top of page
  • Observer

Het land dat zich niet wil bewapenen

Gun

De meerderheid van de Braziliaanse bevolking kant zich tegen het decreet van de regering B. dat het bezit en het dragen van wapens versoepelt: de maatregelen stimuleren het geweld en zullen vroeg of laat botsen op een njet in de Kamer of bij het hoogste gerechtshof STF, zo schrijft het tijdschrift Istoé.

De president negeert de publieke opinie en duwt zijn monocratische beslissingen door de keel van het volk. Het meest frappante voorbeeld van deze opgelegde politiek bestaat uit de decreten m.b.t. de wapendracht, en het bezit van vuurwapens. Om te voldoen aan de wens van een minderheid en aan die van de ‘bancada da bala’ (groepje parlementairen die voorstander zijn van het bezit van vuurwapens), besloot de president om meer geweld en onveiligheid toe te laten in de maatschappij. Hij is er ten volle van overtuigd dat de burgers die hem verkozen, zich willen bewapenen, maar dat is onjuist. Hij meent dat de bevolking er zit op te wachten om de straat op te gaan met een vuurwapen op zak, en een flinke portie munitie. Een grote meerderheid verklaarde hier tegen te zijn in twee recente opiniepeilingen, voelt zich kwetsbaar en zijn radicaal tegen de decreten die hij uitvaardigde.

Een Ibope peiling waarvan de resultaten vorige week vrijgegeven werden, toont aan dat 73% van de Brazilianen tegen een versoepeling van de wapendracht zijn; slechts 26% gaan ermee akkoord. Een expressieve meerderheid is er allesbehalve happig op om meer mensen te zien in de straten met schietklaar wapentuig. Wanneer het gaat om wapenbezit, t.t.z. een toelating om wapens in huis te bewaren, dan is 61% daar niet mee akkoord. Van de rest ziet 37% dat wel zitten, en 2% onthoudt zich. De resultaten van deze peiling bevestigen die van de vorige, uitgevoerd door Datafolha in april, met name dat 64% van de Brazilianen vindt dat wapenbezit zou moeten verboden worden, dit omdat hierdoor het leven van anderen bedreigd wordt. 34% ging er toen mee akkoord dat het wettelijke bezit van een wapen het recht zou moeten zijn van iedere burger om zich te verdedigen. De afwijzing van de decreten werd vastgesteld in stedelijke zowel als in rurale gebieden, en is vooral aanwezig bij vrouwen, kleurlingen en armen.

Een sterk argument tegen deze decreten zijn de cijfers van de ‘Atlas da Violência 2019’. Die cijfers tonen aan dat het aantal dodelijke slachtoffers door een vuurwapen een ongekende hoogte bereiken, niet meer gezien sinds 1980. Van een totaal van 65.602 doden, kwamen er 47.510 om door een (of meer) kogel(s). Dit betekent een verhoging van 6,8% in vergelijk met de cijfers van 2016. Enkel in Rio de Janeiro gaat het om een verhoging van 9,8%, veel hoger dan het gemiddelde.

De nieuwe regels van de president zijn nog niet gegarandeerd. Hij negeerde de bestaande wet en delen van het decreet kunnen onderuit gehaald worden in de Kamer omdat ze niet stroken met het ‘Estatuto de Desarmamento’ (ontwapeningsstatuut). Er bestaat al een rapport, opgemaakt door een aantal volksvertegenwoordigers, dat onwettelijke punten in de decreten aanwijst. Daarnaast diende de partij Rede Sustentabilidade een aanklacht in bij het STF waarin gewezen wordt op tegenstellingen tussen de decreten en de bestaande grondwet. Bolsonaro mag feitelijk geen wet wijzigen via een decreet omdat dit de hiërarchie van de normen overhoop haalt. Een van de conflicten met de bestaande wet is de versoepeling van wapendracht voor bepaalde beroepen als advocaten en vrachtwagenbestuurders, of voor bewoners die leven in afgelegen rurale gebieden zonder het bewijs te leveren dat er een daadwerkelijk motief bestaat tot wapendracht.

Het instituut ‘Sou da Paz’ (ik ben voor de vrede) schat dat, indien de nieuwe regeling goedgekeurd wordt, 19 miljoen Brazilianen wettelijk over een vuurwapen mogen beschikken. Er bestaat een groep die hiervan zal profiteren. De president bevoordeelt een minderheid (die mogelijk kan groeien), maar staat ver af van de wil van de meerderheid van de Brazilianen. Voor die meerderheid staat wapenbezit gelijk aan meer moorden, slachtpartijen, angst en onveiligheid. Weinigen geloven er oprecht in dat problemen kunnen opgelost worden met een kogel.

The Haves and the Have Nots

Er zou eigenlijk geen twijfel mogen bestaan over het gebruik van wapens: ze lossen geen problemen op, maar creëren er nieuwe (behalve voor sommige toepassingen zoals sportschieten). Dit geldt zeker voor Brazilië waar het grootste probleem bestaat in de schrijnende ongelijkheden. Sommigen hebben alles of meer, anderen hebben weinig of niets: ‘The Haves and the Have Nots’. Overheden dachten problemen op te lossen door de inplanting van eenheden van de vredespolitie, maar vergaten om datgene te verschaffen waar de bewoners van sloppenwijken het meeste nood aan hebben, integendeel, ze blijven zichzelf wegsteken, een vacuüm achterlatend dat ingevuld wordt door een parallelle macht (drugsdealers, milities, misdaadorganisaties). Die parrallelle macht maakt geen onderscheid tussen vredespolitie of gewone politie. De politie is hun vijand, punt. Of een betaalde medewerker die zijn ogen dichtknijpt, ander punt. Ook de politiek lost niets op, noch rechts noch links, integendeel. Het zijn navelstaarders waarbij de regel bevestigd wordt door uitzonderingen. Rechts wil meer ‘balas’ (kogels), links wil ‘Lula Livre’, net alsof de vrijlating van een corrupte politicus het land zal redden van de ondergang. Anderen zetten een grote bek op (Ciro Gomes) of gokken op scheldpartijen in het parlement i.p.v. hun werk te doen als verkozene, met name wijzen op kritieke punten in de wetgeving, en proberen om daar iets aan te doen.

Een flink deel van de Braziliaanse bevolking leeft in armoede, nog steeds. Zelfs hun vrijheid wordt beperkt door de parrallelle macht die geen moment aarzelt om wetten te stellen in wat zij als ‘hun territorium’ beschouwen. Het is dan ook geen wonder dat sommigen zo wanhopig zijn dat ze anderen overvallen. Wie niets heeft, wil iets, al was het maar uit pure overlevingsdrang. Nog steeds is het zo dat de Braziliaanse ‘bourgeoisie’ vaak geen flauw idee heeft van de omstandigheden waarin een groot deel van hun landgenoten moeten (over)leven. Vuurwapens kunnen deze werkelijkheid enkel maar verergeren, niet verbeteren.

Bron

#Ibope #CiroGomes #BancadadaBala #AtlasdaViolência #Datafolha #BraziliëNieuwsOnline #JairBolsonaro #LulaLivre #Lula #SoudaPaz #STF #RiodeJaneiro

0 weergaven0 opmerkingen
bottom of page