top of page
  • Observer

Het kan me niets schelen

Eunicio-Oliveira-Moer

Het besluit van de Senaat omtrent de goedkeuring van de salarisverhoging voor de ministers van het STF, blijft nijdige reacties uitlokken, niet in het minst in de richting van de afscheidnemende Senaatsvoorzitter Eunício Oliveira die de stemming mogelijk maakte. Een online campagne tegen de verhoging die een ernstige impact heeft door de verhoging van het plafond van de publieke functionaliteit, en de automatisch daaraan gekoppelde verhogingen voor rechters, procurators en parlementairen, werd reeds meer dan twee miljoen keer ondertekend. Het initiatief komt van de partij Novo die ook een petitie indiende bij president Michel Temer opdat hij zijn veto zou stellen.

De ministers in kwestie deden een tegenvoorstel, met name afzien van de woonvergoeding van (ong.) R$ 4.000/maand, ongeacht of de rechter in kwestie al dan niet over een eigen woning beschikt in zijn of haar district. In werkelijkheid komt dat neer op een forse loonsverhoging, gekoppeld aan een kleine toegeving die de schade voor de staatskoffers wat minder erg maakt, maar nog altijd miljarden per jaar zal kosten aan de belastingbetaler.

Oude vos Eunício Oliveira werd verweten dat hij profiteert van de laatste weken dat hij in het zadel van de Senaat zit om er enkele hete aardappelen door te sleuren, zoals deze verhoging. Hij ontkende dat, ook dat hij hiermee een pootje wil lichten van de nieuwe regering o.l.v. president Jair Bolsonaro. Hij zei letterlijk: “Ik ben niet bezorgd en het kan me echt niets schelen of Jair Bolsonaro de besluiten van de Senaat, genomen voor het begin van zijn ambtstermijn, leuk vindt of niet”. Hij motiveerde zijn beslissing door te zeggen dat de ministers van het STF gevraagd hadden om spoed te zetten achter de stemming.

Een dag na de stemming keurde de Senaat ook een voorlopige maatregel goed die fiscale voordelen verleent aan de sector van de auto-industrie, een ingreep die nog eens 2 miljard zal kosten aan de staatskoffers, in 2019. Hij verdedigde dit door te zeggen dat de ingreep zal zorgen voor meer werkgelegenheid.

President Temer staat nu voor de keuze: de verhoging goedkeuren of zijn veto stellen. Mocht hij dit laatste doen, dan betekent dat een cadeautje voor Bolsonaro. Helaas is dat onwaarschijnlijk. Politici nemen geen beslissingen om andere politici een pleziertje te doen. Het is bijzonder moeilijk om in te beelden dat Temer, die zijn mandaat zal beëindigen, aankijkend tegen twee strafvervolgingen, het STF zal dwarsliggen, enkel maar om de publieke opinie te sussen.

Wie beslist over de vrijheid van Michel Temer nadat hij de regering verlaat: de publieke opinie of de ganse gerechtelijk wereld van Brazilië?

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil

#BraziliëNieuwsOnline #JairBolsonaro #Novo #MichelTemer #EunícioOliveira

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page