top of page
  • Observer

Een gesprek met Sérgio Moro

MoroSergio

Voormalige rechter Sérgio Moro (47), vandaag minister van justitie en publieke veiligheid, staat meer dan ooit in de publieke aandacht, en is zelfs het doelwit van bepaalde gerechtelijke kringen en van de regering waar hij deel van uit maakt. Moro, voor velen nog steeds dé held van het Lava Jato onderzoek dat de beerput van de Braziliaanse corruptie blootlegde, stond een interview toe aan het tijdschrift Istoé, gaf een serene indruk, zei dat hij niet optreedt onder de vlag van een of andere politieke partij, en dat hij zich blijft concentreren op zijn werk in het ministerie dat hem toevertrouwd werd.


Moro-Neles

Moro is ervan overtuigd dat het objectief van het uitlekken van de gehackte boodschappen uit zijn telefoon (en die van vele andere autoriteiten), erin bestaat om ex-president Lula vrij te krijgen, het Lava Jato onderzoek te kelderen en om veroordelingen te annuleren.

Twee maanden geleden werden er gesprekken gepubliceerd door The Intercept en andere media, tussen u en procureurs, werkzaam in het Lava Jato onderzoek. Wat is uw overtuiging m.b.t. deze zaak?

A. Er loopt een onderzoek door de federale politie over de criminele oorsprong van de boodschappen. Er werden mensen aangehouden. Er werd een zware inbreuk vastgesteld op mijn privacy, niet alleen de mijne, maar van diverse andere autoriteiten. Ik zeg al vanaf het begin van deze publicaties dat het niet mogelijk is om de authenticiteit van de gesprekken te herkennen, omdat ze niet meer in mijn bezit zijn. Ik gebruikte deze app, Telegram, tot 2017. Het is publiekelijk bekend dat deze app de boodschappen elimineert nadat hij een bepaalde tijd niet gebruikt wordt. Nu, nadat ik de boodschappen zag die gepubliceerd werden, minus alle sensationalisme, kan er geen enkele onwettelijkheid of onethisch gedrag van mijnentwege vastgesteld worden.

Kunnen die boodschappen gebruikt worden als bewijs in een een gerechtelijk proces?

A. Dat zal beoordeeld worden door het gerecht. In principe kan datgene wat bekomen werd door elektronische diefstal, een crimineel product, niet gebruikt worden, maar het is aan het gerecht om daarover te oordelen.

Indien de hackers niet alleen u hackten, maar ook ex-presidenten Lula en Dilma, ministers en de huidige president van de republiek, waarom werden dan enkel uw boodschappen gepubliceerd?

A. Het onderzoek zal uitwijzen wat hier achter zit. De publicaties geven de indruk dat het Lava Jato onderzoek aangevallen wordt, en de strijd tegen de corruptie die wij nu al jarenlang voeren. Misschien bestaat het doel erin om veroordelingen te annuleren, nieuwe onderzoeken te belemmeren. Wanneer wij het grote sensationalisme vaststellen m.b.t. deze publicaties, vaak met wijzigingen van de inhoud, de context, en wanneer je niet kan stellen dat ze echt authentiek zijn, dan moet je er van uit gaan dat het objectief er in bestaat om een impact te hebben op het Lava Jato onderzoek.

Zijn zij daarin geslaagd?

A. Het is duidelijk dat dit een onnodige beroering veroorzaakte over het Lava Jato onderzoek. Maar als we dit alles op een objectieve manier analyseren, de diverse processen, de geïdentificeerde gevallen van corruptie, de verantwoordelijken, dan stel je vast dat het iets ongehoord was in de geschiedenis van dit land. Er bestond een traditie van straffeloosheid met betrekking tot grote corruptie, en die traditie werd gewijzigd. En dat is voor een groot deel te danken aan het Lava Jato proces. Die verdienste kreeg er niets onder te lijden. Zelfs als we het gebrek aan authenticiteit van deze berichten negeren, spreekt zelfs niemand over frauduleus bewijsmateriaal dat een onschuldige beschuldigt. Wat overblijft zijn wat onschuldige berichten.

Wat was dan de bedoeling volgens u?

A. Het is duidelijk dat er gemikt werd op het annuleren van veroordelingen, o.m. die van Lula.

Denkt u dat er een articulatie in deze richting was, waarbij de verspreiding van de berichten werd afgestemd op de actie van de verdedigers van de voormalige president om hem vrij te laten?

A. Er bestaat geen twijfel over dat het doel erin bestond om veroordelingen in het Lava Jato onderzoek te annuleren.

Werden de hackers hiervoor betaald?

A. Er loopt een onderzoek en de kwestie van betaling zal opgehelderd worden aan de hand van geïdentificeerde bewijzen. Mijn indruk, gebaseerd op het profiel van de aangehouden mensen die betrokken waren bij oplichtingspraktijken en elektronische fraudes, is dat zij gemotiveerd werden door geldelijk gewin.

Een van hen verklaarde dat Walter Delgatti (de hacker) het materiaal zou verkopen aan de PT. Bestaan er aanwijzingen in die richting?

A. Laten we de resultaten van het onderzoek afwachten. Ondanks dat velen hier geen geloof aan hechten, bestaat mijn rol er uitsluitend in om de nodige structuur te verschaffen zodat de federale politie haar werk kan doen, en hierin een volledige autonomie heeft. Zelf volg ik dit onderzoek niet van nabij.

Indien het enkel om de vier aangehouden mensen zou gaan, dan kon het onderzoek al afgesloten worden, maar de federale politie vroeg een verlenging aan van 90 dagen. Wat betekent dit?

A. Er bestaan feiten die om verduidelijking vragen: gaat het enkel om deze vier mensen? Hoe ver zijn ze er respectievelijk in betrokken? Zijn er nog anderen? Vond er een betaling plaats of niet? Waardoor werden hun handelingen gemotiveerd? Het is duidelijk dat er nog een en ander dient opgehelderd te worden.

Zal ex-volksvertegenwoordigster Manuela D’Ávila verhoord worden?

A. Daar moet de federale politie over beslissen. Het is normaal in een onderzoek dat iedereen die er op een of andere manier mee betrokken is, verhoord wordt.

President Bolsonaro zei dat Glenn Greenwald mogelijk opgesloten wordt voor ‘heling’ van de illegaal bekomen boodschappen. Kan hij uit het land gezet worden?

A. We moeten sensationalisme vermijden aan de andere zijde. Er kwam een ministeriele verordening die al lang bestudeerd werd, met de bedoeling dat de toegang tot het land ontzegd wordt aan mensen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden: terroristen, mensen die betrokken zijn met het seksueel misbruiken van kinderen, gewapende leden van misdaadorganisaties, gewelddadige voetbalsupporters. Dergelijke mensen komen er niet in, of worden meteen buitengezet. Brazilianen worden vaak voor minder tegengehouden in andere landen. Soms worden ze teruggestuurd omdat er een document ontbreekt.

Deze maatregel is dus niet van toepassing op Greenwald?

A. Toen we de verordening uitgaven, zeiden sommigen: ah maar dat is een wraakmaatregel tegen de Amerikaanse journalist. Ten eerste: hij is al in het land. Ten tweede: hij hoort niet bij de categorie misdadigers, omschreven in de verordening. En ten derde: hij is gehuwd met een Braziliaan, heeft Braziliaanse kinderen, en kan dus niet uit het land gezet worden. We moeten dus voorzichtig zijn met dergelijke pogingen om nog meer sensationalisme te veroorzaken. De verordening heeft hoegenaamd niets te maken met de journalist.

Na twee maanden van dergelijke aanvallen: wat is de impact op uw persoonlijk leven?

A. Het sensationalisme dat het gedane werk in een slecht daglicht wil stellen, raakte me diep. We beschikken over alle processen, versterkt door gerechtelijke besluiten, alles op papier, alles uitgelegd, de fundamenten van de beslissingen. Een groot deel van de oordelen die door mij uitgesproken werden, zijn bevestigd door andere gerechtelijk instanties, in beroep. Er zitten geen onschuldigen achter de tralies. Het extreme sensationalisme in de publicatie van die boodschappen is bedoeld om ons werk in een kwaad daglicht te stellen. Ik stel wel vast in de contacten met de Braziliaanse maatschappij, dat de waardering en steun voor ons werk omhoog ging.

Heeft dit alles een impact op een eventuele zetel in het STF?

A. Dat is nu niet van belang. Het is niet gepast om nu over een zetel in het STF te praten terwijl er in werkelijkheid nog niet eens een plaats vacant is. Ik concentreer mij op mijn werk als minister van justitie en publieke veiligheid. Het ligt in mijn bedoeling om goed werk te leveren tijdens mijn ambtsperiode.

Denkt u erover om zich ooit kandidaat te stellen als president van de republiek?

A. Toen ik inging op de uitnodiging van president Bolsonaro, had ik een eenvoudig objectief: mijn focus op het werk in de strijd tegen corruptie, en de vooruitgang van dat werk, inclusief het overwinnen van obstakels van eventuele achteruitgang, alsmede een verhoging van de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Dat is mijn missie. Naar mijn mening is mijn werk, ondanks enkele invraagstellingen, bij uitstek technisch, hoewel er als minister altijd een politieke component bestaat in de relatie met het Congres. Maar ik werk niet met de voorkeuren van een of andere partij.

Maar de president droomt al van een herverkiezing met u als vicepresident?

A. Dat is mij niet bekend. Het is erg vroeg om al te praten over de volgende verkiezingen. We zijn nog maar in het eerste jaar van het huidige mandaat. De president liet zich al ontvallen dat hij opnieuw kandidaat wil zijn, maar specifieke plannen hieromtrent lijken mij erg prematuur.

Te midden van alle heisa omtrent de gehackte boodschappen: dacht u er ooit aan om ontslag te nemen?

A. Ik zeg al vanaf het begin: als er iets is wat aantoont dat ik illegaal handelde, ongeoorloofd, immoreel, dan zou ik opstappen. Maar alles wat ik tot nog toe zag, is een hoop nonsens. Het laatste nieuws in die zin is dat ik een voordracht zou gegeven hebben in Novo Hamburgo, en dit niet registreerde bij het tribunaal. Ik gaf die voordracht en het geld wat ik hiermee verdiende, werd doorgegeven aan een liefdadige instelling, en dat kan ik bewijzen met een document. Ik liet na om het te registreren, iets wat vele rechters overslaan, enkel dat. Het gaat om erg zwakke dingen.

Verdedigde u de vernietiging van de gehackte boodschappen?

A. Er was een misverstand. Wie beslist over de vernietiging van de boodschappen, is het gerecht. Echter, er loopt een onderzoek over het hacken van de boodschappen, en niet over de inhoud ervan. De focus van de federale politie ligt op de hackers en het is de rechter die uiteindelijk moet beslissen over de finale bestemming van de bewijzen. Dat kan vernietiging zijn. Tenslotte, het gaat om een elektronische roof. Maar ik gaf geen enkele aanwijzing aan de federale politie omtrent de vernietiging van eender welk bewijs. Dat hoort niet tot mijn bevoegdheden en het gebeurde ook niet.

Bestaat er nog weerstand tegen uw anti-misdaad pakket?

A. Het parlement werd vernieuwd, ondanks dat er enkele parlementairen herverkozen werden. Er is ook een nieuwe regering die hoopte op een kortere termijn om de hervorming van de pensioenen te realiseren, en we stellen vast dat dit nu pas werd goedgekeurd. Het is normaal dat men in het parlement botst op tegenstand. Wij doen een poging om hen te overtuigen. In het anti-misdaadpakket zijn er bijvoorbeeld meer controversiële kwesties, zoals de uitvoering van de arrestatie in tweede aanleg, maar die wij noodzakelijk achten. Er zijn ook zeer belangrijke maatregelen tegen de georganiseerde misdaad. Niet alleen in het onderzoek, maar ook in de zin dat criminelen worden ontmoedigd om aangesloten te blijven in dergelijke organisaties. Zij die veroordeeld werden omdat ze behoren tot zo ‘n organisatie, kunnen niet rekenen op gunstmaatregelen, zoals een versoepeling van het strafregime. Ik acht een debat over dit alles in het parlement erg belangrijk, en denk dat dit spoedig zal plaatsvinden.

Over de gevangeniscrisis, vooral na de recente opstand in Altamira: denkt u dat er voor het gevangenissysteem geen oplossing mogelijk is?

A. We werken aan een oplossing. Er is een tekort aan investeringen in het creëren van vacatures in het gevangenissysteem, ondanks dat er middelen hiertoe bestaan, maar de deelstaten hebben grote problemen bij het uitvoeren van projecten, ook al uit gebrek aan technische capaciteit. Sinds mijn aantreden werkte de penitentiaire afdeling aan het verbeteren van deze situatie. Een van de vaststellingen is dat het ministerie(van justitie) slechts over een kleine groep van ingenieurs beschikt. We hebben een voorlopige maatregel uitgevaardigd waardoor het mogelijk werd om meer ingenieurs aan te werven. Het vooruitzicht bestaat dat we in 2019 over 20.000 nieuwe gevangenisplaatsen kunnen beschikken.

Wat is uw oordeel over de eerste zeven maanden van de regering Bolsonaro?

A. Hij nam een aantal uitdagingen aan en er waren aanzienlijke prestaties, zoals de hervorming van de pensioenen. Er bestaan diverse initiatieven om de bureaucratie aan te pakken en om de economische activiteiten dynamischer te maken. Op het vlak van de publieke veiligheid kan een vermindering van 20% van het aantal moorden benadrukt worden. Leiders van de PCC (een van de belangrijkste misdadige organisaties van Brazilië) werden overgeplaatst naar federale gevangenissen en er werden records gebroken inzake inbeslagnames van cocaïne. Dit alles heeft een grote invloed op de verzwakking van de georganiseerde misdaad.

Bron

Foto: Fotos Públicas - Lula Marques

#PCC #BraziliëNieuwsOnline #LavaJato #ManuelaDAvila #JairBolsonaro #TheIntercept #WalterDelgattiNeto #GlennGreenwald #Lula #Istoé #SérgioMoro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page