfelen.


CNN Brasil


Foto's: Jonas Pereira/Agência Senado - Carolina Antunes/PR

4 weergaven0 opmerkingen
bottom of page