top of page
  • Observer

Een triljoen is een goed cijfer

Joyce-Hasselmann

Volksvertegenwoordigster Joyce Hasselmann (PSL) staat bekend om tewerk te gaan als “een tractor”, iedereen omver rijdend die haar in de weg staat. In het dispuut om een plek vooraan te krijgen binnen haar partij, kreeg ze het aan de stok met collega volksvertegenwoordiger Eduardo Bolsonaro, de jongste zoon van de president. Ze bestempelde hem als een “verwende baby”. Eduardo schoot terug en bestempelde haar als “half gek”. Aan de woordenwisseling kwam een einde nadat de president beiden verplichtte om vrede te sluiten.

Inmiddels duidde de kapitein haar aan als leidster van de regering in de Kamer, en de blonde “tractor” besloot om haar reputatie om alles wat zij wenst te verkrijgen via roepen & tieren, terzijde te laten: “In de Kamer verkrijg je oplossingen via een ‘jeitinho’, of je krijgt helemaal niets”. Haar prioriteit bestaat er nu in om de hervorming van de sociale zekerheid erdoor te sluizen. Ze zegt dat de regering beseft dat er toegevingen moeten gedaan worden en dat een bezuiniging van R$ 1,1 triljoen mogelijk niet haalbaar zal zijn, maar minder dan 1 triljoen is niet goed.

Wat was doorslaggevend in de keuze om haar aan te duiden als leidster van de regering in de Kamer? Speelde de vriendschap met first lady Michelle Bolsonaro mee in deze keuze?

Neen, absoluut niet. Er was geen familiale invloed bij betrokken, noch meer noch minder. In werkelijkheid gaat het om een akkoord tussen president Bolsonaro, Kamervoorzitter Rodrigo Maia en Senaatsvoorzitter Davi Alcolumbre. Zij zochten naar een naam om de dialoog tussen het parlement en de regering te versoepelen, in het licht van de goedkeuring van de geplande hervormingen. De beste manier om de dingen op te lossen in de Kamer is een consensus.

Welke waren de obstakels die u moest overwinnen om aangeduid te worden door de president als leider van de regering in de Kamer, vermits u in het begin van dit jaar enkele aanvaringen had met zijn zoon Eduardo?

Dat is allemaal overwonnen. Het is normaal dat iemand met een sterke persoonlijkheid – en die heb ik, net als Eduardo – enkele botsingen veroorzaakt. Wat er aan de hand was, kan omschreven worden als een ruzie met je broer, zoiets wat er gebeurt op een zondag. Iedereen komt samen, er is wat verwarring maar op het einde komen de omhelzingen. Meer moet daar niet achter gezocht worden. Ik ontdekte dat ik een enorm talent heb om te onderhandelen. iedereen kent mijn vechtlust, maar ik had geen 24 uren nodig om te begrijpen dat dit in de Kamer niet werkt. Wil je daar iets gedaan krijgen, dan moet het via dialoog, via een ‘jeitinho’, ofwel lukt het helemaal niet.

U heeft veel invloed via het internet, veel meer dan uw collega’s. Dat geldt ook voor de president. Denkt u dat de regering van de PSL enkel op die manier zal werken?

Ik denk dat alle middelen moeten ingezet worden, inclusief de sociale media – reeds beheerst door onze president – die als het ware een kanon vormen. Maar we mogen de traditionele media niet verwaarlozen. Het is duidelijk dat een flink deel van de pers andere stellingen inneemt dan de onze. Maar op dit moment moeten we ons verenigen om deze hervorming erdoor te krijgen. Wanneer ik het heb over verenigen, bedoel ik unanimiteit. Ik denk dat we stemmen kunnen halen bij de PDT, PSB…

De prioriteit van de regering is het goedkeuren van de hervorming van de sociale zekerheid, maar we weten dat zij (nog) niet beschikken over de nodige meerderheid van 308 stemmen. Vandaag wordt gepraat over 200 stemmen. Wat kan u doen om dit plaatje om te keren?

Praten. Het is logisch dat de regering zijn stempel wil zetten op de hervorming. dat heb ik al gezegd tegen de president. De regering zegt dat de ruggengraat van die hervorming bestaat uit een besparing van 1 triljoen reais (op een termijn van 10 jaren), maar we weten dat de Kamer wijzigingen zal aanbrengen aan het voorstel. Er zijn volksvertegenwoordigers die denken dat deze hervorming slecht zal overkomen bij hun kiezers; we zullen dus flink met hen moeten praten om hen te overtuigen.

Om de volksvertegenwoordigers te overtuigen heeft de regering het over het inzetten van “de voorraad talenten” om postjes uit te delen, alsmede de vrijgave van budgetten tot 1,2 miljard voor volksvertegenwoordigers. Betekent dit een nieuwe versie van “toma-lá-dá-cá”?

Neen, wij denken op een rationele manier. Het probleem is niet de aanduiding van een benoeming of toelage. Het probleem is corruptie. Wij beschikken niet over strategische postjes die moeten ingevuld worden opdat de dingen zouden werken. Welke namen zouden we daar op plakken? Die van onze vijanden? Uiteraard niet. Wij willen de juiste mensen op de juiste plaats. In de oude versie van toma-lá-dá-cá ging het om een ruil, een postje voor een stem. De parlementariër duidde dan iemand aan: een familielid, een moeder, zuster, een tante. Niet bij ons. Een vacante plaats zal ingevuld worden door een bekwame persoon, de juiste man/vrouw op de juiste plaats. Wat de toelages betreft: de regering kan, op basis van de grondwet, een deel van de begroting toewijzen aan de noden van de parlementariërs in hun eigen staat. Maar eerst zal er geluisterd worden naar die noden, naar de verkozene, naar zijn staat. Daar is niets verkeerd mee.

Volksvertegenwoordigers zeggen dat er bittere kwesties moeten opgelost worden, zoals het inkorten van privileges, vooral bij militairen en ambtenaren. Vormen die sectoren een belemmering voor de geplande hervorming?

Er zal heel zeker moeten ingegrepen worden bij het functionalisme. Er zal veel moeten gepraat worden, onderhandeld. Het project moet samen met hen uitgevoerd worden. Maar al die sectoren zullen hun bijdrage moeten leveren. De ambtenaren zullen daar begrip moeten voor opbrengen. Vandaag hebben we een situatie waarbij de armsten moeten toekomen met een minimumloon terwijl deze goed georganiseerde groepen hun privileges niet willen opgeven. Bij hen zijn er mensen met een maandelijks inkomen van R$ 40.000 terwijl een eenvoudige arbeider het moet doen met een minimumloon. Zo kan het niet verder.

Minister van economie heeft het over een hervorming die een bezuiniging van 1,3 of tenminste 1,1 triljoen reais zal opleveren in tien jaren. Er zijn volksvertegenwoordigers die zeggen dat het niet meer zal zijn dan 800 miljard. Bestaat er een realistisch cijfer?

Een triljoen is een goed cijfer, de ruggengraat van deze hervorming. Alles wat daarboven gaat: prima, uitstekend. Maar met een besparing van 1 triljoen lanceren we de raket van de economie. Ik was aanwezig bij een vergadering met Paulo Guedes, onze minister van economie. Hij zei dat een besparing van 1 triljoen vergelijkbaar is met het lanceren van een raket naar de maan. Er bestaan verschillende etappes, maar met 1 triljoen bereiken we de atmosfeer. Eens op de maan, zijn er andere etappes: 1,1 triljoen, 1,3 triljoen. Minder dan 1 triljoen vermindert het effect van de hervorming.

De hervorming van minister van justitie Sérgio Moro is voor later. Het strafbaar maken van ‘caixa 2’ en de aangekondigde harde maatregelen tegen corruptie zijn volgens u moeilijker om de goedkeuring te krijgen van het parlement waar verschillende parlementariërs beschuldigd worden van corruptie?

Kijk, het is logisch dat een volksvertegenwoordiger die onderzocht wordt voor corruptie, geen project tegen corruptie zal goedkeuren. Maar vergeet niet dat het parlement een sterke vernieuwing kende, van 50%. Momenteel zijn er hier veel eerlijke en hardwerkende parlementariërs, en daarom denk ik dat het project van Sérgio Moro zal goedgekeurd worden. Wij moeten vechten tegen de corruptie, zeker na alles wat er in de laatste jaren kwam bovendrijven. Corruptie moet beschouwd worden als een zware misdaad. Dat is fundamenteel voor de verdere ontwikkeling van Brazilië, ook voor het aantrekken van nieuwe internationale investeringen.

De eerste twee maanden van de nieuwe regering werden gekenmerkt door allerlei hindernissen, veroorzaakt door leden van de regering. Hoe verklaart u dat?

Ik weet niet wat u bedoelt. Verklaar u nader.

Bijvoorbeeld het ontslag van minister Bebianno, binnen de eerste 50 dagen van de nieuwe regering.

De president van de republiek mag ontslaan wie hij wil, op zijn eigen manier, op het moment dat hij oordeelt dat het nodig is. De relatie tussen minister Bebianno en de president is zoals een mislukt huwelijk. Maar dat is al verleden tijd. We moeten vooruit.

Maar Bebianno zegt dat zijn ontslag te danken is aan gemeenteraadslid Carlos Bolsonaro, de zoon van de president?

Uiteraard niet. De enige die een minister kan ontslaan is de president.

Minister Bebianno werd ontslagen wegens een kwestie met spookkandidaten in Pernambuco. De minister van toerisme (Marcelo Álvaro Antônio) wordt van hetzelfde beschuldigd in Minas Gerais. Moet hij dan ook niet ontslagen worden?

Enkel de president kan hierover oordelen. Zoals ik al zei was de relatie tussen de president en Bebianno niet goed meer. Dat is niet het geval bij de minister van toerisme. Het onderzoek loopt verder in Minas Gerais. Je mag niemand veroordelen vooraleer het onderzoek rond is.

De ministers en de president hebben veel onzin verteld, zich in onnodige crisissen gestort. Moet daar geen rem op gezet worden?

Neen. Mijn oma zei altijd: de meloenen komen op de juiste plaats terecht tijdens het vervoer. Dat vervoer is bezig. Laat de meloenen hun plaats vinden. Het is volkomen normaal bij een nieuwe regering dat de ene iets zegt wat de andere niet goedkeurt. Met de tijd komt dat allemaal in orde.

Er gaan geruchten dat u kandidaat zal zijn als burgemeester van São Paulo bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen; anderen zeggen dat u kandidaat vicepresident wil zijn naast João Doria (PSDB) bij de presidentsverkiezingen van 2022. Wat zijn uw plannen voor de toekomst?

Dat is allemaal kletskoek, uitgevonden door de pers. Op de dag dat de president mij aanduidde als leidster van de regering in de Kamer, verscheen er een bericht in een krant dat João Doria mij volgend jaar zou lanceren als kandidaat burgemeester (São Paulo). Niemand sprak hierover met mij. Later verscheen er een bericht dat ik, samen met hem (Doria) kandidaat vicepresident zou zijn in 2022. Niemand vroeg mij om dit te bevestigen. Noch het ene of het andere is correct.

Wie is Joyce Hasselmann?

Joyce Cristina Hasselmann (41) is afkomstig uit Ponta Grossa, in de zuidelijke staat Paraná. Haar beroep(en): journaliste, radio-presentatrice, schrijfster, politieke activiste en sinds kort een van de 513 federale volksvertegenwoordigers, meer: zij is de vrouwelijke stemmenkampioen in de ganse geschiedenis van de Braziliaanse Kamer, verkozen met 1.064.047 stemmen. Joyce werkte bij de radio-omroepen CBN, BandNews FM, Radio Jovem Pan; bij het tijdschrift Veja als presentatrice van TVeja, bij Record via Ric TV en ook een kort verblijf bij SBT via Rede Massa. Zij bouwde ook een reputatie op via haar eigen YouTube kanaal waar zij o.m. veel kritiek gaf op ex-president Lula en de arbeiderspartij PT. In 2016 schreef zij een biografie van de voormalige rechter Sérgio Moro met als titel “Sérgio Moro: a historia do Homem por Trás da Operação que Mudou o Brasil” (geschiedenis van de man achter de operatie die Brazilië veranderde).

Bron

Foto: Facebook

#PontaGrossa #GustavoBebianno #CarlosBolsonaro #BraziliëNieuwsOnline #MichelleBolsonaro #RadioJovemPan #BandNewsFM #JairBolsonaro #JoãoDoria #EduardoBolsonaro #CBN #MarceloÁlvaroAntônio #DaviAlcolumbre #RodrigoMaia #Veja #Parana #SérgioMoro #JoyceHasselmann

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page