top of page
  • Observer

Federale tussenkomst: wat de grondwet hierover zegt

32694119537_7590bf350a_c

Een “federale tussenkomst” werd in Brazilië voor het eerst toegepast in 2018. De ingreep is voorzien in de grondwet voor een reeks uitzonderlijke situaties, waarbij de “União” toegelaten wordt om tussen te komen in de deelstaten of het Federaal District. Wanneer dat gebeurt, dan verliest de regering van de deelstaat deels of volledig zijn bevoegdheden, totdat de situatie weer normaliseert.

De term mag niet verward worden met “militaire tussenkomst”, ook al omdat de gewapende strijdkrachten niet over de macht beschikken om een dergelijke tussenkomst uit te voeren. Volgens de grondwet, kan een federale tussenkomst enkel gebeuren op initiatief van de uitvoerende-, wetgevende- of gerechtelijke macht.

De ingreep in 2018 duurde van februari tot december van dat jaar. Bij die gelegenheid vroeg de toenmalige gouverneur, Luiz Fernando Pezão (MDB), hulp aan de federale regering wegens een “ernstige storing van de openbare orde”. Een crisis van de publieke veiligheid is echter niet de enige situatie waarbij een federale tussenkomst mogelijk is. Zelfs het verlies van controle op de financiën van een deelstaat kan een dergelijk decreet verrechtvaardigen. De federale interventie staat omschreven in artikel 21 van de grondwet, en wordt geregeld in artikel 34 waarin staat wie de tussenkomst mag uitvaardigen en onder welke voorwaarden. De algemene regel is dat de “União” niet mag tussenkomen in de deelstaten, vandaar dat de uitzonderingen omschreven werden.

Er bestaan zeven mogelijkheden:

1 – Het behoud van de nationale integriteit. 2 – Ingaan tegen een buitenlandse invasie, of die van een andere deelstaat 3 – Een einde maken aan een “zware inbreuk tegen de openbare orde”. 4 – De vrije uitvoering van de machten in de deelstaten 5 – Een reorganisatie van de financiën van de deelstaten, in bepaalde gevallen. 6 – De uitvoering van een federale wet of een gerechtelijk besluit garanderen. 7 – Het behoud van bepaalde grondwettelijke principes.

De grondwet voorziet geen specifieke normen over de termijn, het bereik of de omstandigheden omtrent de toepassing van de tussenkomst. Volgens de grondwettelijke tekst moeten deze richtlijnen omschreven worden in het decreet van de tussenkomst.

Wie mag een federale tussenkomst uitroepen?

De grondwet bepaalt dat een dergelijk decreet mag uitgevaardigd worden door een van de drie machten: de uitvoerende, wetgevende of gerechtelijke.

Indien de tussenkomst uitgevaardigd wordt door de regering, dan wordt die onmiddellijk van kracht, maar moet vervolgens wel passeren in het parlement.

Een van de situaties, voorzien in de grondwet – een inbreuk op een bepaalde wet of een gerechtelijk besluit – bestaat erin dat de interventie kan uitgeroepen worden door het STF (Supremo Tribunal Federal), het TSE (Tribunal Superior Eleitoral) of het STJ (Superior Tribunal da Justiça).

Het verschil tussen een federale- of militaire tussenkomst.

Het letterlijk concept van een militaire tussenkomst bestaat niet in de grondwet. Daar staat wel in onder welke specifieke hypotheses de gewapende strijdkrachten kunnen opgeroepen worden om op te treden, zoals bij een staat van beleg, maar die verschillen wel van een federale tussenkomst die onder het bevel van een burger kan plaatsvinden.

In 2018 benoemde de toenmalige president Michel Temer de militair, generaal Walter Braga Netto, als bevelhebber, omdat de acties zich beperkten om het geweld in Rio de Janeiro onder controle te houden. Bij die gelegenheid nam de generaal het bevel over van de publieke veiligheid van de staat, inclusief van de burgerlijke en militaire politie.

Artikel 142 van de grondwet, dat gaat over de gewapende strijdkrachten, bepaalt dat de militairen kunnen opgeroepen worden om de wet en de orde te garanderen, mits dat gebeurt op initiatief van een van de drie machten.

Er bestaan twee wegen voor een militaire tussenkomst: de staat van beleg of de staat van verdediging die, voor een bepaalde periode, het recht op komen en gaan regelen en andere beperkingen kunnen opleggen.

Bron

Foto: Marcos Corrêa/PR

#WalterBragaNetto #LuizFernandoPezão #MichelTemer #BRNieuws #RiodeJaneiro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page