top of page
  • Observer

Een (negatieve) erfenis van 500 miljard

GeracaoEletrobras

President Bolsonaro en zijn regering laten een erfenis achter voor de Braziliaanse bevolking die in de nabije toekomst een verhoging mogen verwachten van hun elektriciteitsrekeningen met 36%. Het controle agentschap Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) gaf hiervoor reeds de toelating. De overgangsregering verwacht nog meer verhogingen in de komende jaren.

De krant Estado de São Paulo onderzocht het aantal verzoeken die ingediend werden bij Aneel om de prijzen te verhogen, in december 2021. Tien daarvan resulteerden in prijsverhogingen van meer dan 10%. De hoogste was die van het energiebedrijf Enel in de staat Goiás, en bedroeg 16,45%.

Dit jaar waren er 16 aanpassingen boven 10%; tien daarvan bedroegen meer dan 20%.

Volgens de overgangsregering zorgde de regering Bolsonaro ervoor dat de Braziliaanse consumenten R$ 500 miljard moeten ophoesten in de komende jaren, via hun stroomrekeningen. Dit zou o.m. te maken hebben met de privatiseringen, aldus Ikaro Chaves, directeur van Aesel (Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras), maar ook met het gebrek aan regenval in 2021, waardoor de veel duurdere thermo-elektrische centrales moesten ingezet worden.

Chaves is lid van een groep technici, samengesteld door verkozen president Lula, om de sector Mijnen en Energie te analyseren. Volgens de coördinator van de groep, Maurício Tolmasquim, “is het scenario schrikwekkend”, vooral in de elektrische sector. Hij zegt dat de erfenis van Bolsonaro veel groter is dan de reeds toegestane verhogingen door Aneel. Hij bevestigt dat de regering Bolsonaro een schuld achterlaat van R$ 500 miljard die door de volgende en latere regeringen moet betaald worden.

Volgens hem is van dit totaal, ongeveer R$ 423 miljard, verbonden aan de kosten van de privatisering van staatsbedrijf Eletrobras, geveild door de regering Bolsonaro in juni, maanden voorafgaande aan de verkiezingen. Hij beweert dat de accoorden een contradictie veroorzaakten in de sector elektriciteit: de opgewekte energie is een van de goedkoopste ter wereld, maar de elektriciteitsrekeningen behoren bij de duurste.

Ikaro Chaves gaat nog verder: hijzelf vindt dat Eletrobras terug een overheidsbedrijf moet worden. Dit is voor hem “noodzakelijk, mogelijk en dringend”, net omwille van de impact op de prijzen van de verbruikte elektrische energie in het land.

Bron

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

#Eletrobras #JairBolsonaro #EstadodeSãoPaulo #Lula #Aesel #Aneel #BRNieuws

1 weergave0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page