top of page
  • Observer

Een miskleun in het ministerie van onderwijs?

Ricardo-Velez

Zeggen dat de minister van onderwijs Ricardo Vélez (foto) niet uit de startblokken komt, is een understatement. Het lijkt er meer op dat hij erover struikelde, en er niet in slaagt om weer op te staan. De man neemt ongerijmde beslissingen, toont regelmatig aan dat hij inefficiënt is, en slaagt er niet in om een technische groep op poten te krijgen om een (broodnodige) nieuwe politiek van opvoeding in te planten.

Ricardo Vélez Rodriguez (75) is afkomstig uit buurland Colombia, ontvluchtte het geweld in zijn eigen land in 1979 waar in die dagen diverse professoren vermoord werden. Hij liet zich naturaliseren in 1997. Rodriguez is theoloog, filosoof en een professor aan de universiteit, gaf lessen in Curitiba, Rio de Janeiro en in Juiz de Fora.

Het was de oerconservatieve rechtse schrijver, filosoof, criticus en journalist Olavo de Carvalho (71), goeroe van president Jair Bolsonaro, die hem aanraadde als minister van onderwijs. Die aanbeveling kan geen succes genoemd worden. Na drie maanden in zijn ambt geeft hij nog steeds de indruk dat hij in de wolken verkeert, er niet in slagend om een actieplan op touw te zetten. Volgens de president van Conseg (Conselho Nacional de Secretários de Educação) Cecília Motta, bestaat er geen commando in het MEC (ministerie van opvoeding), noch een welbepaalde politiek voor de opvoeding. Mensen worden zonder aanwijsbare redenen ontslagen, of er komt een tegenstrijdige uitleg. Net als president Bolsonaro vindt hij dat de staatsgreep van 31 maart 1964 moet bestempeld worden als een revolutie, is hij pertinent tegen de waarheidscommissie (Comissão de Verdade, in het leven geroepen door de PT-regering van Dilma Rousseff, om de schendingen van de mensenrechten tussen 1946 en 1988 te onderzoeken), en toonde zich een voorstander van de monarchie.

Bij een interview door het tijdschrift Veja legde hij de volgende verklaring af: “De reizende Braziliaan is een kannibaal. Hij steelt voorwerpen in zijn hotel, pikt de reddingsvesten mee onder zijn zetel in een vliegtuig, hij meent dat hij mag reizen en alles meenemen wat hij vindt. Dat is het soort dingen dat wij via de opvoeding in de scholen moeten omkeren”. Het hoeft geen betoog dat dergelijke verklaringen verontwaardiging opwekken. Volksvertegenwoordiger Alessandro Molon (PSB) lanceerde een oproep om de minister op het matje te roepen, en om de beledigende opmerking te komen uitleggen voor alle Brazilianen in het parlement.

Tegenover zoveel wanorde willen velen dat hij zijn ontslag neemt, maar dat ziet hij niet zitten: “Vergeet het maar. Ik blijf tot dat de president mij aanspreekt en zegt: Kijk, uw diensten… heel erg bedankt maar, tcháu”.

Bolsonaro gaf inmiddels een eerste signaal over zijn ontevredenheid tijdens een interview door TV-Bandeirantes: “Hij heeft inderdaad problemen, hij is nieuw in deze materie. Wij moeten dat probleem oplossen, ik zal met hem praten als ik terug ben uit Israël”.

De problemen

Brazilië is een van de tien landen in de wereld met het grootste aantal leerlingen met een laag rendement in de scholen: 1,1 miljoen Braziliaanse studenten van 15 jaar beschikken niet over de basisvaardigheden om te begrijpen wat ze lezen, noch hebben ze een elementair begrip van wiskunde of wetenschap. Brazilië scoort het hoogst voor wat betreft het aantal schoolverlaters in het middelbaar onderwijs. Tien procent van de leerlingen tussen 15 en 17 jaar stoppen met studeren in deze fase. In het basisonderwijs is dat 3,2%.

Zeventig procent van de leerlingen van het middelbaar onderwijs schieten schromelijk tekort in de lessen Portugees en wiskunde. Minder dan 4% slaagt erin om beide disciplines voldoende te beheersen. Van elke 100 leerlingen die de proef Pisa afleggen (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Programme for International Student Assessment) zijn er 61 die niet slagen in de eerste etappe. In Colombia is dat 18%.

Er is dus erg veel werk aan de winkel in Brazilië.

Tabata-Amaral

Tabata Amaral (foto), met haar 25 jaar een van de jongste volksvertegenwoordigers van Brazilië (PDT), is tevens een activiste voor het Braziliaanse onderwijs. Zij liet zich deze week opvallen in het parlement. Haar eerste toespraak, vorige dinsdag, kreeg weinig aandacht van haar collega’s. De dag nadien trok zij naar een zitting van de Kamercommissie voor Opvoeding voor een confrontatie met minister Ricardo Vélez, en dat werd een schot in de roos. Zonder haar stem te verheffen richtte zij zich tot de minister, zei dat ze nu wel eens wat voorstellen en ideeën wilde zien en besloot met te zeggen: “Verander uw houding of neem uw ontslag”. De video opname van haar tussenkomst werd meteen een gigantisch succes op de sociale media, en werd inmiddels ook op YouTube geplaatst, zie hieronder.

Bron

Foto's: Facebook - Marcelo Camargo - Agência Brasil

#TabataAmaral #YouTube #BraziliëNieuwsOnline #JairBolsonaro #AlessandroMolon #TVBandeirantes #OlavodeCarvalho #RicardoVélez #ComissãodeVerdade #Conseg #DilmaRousseff #Veja #Colombia

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page