top of page
  • Observer

Gemeentelijke verkiezingen

Santinhos

Een man, zichtbaar beneveld op een vroeg uur, raapt een ‘santinho’ op van de straat nabij een school waar burgers staan aan te schuiven om hun stem uit te brengen voor een burgemeester en een raadslid, kijkt boos naar het gezicht van de politicus op het prentje, roept hardop “Filha de puta!” en spuwt met volle kracht op het vodje papier. Omstaanders lachen, schudden het hoofd en wachten verder gewoon hun beurt af om binnen te mogen en om hun stem uit te brengen op de politicus van hun keuze. Niemand geeft commentaar, maar velen denken wellicht hetzelfde zonder het hardop uit te spreken zoals de dronkaard.

De eerste kiesronde begon vandaag om 7 uur, in het ganse land. Ongeveer 150 miljoen Brazilianen brengen hun stem uit via de elektronische urne. In het totaal moeten er 5.500 burgemeesters verkozen worden, en 58.000 raadsleden.

Een sanitair plan werd uitgewerkt door het kiestribunaal om de kiezers en de “mesários” (de mensen die achter de tafels zitten om de kiezers te identificeren en alles in goede banen te leiden) te beschermen tegen een besmetting met covid-19. Volgens het peilingsinstituut Ibope verklaarde slechts 4% van de kiezers in São Paulo dat ze om deze reden zullen thuisblijven; 9% twijfelde. Zestigplussers kunnen gaan stemmen tussen 7h en 10h, de anderen tot 17h.

De telling begint meteen na de sluiting van de kieskantoren. Omdat alles elektronisch verloopt, wordt de uitslag enkele uren later verwacht.

E-Título

Via de sociale netwerken klagen sommigen over de instabiliteit van de app E-Título, het nieuwe elektronische alternatief dat de kiezer identificeert met foto en een QR-code, op zijn smartphone. Het volstaat om dit te tonen aan de man of vrouw achter de tafel om te worden geïdentificeerd. De klassieke kiezerskaart en identiteitsbewijs worden ook nog aanvaard. Volgens het kiestribunaal is het gebrek aan stabiliteit te wijten aan de massa gebruikers op dit moment, maar werkt de app voor het overige correct.

ETitulo

Het programma laat ook toe om een afwezigheid te verrechtvaardigen (bijvoorbeeld wanneer de kiezer op reis is buiten zijn kiesdistrict) via de GPS van het toestel. Verder informeert de app ook de locatie van het kieskantoor en het nummer van de sectie waar men naartoe moet.

Foto's: Agência Brasil / YouTube

#BRNieuws #ETítulo #QRCode #Verkiezingen

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page