top of page
  • Observer

Het laatste debat: een gemiste kans

DebateOGlobo

De kandidaten die de 2de ronde haalden in de presidentiële verkiezingen, verknoeiden de laatste kans om zich tot de kiezers te richten die morgen naar de stembus gaan. Het debat bij TV O Globo werd gekenmerkt door veel bekgevechten en weinig voorstellen.

Wie het evenement bijwoonde kreeg onvoldoende informatie over de regeringsprogramma’s van Jair Messias Bolsonaro (PL) en zijn uitdager, Luíz Inácio Lula da Silva (PT), maar bracht wel twee uren door, luisterend naar scheldwoorden als “leugenaar”, “bandiet”, “aborteur” en andere, soortgelijke “liefkozingen”.

Achterop lopend in de peilingen en met de bedoeling om zijn rivaal uit het evenwicht te brengen, nam Bolsonaro het initiatief tot agressiviteit en haalde met volle kracht uit tegen Lula, vooral in de eerste blokken van het debat, terwijl Lula pogingen deed om op een ironische manier te antwoorden.

Bolsonaro, gekozen door het lot om te beginnen, deed dat met een nieuwigheid, een nieuwe belofte met betrekking tot een onderwerp dat hem schade oplevert in de finale van de campagne, met name het minimumloon. Beschuldigd door Lula om zijn mandaat door te brengen zonder dat loon aan te passen boven de inflatie, beloofde de president een minimumloon van R$ 1.400 in 2023, als hij herverkozen wordt. Dat is ongeveer R$ 100 meer dan het voorstel dat de regering indiende bij het parlement.

Daarbij stootte hij meteen door naar het meest gevoelige punt in de campagne van Lula, de corruptie, tierde scheldwoorden als “bandiet” naar Lula, herinnerde aan de corruptieschandalen onder de PT-regeringen zoals de wegsluizingen van geld bij het staatsbedrijf Petrobras. Lula antwoordde ironisch: “Het lijkt erop dat mijn tegenstrever uit elkaar viel”.

Beide kandidaten maakten elkaar uit voor “leugenaar” en wisselden beschuldigingen uit. Toen Bolsonaro zei dat Lula zijn geallieerden, betrokken met corruptie, wegstopte, kwam Lula op de proppen met de affaire Roberto Jefferson, de geallieerde van Bolsonaro die vorige zondag weerstand bood aan zijn arrestatie en vuurde in de richting van agenten van de federale politie.

Het ganse debat, niet alleen het eerste blok, verliep op een agressieve toon waarbij Lula herhaaldelijk zei dat hij het eigenlijk liever wou hebben over zijn plannen. De verliezer bij dit alles was, andermaal, de kiezer. De agressie en ironie was van die omvang dat zelfs William Bonner, de moderator van het debat, zich verplicht zag om een recht op antwoord op te eisen. Bolsonaro citeerde zijn naam omdat Bonner tijdens een vorig interview op het avondjournaal gezegd had dat Lula niets meer schuldig is aan het gerecht. Bonner zei dat hij zijn werk als journalist ernstig opneemt en dat hij zijn uitspraak baseerde op besluiten van het hoogste gerechtshof STF.

Ook na het debat, toen beide kandidaten elk tien minuten kregen om vragen van de pers te beantwoorden, liep het fout. Een journalist vroeg aan Bolsonaro waarom hij meent dat Lula enkel een favela kon bezoeken (Complexo do Alemão – RJ) met de hulp van bandieten, terwijl dit alles in werkelijkheid georganiseerd was door een bekende activist in Rio de Janeiro. Bolsonaro reageerde woedend: “Waar haal jij de moraal vandaan om mij een leugenaar te noemen”, klopte op de lessenaar voor hem en liep weg nadat Sérgio Moro – die naast hem stond – hem probeerde te kalmeren.

Het debat maakte de keuze niet makkelijker, en was zeker niet van aard om onbesliste- en blanco stemmers over de streep te halen. Indien Bolsonaro het morgen zou halen, dan kunnen zij enkel maar hopen dat het er in de komende jaren wat beschaafder aan toe gaat. Indien Lula het haalt, dan moeten de kiezers hopen dat hij zijn huidige energie blijft behouden, en dat hij zijn eigen partij onder controle kan houden.

Bron

Foto: TV O Globo

#WilliamBonner #JairMessiasBolsonaro #LuízInácioLuladaSilva #OGlobo #STF #RobertoJefferson #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page