top of page
  • Observer

Goebbels zou het eens geweest zijn met Alvim

Goebbels

Deze keer hebben ze zichzelf overtroffen. De voormalige speciale secretaris van Cultuur van de federale regering, Roberto Alvim, maakte de voorbije donderdag een promotieprijs voor culturele projecten bekend. In zijn toespraak gebruikte hij voor een deel dezelfde woorden als die van de Duitse nazi-minister van propaganda, Joseph Goebbels. Op de achtergrond was een passage te horen uit de opera Lohengrin van de componist Richard Wagner, een favoriet van Adolf Hitler. Het was allesbehalve moeilijk om al snel vast te stellen dat er naar het rampzalige Hitler-regime verwezen werd.

Het kan dan ook geen verrassing zijn als de publieke aandacht zich concentreert op de paragraaf, door Goebbels geïnspireerd, dit voor velen een bewijs vormt van het latente ‘nazisme’ van deze regering. Het probleem is echter niet zozeer de passage in kwestie, maar wel de ganse toespraak. Vanaf het begin tot het einde weerspiegelen de woorden de doctrine van de meeste dictatoriale regimes met een totalitair profiel in de hedendaagse geschiedenis, inclusief die van de nazi’s.

Het idee om een “nationale kunst te ontwikkelen, die symbolisch de verlangens van de meerderheid van de bevolking kan belichamen”, staat centraal in de politieke en sociale controle die wordt bevorderd door een totalitaire dictatuur. In dat model is enkel “nationaal” wat beantwoordt aan de criteria die door de staat bepaald worden. Alles wat daar niet in past, wordt geclassificeerd als “gedegenereerde kunst”, net zoals de nazi’s de werken omschreven van kunstenaars die door hen als vijanden beschouwd werden. Een dergelijk programma tot het uiterste genomen, schendt de culturele diversiteit op een brutale wijze. Zonder diversiteit kan er niet gesproken worden over een democratie.

Alvim-speech

Alvim verklaarde: “Wanneer de cultuur ziek wordt, dan wordt iedereen ziek”, woorden die eender welke nazi-ideoloog had kunnen uitspreken. In het Derde Rijk werd de vijand behandeld als een ziekte die het “nationale lichaam dreigde te besmetten met verraderlijke middelen”; cultuur was de belangrijkste overbrenger van deze “infectie”.

Om dit risico het hoofd te bieden, legde Alvim de nadruk op het dringende karakter van de maatregelen om Braziliaanse kunst om te vormen tot een “heroïsche, nationale” en, uiteraard, “dwingende” kunst. Volgens Alvim moet de cultuur zich onderwerpen aan dit “reddingsplan”, of “anders zal er gewoon niets zijn”, woorden die letterlijk overgenomen werden van Joseph Goebbels en die perfect passen bij het absolute karakter van het nazisme dat vrijwel alles beschouwde als een kwestie van leven of dood.

Het ontslag van secretaris Alvim in het licht van de negatieve gevolgen van zijn toespraak verandert niets aan het feit dat hij eigenlijk niets anders deed dan theatraliteit toevoegen aan een toespraak die de huidige mentaliteit van verschillende leidende figuren in de regering bevestigt, te beginnen met president Bolsonaro zelf.

Door te zeggen dat “de deugden van geloof, loyaliteit, zelfopoffering en de strijd tegen het kwaad zullen worden verheven tot het heilige territorium van kunstwerken”, d.m.v. initiatieven van de regering, herhaalde de ex-secretaris van Cultuur wat Bolsonaro al eerder zei, bij andere gelegenheden, met name dat vanaf nu enkel artistieke projecten gefinancierd worden met overheidsgeld indien ze zich lenen voor de verspreiding van het idee van een maatschappij zoals die gezien wordt door de bolsonaristen.

Met andere woorden, het bolsonarisme wil, net als elke andere autoritaire beweging, de esthetische verbeelding transformeren in een mechanisme voor het opbouwen van een gevoel van nationale eenheid en collectieve onderwerping aan de staat – dit alles, volgens Alvim, met het oog op de “heropleving van cultuur en van kunst in Brazilië”, en de “constructie van een nieuwe en bloeiende Braziliaanse beschaving”. De woorden tussen de aanhalingstekens zijn die van de voormalige secretaris van Cultuur, maar Joseph Goebbels zou het er zeker mee eens geweest zijn.

Vertaling van “Analyse: Goebbels zou het eens zijn met de woorden van Alvim”, geschreven door journalist/historicus Marcos Guterman, auteur van het boek “Nazistas entre Nós” (Nazi’s onder ons).

Bron

Het ontslag

In de nota van president Bolsonaro waarin het ontslag van de secretaris aangekondigd werd, stond te lezen dat hij de uitspraken van Alvim als “ongelukkig” beschouwde: “Ondanks de verontschuldigingen, aangeboden door de secretaris, maakte dat deze episode het onmogelijk maakte dat hij zou aanblijven”. Eerder diezelfde ochtend, dacht de president er nog anders over en dacht dat er een mogelijk bestond om Alvim te sparen. Het was nodig om hem te overtuigen van het tegendeel. De secretaris had hem immers gezegd dat het louter ging om een “retorisch toeval”, dit vooraleer hij het linken van zijn video aan het nazisme toeschreef aan links Brazilië.

Een en ander ging rond in het Palácio do Planalto als een lopend vuurtje; nauwe medewerkers realiseerden zich het absurde van de situatie. Kamervoorzitter Rodrigo Maia reageerde, alsook zijn collega uit de Senaat Davi Alcolumbre, nota bene van Joodse afkomst, en ook Dias Toffoli van het STF. Alcolumbre belde de president en eiste het ontslag van de secretaris. Maia deed hetzelfde via Twitter. Het presidentiële kabinet werd bedolven onder de verzoeken om snel te reageren. Rond 10h ontving de president volksvertegenwoordiger Otoni de Paula, en zei dat hij Roberto Alvim zou ontslaan “uit liefde voor Israël”.

Niet alleen de relatie met Israël stond plots op het spel, maar ook de reis van minister van economie Paulo Guedes naar de samenkomst van het economisch forum in Davos. Die zou daar vast ondervraagd worden door de pers over Goebbels, en niet over de vooruitgang van de Braziliaanse economie.

Tormenta-Capa-Amazon

Mocht er een vervolg komen op het boek “Tormenta – o governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos” van de journaliste Thaís Oyama, dan zou dit verhaal vast en zeker uitgebreid aan bod komen in het eerste hoofdstuk over het tweede jaar van de regering Bolsonaro, áls die erin slaagt om dat vol te maken. Aan 2021 en 2022 moet er helemaal nog niet gedacht worden.

Bron

Foto's: Wikimedia Commons - Bundesarchiv / Reproductie Twitter / Amazon

#Israël #BraziliëNieuwsOnline #RobertoAlvim #JairBolsonaro #PauloGuedes #RichardWagner #DiasToffoli #DaviAlcolumbre #ThaisOyama #RodrigoMaia #AdolfHitler #Lohengrin #MarcosGuterman #JosephGoebbels

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page