top of page
  • Observer

Het regeringsplan van Lula

LulaCampinaGrande

De presidentskandidaten hebben tijd tot 15 augustus om hun regeringsplan voor te leggen aan het kiestribunaal TSE, met details over hoe zij van plan zijn om het land te regeren. CNN Brasil verenigde de voornaamste voorstellen van de kandidaten. De volledige plannen kunnen geraadpleegd worden op het portaal van het TSE. Hieronder alvast de plannen van Lula.

De ex-president stelt zijn regeringsplan voor als een “programma voor heropbouw en transformatie van Brazilië”, met een fiscaal regime gebaseerd op geloofwaardigheid, voorspelbaarheid en duurzaamheid om investeringen aan te trekken. Het project voorziet in de constructie van een ontwikkelingsstrategie die tot doel heeft “het neoliberale model te overwinnen dat het land naar achterstand heeft geleid”, aldus het document.

Lula’s kandidatuurvoorstellen zijn ook gericht op het bestrijden van honger en armoede, met de terugkeer van overheidsbeleid dat al bekend is van PT-regeringen, zoals de steunuitkering Bolsa Família. Daarnaast gaat het in op de strijd tegen klimaatverandering.

Economie

In het document verdedigt Lula de intrekking van de wet op het uitgavenplafond en de discussie over arbeidswetgeving, waarbij hij “de regressieve mijlpalen van de huidige arbeidswetgeving” intrekt, zoals bepaald in de laatste hervorming. Wat de sociale zekerheid betreft, stelt de PT voor om de “regressieve en ontmantelingsmaatregelen” die in de hervorming van 2019 werden gepromoot, te overklassen.

Het regeringsplan van Lula spreekt van een belastinghervorming met vereenvoudiging en een progressieve modus – het verminderen van de consumptiebelasting en het verhogen van de belastingen die door de rijksten worden betaald.

Het document suggereert de hervatting van overheidsinvesteringen in infrastructuur en nationale herindustrialisering. Daarnaast voorziet het dat de regering particuliere investeringen aanmoedigt door middel van kredieten, concessies, partnerschappen en garanties. Ook vernoemt hij de versterking van de landbouw, innovatieve sectoren en projecten en de creatieve economie.

Wat overheidsbedrijven aangaat, verzet het project zich tegen de privatisering van Eletrobras en spreekt over “het herstel van het bedrijf als patrimonium van de bevolking”. Het plant stelt ook het einde voor van de internationale gelijkstelling van de prijzenpolitiek (PPI – Price Parity Policy) van het staatsbedrijf Petrobras.

Milieu

Het project beweert zich te engageren voor “sociale, ecologische, economische duurzaamheid en de strijd tegen klimaatverandering”. Hiervoor stelt Lula voor om het patroon van energieverbruik te veranderen, gezonde en duurzame voedselsystemen te bouwen en de ecologische en energietransitie te bevorderen. Het plan voorziet in de strijd tegen het “roofzuchtige gebruik” van natuurlijke hulpbronnen, de versterking van Funai, de bescherming van de Amazone en de strijd tegen milieucriminaliteit.

Strijd tegen sociale ongelijkheid

In het regeringsplan van de voormalige president staat dat het zich inzet voor de dringende bestrijding van honger en armoede. Daartoe zet het in op het genereren van werkgelegenheid en inkomen voor de armsten en op programma’s die in het verleden al bekend waren bij de regeringen van de PT, zoals de vernieuwing en uitbreiding van de Bolsa Família. Het project vernoemt ook de terugkeer van “een breed programma voor toegang tot huisvesting”.

Publieke veiligheid

Indien verkozen, is Lula van plan een nieuw drugsbeleid in het land in de praktijk te brengen, gericht op risicovermindering, preventie, behandeling en hulp aan gebruikers. Tegelijkertijd zet het kabinetsplan in op het ontmantelen van criminele organisaties door versterking van opsporing en inlichtingen.

De oud-president wil een landelijk gecoördineerd en geïntegreerd veiligheidsbeleid bevorderen. Zijn plan citeert de verbetering van het verenigd systeem van publieke veiligheid en hervormingen om de efficiëntie te verhogen en om het beveiligingssysteem te moderniseren.

Gezondheidszorg

LulaSus

Het regeringsplan van PT voorziet in de versterking van de “publieke” en “universele” SUS (Sistema Única de Saúde), de verbetering van het beheer ervan en de valorisatie en opleiding van gezondheidswerkers. Bovendien voorziet het in de hervatting van beleidsmaatregelen zoals “Mais Médicos” en “Farmácia Popular”, evenals in de wederopbouw en bevordering van het economische en industriële gezondheidscomplex.

Bron

Foto's: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert

#BolsaFamília #Funai #CNNBrasil #TSE #Eletrobras #SUS #MaisMédicos #FarmáciaPopular #PT #Petrobras #Lula #BRNieuws

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page