top of page
  • Observer

Heeft Flávio iets met Adriano te maken?

AdrianoNobrega

De dood van Adriano Magalhães da Nóbrega (foto), beschuldigd om de leider te zijn van de militie “Escritório do Crime” (kantoor van de misdaad), brengt opnieuw een mogelijke verband aan het licht tussen hem en Flávio Bolsonaro, de oudste zoon van de Braziliaanse president.

Nóbrega, doodgeschoten bij een operatie van de militaire politie in het binnenland van de staat Bahia, was al op de vlucht sinds januari van vorig jaar. Maurício Teles Barbosa, secretaris voor de veiligheid van Bahia, verklaarde: “We wilden hem arresteren, maar de gezochte gaf er de voorkeur aan om een vuurgevecht te beginnen”.

In de voorbije twintig jaar kruisten de wegen van Adriano en Flávio enkele malen met elkaar. De zoon van de president bracht enkele malen hulde aan de ex-politieman, en stelde de moeder en de echtgenote van de gezochte tewerk in zijn kabinet gedurende meer dan een decennium, toen hij nog gedeputeerd raadslid was in Rio de Janeiro.

Deze feiten kwamen aan het licht bij twee onderzoeken: een veronderstelde ‘rachadinha’ in het kabinet van Flávio, wanneer raadgevers een deel van hun salaris terug doorgeven aan hun ‘werkgever’, en de moord op raadslid Marielle Franco (PSOL).

Nóbrega werd ervan beschuldigd om de leider te zijn van een militie, en van een groep professionele huurmoordenaars die direct in verband gebracht wordt met de moord op Marielle Franco en haar chauffeur, in maart 2018. Ook hij zou financiële voordelen gehad hebben d.m.v. niet-officiële betalingen via het kabinet van toenmalig raadslid Flávio.

De advocaat van Nóbrega, Paulo Emilio Catta Preta, verklaarde tegen journalisten dat zijn cliënt beschuldigd werd zonder bewijzen en dat de moord op hem moet geïnterpreteerd worden als het “uitschakelen van een getuige”. De partij PSOL eist “opheldering van de omstandigheden rond de dood van de militieleider”, volgens hen een “sleutelfiguur die diverse misdaden had kunnen ophelderen”.

Flávio Bolsonaro verklaart al sinds 2018 dat hij het slachtoffer is van ongefundeerde beschuldigingen en van een “lastercampagne met als doel het omverwerpen van de regering Jair Bolsonaro”. Hij zegt ook dat hij in de loop der jaren meer dan 100 politiemensen huldigde, gedurende zijn parlementaire carrière.

Het is correct dat de familie Bolsonaro een lange geschiedenis heeft van huldigingen aan politiemannen en andere agenten in de sector veiligheid, via moties en decoraties. Dit was o.m. het geval voor Adriano Magalhães da Nóbrega die gezocht werd door de politie, en Ronald Paulo Alves Pereira die vorig jaar in januari opgepakt werd door de politie wegens hun betrokkenheid met de militie. De eerbetuigingen dateren van 2003 en 2005, op aanwijzing van toenmalige gedeputeerde Flávio Bolsonaro. Beiden worden ervan verdacht om deel uit te maken van het hoger vermelde “Escritório do Crime”, een doodseskader dat volgens de burgerlijke politie van Rio de Janeiro, betrokken is in de moord op Marielle Franco en haar chauffeur Anderson Gomes. De politie heeft nog steeds geen bewijzend verband kunnen leggen tussen de betrokkenheid van de militie met deze misdaad, en de opdrachtgevers. De twee ex-politiemannen die opgepakt werden als uitvoerders van de moord, ontkennen alles.

In oktober 2003 stelde de zoon van de president “met trots en voldoening” een lofbetuiging voor aan Nóbrega, die gedurende meerdere jaren van politieactiviteit zijn rol vervulde met “uitzonderlijk gedrag”, “toewijding, schittering en moed”: “Doordrenkt van een gemeenschapszin, die altijd zijn professionele leven heeft geleid, handelt hij in het vervullen van zijn plicht als militair politieagent in het dienen van de burger”, zegt de tekst van de motie. De formulering is dezelfde die wordt gebruikt in nog eens tien andere eerbetuigingen van Flávio aan politieagenten in het kader van de wetgevende vergadering van Rio de Janeiro (Alerj).

Twee jaren later werd Nóbrega gearresteerd op beschuldiging van de moord op een voertuigbewaker die politieagenten zou verklikt hebben. Flávio Bolsonaro kwam met een nieuwe eerbetuiging aan Nóbrega in de provincieraad, deze keer gepaard gaande met de Tiradentes-medaille, de hoogste eer van de wetgevende vergadering. Nóbrega werd in 2005 veroordeeld door het gerecht, maar een jaar later kwam er een nieuw proces waar hij vrijgesproken werd, en als gevolg hiervan, vrijgelaten. Nóbrega is een ex-officier van de elite-eenheid Bope (Batalhão de Operações Especiais) en heeft altijd alle aanklachten ontkend.

In een interview met de krant Estado de São Paulo zei de zoon van de president dat hij hulde bracht aan Adriano Nóbrega omdat hij geloofde dat de politieman onschuldig was toen hij veroordeeld werd voor “het doden van een arbeider die in werkelijkheid een drugsdealer was”: “Ik besloot me te ontfermen over deze zaak. Ik huldigde hem om aan te tonen dat ik hem geloofde. Adriano wordt van veel dingen beschuldigd. Indien dat waar is, dan moet de wet op hem worden toegepast. Hoe kan men van mij verlangen dat ik op de hoogte ben van iets dat pas 15 jaar later aan de oppervlakte komt”, zo vraagt hij zich af.

Eveneens in 2005 verdedigde Jair Bolsonaro, toen nog een federale volksvertegenwoordiger, publiekelijk Adriano Nóbrega. In een toespraak in de Kamer zei hij dat hij een zitting bijwoonde van het tribunaal waar “een luitenant van de militaire politie, met name Adriano, werd berecht”. Volgens Bolsonaro werd Nóbrega toen van alles en nog wat beschuldigd door een aantal officieren van de militaire politie die gemakkelijkheidshalve vergaten te zeggen dat hij altijd een “briljante officier was, en als ik me niet vergis, als eerste uitkwam bij de Academie van de militaire politie”. Bolsonaro vertoonde zich toen ook erg geïrriteerd bij zijn melding dat een andere agent van de MP, beschuldigd van het schieten op een onschuldige, vrijgesproken werd, maar dat Nóbrega, die de actie leidde, wel veroordeeld werd.

Tewerkstelling van familieleden

Tot in november 2018 stelde Flávio Bolsonaro de moeder en de echtgenote van Nóbrega tewerk in zijn kabinet. Dit kwam aan het licht in 2019 toen de politionele actie “Os Intocáveis” tegen de militie “Escritório do Crime” werd opgestart. Volgens het openbaar ministerie van Rio de Janeiro hield deze militie zich bezig met woekerleningen, opvang van gestolen ladingen uit vrachtwagens, uitpersing van de bewoners, het opeisen van illegale taksen en bedreigingen met fysiek geweld. De moeder van Adriano, Raimunda Veras Magalhães, staat ook op de lijst van het voormalige financiële controleorgaan Coaf (vandaag UIF), waar atypische financiële verrichtingen werden vastgesteld door Fabrício Queiroz, ex-raadgever van Flávio Bolsonaro. Het volstaat om de naam Fabrício Queiroz in te geven onder “Zoeken” bij Brazilië Nieuws om alles over deze figuur te lezen.

Het verband tussen ‘rachadinha” en de militie

De vooruitgang van het onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het vermeende ‘rachadinha’ schema in het kantoor van Flávio Bolsonaro wijst op een diepere relatie met Adriano Nóbrega dan de benoemingen van twee van zijn familieleden. Volgens het parket gebruikte Fabrício Queiroz bedrijven die onder zeggenschap staan van Nóbrega om een deel van de middelen wit te wassen die door de raadgevers van Flávio werden overgedragen.

Geschat wordt dat Adriano’s moeder en zijn echtgenote, Danielle Mendonça, meer dan R $ 1 miljoen aan lonen ontvingen, en ten minste bijna R$ 200.000 hiervan werd direct, of indirect overgedragen aan Queiroz.

Raimunda, Adriano’s moeder, is vennoot van een restaurant in Rio Comprido, in de noordelijke zone van Rio de Janeiro, tegenover een bankagentschap waar R$ 91.760 in cash werd gestort op de rekening van Fabrício Queiroz, opgedeeld in 18 verschillende stortingen.

Volgens het openbaar ministerie bevatte de gsm van Danielle Mendonça, in beslag genomen tijdens het onderzoek, een uitwisselingen van boodschappen tussen haar en Fabrício Queiroz. In een van die boodschappen stuurt hij haar zijn loonfiche om haar belastingaangifte in te vullen, iets wat er volgens de onderzoekers op wijst dat zij niet daadwerkelijk die functie uitvoerde en enkel als stroman diende in de regeling.

Queiroz drukte haar ook op het hart om voorzichtig te zijn met alles wat haar mobiele telefoon betreft, en oriënteert haar over eventuele getuigenissen bij het openbaar ministerie i.v.m. het onderzoek naar de veronderstelde ‘rachadinha’.

Volgens de procureurs heeft Nóbrega in een berichtenuitwisseling met zijn vrouw ook al laten blijken dat hij begunstigd werd door een ‘regeling’ in het kabinet van Flávio Bolsonaro. Zij stond er op de loonlijst tussen september 2007 en november 2018 toen ze ontslagen werd door Queiroz nadat het onderzoek naar de ‘rachadinha’ publiek werd gemaakt.

De president wilde er niet over praten

BolsoNjet

Het ganse verhaal en de beroering die dit alles veroozaakte in de pers, zorgde ervoor dat de president er erg geïrriteerd bijliep gisteren. Hij was woest op de vele reportages en krantenkoppen die een mogelijk verband aantoonden tussen zijn zoon, senator Flávio en de crimineel Adriano Nóbrega, verdacht van betrokkenheid in de moord op raadslid Marielle Franco. Om die reden vertikte Bolsonaro het gisteren om met de pers te praten bij het buitenkomen van het Alvorada paleis, maar kloeg wel over hun houding: “Mensen, er zijn een pak problemen om op te lossen in Brazilië. Ik zou die graag met jullie delen. Maar omdat de zaken altijd verkeerd voorgesteld worden, is het oplossen ervan moeilijker. Het spijt mij dus, maar ik ga nergens over praten met jullie”.

Bron

Foto's: Antonio Cruz - Agência Brasil / Polícia Civil - RJ

#Alerj #BraziliëNieuwsOnline #JairBolsonaro #EscritóriodoCrime #FabrícioQueiroz #MarielleFranco #EstadodeSãoPaulo #FlávioBolsonaro #AdrianoNóbrega #Bahia #AndersonGomes #RiodeJaneiro

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page