top of page
  • Observer

Geen câmbio meer

Cambio

Geld dat vanuit het buitenland naar een Braziliaanse rekening overgeschreven wordt, zal voortaan meteen in reais aankomen. De nieuwe maatregel geldt vanaf november, voor bedragen tot R$ 10.000, bestemd voor gewone burgers met een bankrekening in Brazilië (niet voor rechtspersonen). Het nieuws komt van de Banco Central (BC) van Brazilië.

Volgens de BC zal het eindbedrag in reais bepaald worden bij de verzending; m.a.w. de wissel (câmbio) wordt vooraf uitgevoerd in het buitenland, inclusief het betalen van de kosten, door de afzender. Op deze manier zal de bestemmeling vooraf een beter zicht krijgen op het juiste bedrag dat hij zal ontvangen.

Tot op dit moment moet de begunstigde, na de melding dat er geld uit het buitenland naar hem overgeschreven werd, onderhandelen over de wisselkoers, zelf de câmbio uitvoeren, en de bijkomende kosten betalen.

De BC laat ook weten dat het nieuwe systeem facultatief is, maar dat de banken die het willen toepassen, een akkoord moeten afsluiten met de bank van de afzender omtrent de procedure. Dit is vooral bedoeld om witwassen en andere onwettige praktijken tegen te gaan. Dergelijke regels gelden ook nu al.

Volgens de BC is de nieuwe regeling bedoeld om de aanbevelingen van de G20 op te volgen, met een vermindering van de kosten als uiteindelijk doel.

Gegevens van de Wereldbank tonen aan dat de gemiddelde kosten van overschrijvingen naar Brazilië 7,20% bedragen, dit terwijl het voor de andere landen beperkt blijft tot 6,75%.

#BancoCentral #BraziliëNieuwsOnline #Câmbio

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page