top of page
  • Observer

Het slijk der aarde

Bil

Er komt geen einde aan de roofpartijen van de politici, ze houden er enkel mee op om er zich voor te schamen. Dit werd nog maar eens duidelijk bij de nachtelijke (!) stemming over het wetsvoorstel van de ‘precatórios’, de eerste van twee stemmingen in de Kamer. Met een meerderheid van 4 stemmen werd het voorstel er door gesleurd. Indien dat resultaat bevestigd wordt bij de 2de stemming, dan is de Senaat aan de beurt. Waarover gaat het?

‘Precatórios’ zijn schulden van de overheid als gevolg van rechtszaken waarbij deelstaten, gemeentes of de federale overheid de verliezers waren. Die schulden werden nooit betaald en zijn inmiddels opgelopen tot een totaal van 89 miljard reais. Er zijn gevallen bekend van mensen die een proces inspanden tegen de overheid, wonnen en inmiddels overleden zonder dat er ooit een centavo werd uitbetaald. Het gaat trouwens ook over processen die erg lang kunnen aanslepen: 10, 20 of 30 jaren zijn niet ongewoon.

Een dergelijk hoog bedrag uitbetalen is altijd al een zware opdracht, nog meer in crisistijden met een pandemie en haar rampzalige economische gevolgen. Of dat nog niet genoeg is, zijn het volgend jaar verkiezingen met een president die diep vanbinnen met de angst zit om achter de tralies te vliegen wegens zijn tragisch beleid in de strijd tegen die pandemie, en kost wat kost opnieuw wil verkozen worden om buiten schot te blijven. Hoe doe je dat? Door de kiezers te overtuigen, een eigen naam te plakken op het sociale programma Bolsa Família – nu Auxílio Brasil, en vooral, door die uitkering te verhogen naar R$ 400/maand, gegarandeerd tot december 2022 (en dan zien we wel weer).


CEBA

Politici willen opnieuw verkozen worden en daarom moet hun basis, in hun staat, hun gemeente, tevreden gesteld worden, kost wat kost.

Politieke partijen willen ook meer geld om campagnes te voeren. De vele miljoenen die naar het kiesfonds gaan van al die partijen, gaan in rook op en laten enkel een tapijt van neerdwarrelende ‘santinhos’ (kiesprentjes) achter op straat.

Het uitgavenplafond zoals goedgekeurd (door diezelfde politici) onder de regering Michel Temer, wordt hierbij niet meer gerespecteerd.

Dat plafond doorbreken waar ze zelf voor stemden? De begunstigden van de ‘precatórios’ nog enkele jaren langer laten wachten? Creatief zijn in de boekhouding en de wet van politieke verantwoordelijkheid overtreden die reeds de val van een president (Dilma Rousseff) veroorzaakte? Zich niets aantrekken van de negatieve repercussie, veroorzaakt door hun beslissingen?

Niets van dit alles interesseert de meerderheid van de volksvertegenwoordigers op het moment van stemming, zeker niet op de vooravond van een verkiezingsjaar. Het enige wat telt zijn de beloftes van de regering indien ze zus of zo stemmen, ofwel de universele regel dat elke onderhandeling zijn prijs heeft aan het einde. Of dat nu wettelijk is of niet, dat zal het gerecht later wel uitwijzen. Ulysses Guimarães, voorzitter van de MDB in de jaren 80, zei het al eerder: “De grootste dommerik onder de volksvertegenwoordigers slaagt erin om een Zwitsers uurwerk te herstellen met bokshandschoenen aan”.

De pers vergelijkt het mensalão-schandaal met deze stemming, zeggend dat het toen ging om een diefstal van kippen. De eerste regering van Lula betaalde de volksvertegenwoordigers om te stemmen in het voordeel van de regering. Dat kwam aan het licht in 2005 door Roberto Jefferson, vandaag een overtuigde bolsonarist en opgesloten in een cel voor zijn voortdurende bedreigingen aan het adres van het hooggerechtshof. Bolsonaro deed hetzelfde en koopt de parlementairen om via een geheime begroting, een miljardenschema, opgesteld buiten het bereik van de tentakels van de controle organen.

Het wetsvoorstel ‘Precatórios’ dat reeds goedgekeurd werd in een eerste stemronde, wuift met 4 briefjes van R$ 100 naar de armsten van dit land, slachtoffers van de pandemie. Wat de regering hen geeft met één hand tot december van volgend jaar, neemt ze terug via een verhoogde inflatie, intresten en dollar.

Geld valt niet uit de lucht. Het zijn altijd de armsten die de rekening betalen. Het voorstel limiteert de uitbetalingen van de ‘precatórios’ in 2022 tot 44,5 miljard. Dat creëert een opening in de begroting van 44,5 miljard voor andere uitgaves. Het voorstel wijzigt ook de spelregels van het uitgavenplafond waardoor er nog eens 47 miljard vrijkomt.

Beide manoeuvres leveren een totaal van zowat 90 miljard op. Het sociale programma Auxílio Brasil kost ongeveer 50 miljard. Een deel van wat overblijft zal gebruikt worden voor openbare werken in de regio’s van politici die Bolsonaro steunen. De bestemming van een ander deel wordt door de regering zelf bepaald. Leuk nietwaar.

Het is nog te vroeg om te spreken over de reacties van de financiële wereld, de beurs, de dollarkoers, de intresten. De krant Estadão heeft het zelfs over een “teveel aan pessimisme”. Anderzijds is er weinig of geen gejuich te horen, behalve wellicht binnen de muren van de kabinetten in Brasília.

Ciro Gomes

CirGom

Pré-kandidaat als president Ciro Gomes (foto) stelde vast dat een meerderheid van zijn eigen (linkse) partij (PDT) voor het wetsvoorstel stemde (15 voor en 6 tegen), trok zijn conclusies en liet weten via zijn sociale media dat hij er de brui aangeeft om mee te doen aan de verkiezingen (Gomes voert al lang campagne en wordt hierbij geholpen door de dure marketingboy João Santana die eerder al Lula en Dilma een overwinning bezorgde), tenzij de volksvertegenwoordigers van zijn partij van mening veranderen bij de volgende stemming. Het is niet duidelijk wat hij zal doen als de leden van zijn partij opnieuw in het voordeel van de regering stemmen in de 2de ronde. Partijvoorzitter Carlos Lupi stelt iedereen gerust: “Er bestaat geen enkele kans dat Ciro Gomes geen kandidaat zal zijn”.


A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição. Temos um instrumento definitivo nas mãos, que é a votação em segundo turno, para reverter a decisão e voltarmos ao rumo certo. — Ciro Gomes (@cirogomes) November 4, 2021

“Er blijft maar één enkele weg over: mijn pré-kandidatuur in de wacht zetten totdat de basis van mijn partij haar mening herziet. We hebben hiervoor het nodige instrument in handen, met name een tweede stemronde om terug te komen op het besluit en weer op het goede spoor te belanden”

Sérgio Moro

De deelname van ex-rechter Sérgio Moro aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar, lijkt zich te bevestigen. De aansluiting bij de partij Podemos werd bevestigd en zal plaatsvinden op woensdag 10 november.


pic.twitter.com/9ncMdS8D8V — Sergio Moro (@SF_Moro) November 5, 2021

De tweet van Sérgio Moro die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Deltan Dallagnol

Procureur Deltan Dallagnol (41), een van de spilfiguren in het proces waardoor Lula achter de tralies belandde, diende zijn ontslag in bij het Openbaar Ministerie en zal naar verwachting een gooi doen naar een zetel in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

DELDAL

Dallagnol (foto) was de woordvoerder van de procureurs in het Lava Jato onderzoek en kende zijn gloriemomenten, maar kreeg later ook emmers kritiek over zich heen. HIj verliet het onderzoeksteam in september van vorig jaar na aanklachten over excessen in het onderzoek, en het uitlekken van privé berichten naar zijn collega’s en rechter Sérgio Moro, bekendgemaakt door de website The Intercept. Zijn meest controversiele beeld is dat van de Powerpointvoorstelling waarin hij ex-president Lula aanwees als leider van een criminele bende die overheidsgeld wegsluisde.

Sérgio Moro kreeg al vaak te horen dat hij partijdig handelde tegenover Lula en de arbeiderspartij, onder meer bevestigd door zijn instap in de regering Bolsonaro als minister van Justitie, om “te vechten tegen de corruptie”. In april van vorig jaar stapte hij op omdat hij vond dat Bolsonaro zijn beloftes niet hield en zelfs invloed uitoefende bij de federale politie omwille van persoonlijke motieven.

Het nieuws dat beiden (Moro en Dallagnol), centrale pionnen in het voormalige Lava Jato onderzoek, in de politiek stappen, geeft nog meer voer aan hun tegenstanders (vooral in de linkse hoek) die altijd al beweerden dat Lula het slachtoffer was van politieke vervolging.

Kuifje in Italië

De reis naar Italië van president Bolsonaro, voor een deelname aan een bijeenkomst van de G20, leverde volgens de Braziliaanse pers niet veel meer op dan enkele straatgevechten, waarbij de pers nog maar eens het slachtoffer was.

Na het einde van de koepel in Rome, terwijl andere regeringsleiders een persconferentie gaven, trok Bolsonaro in de richting van de Braziliaanse ambassade om er een aantal van zijn aanhangers te ontmoeten. Braziliaanse journalisten volgden de president die hen op een vijandige manier behandelde. Zijn veiligheidsmensen gebruikten geweld tegen reporters die het aandurfden om vragen te stellen.

51639932869_6f90712e73_c

Leonaro Monteiro, de correspondent van O Globo, vroeg waarom Bolsonaro niet deelnam aan enkele evenementen tijdens de samenkomst van de G20, samen met andere leiders. Hij kreeg een stomp in de maag van een veiligheidsagent en werd weggeduwd.

Monteiro riep: “President, president, die kerel duwt ons weg. President, waarom was u vanmorgen niet aanwezig op de G20, samen met de andere leiders?”

Bolsonaro: “Is dat O Globo? Jullie kennen geen schaamte…”

Reporter Jamil Chade, van UOL Notícias, filmde het incident met zijn smartphone, maar de veiligheidmensen sleurden aan zijn arm en gooiden zijn apparaat op straat.

Eerder werd reporter Ana Estela de Sousa Pinto, van de Folha de São Paulo, geïntimideerd door Italiaanse veiligheidsmensen en politie. Zij werd tot driemaal toe aangemaand om weg te gaan, ook al bevond zij zich in een publieke ruimte.

Mirakel

In een interview met de Italiaanse TV-zender Sky TG24, vertelde de Braziliaanse president opnieuw leugens en verdraaide hij de feiten omtrent de pandemie van het coronavirus, de ontbossing in het Amazonegebied en de Braziliaanse economie. Volgens Bolsonaro vormt zijn regering “het mirakel dat Brazilië redde”.

Hij werd ondervraagd door de reporter over de meer dan 600.000 covid-doden en over het eindrapport van de parlementaire onderzoekscommissie in de Senaat waarin hij beschuldigd wordt van nieuwe misdaden, inclusief tegen de mensheid. De reporter herinnerde Bolsonaro eraan dat hij als ‘genocida’ bestempeld wordt door ex-president Lula, en vroeg hem of hij denkt “dat hij ergens fouten maakte, of dat het om politieke aanvallen ging”.

Bolsonaro antwoordde dat de commissie samengesteld was door leden van linkse partijen, deel uitmakend van de oppositie tegen zijn regering, en dat de zeven senatoren in kwestie “niets deden tijdens de pandemie”. Ook herhaalde hij dat het hooggerechtshof toeliet dat deelstaten en gemeentes beslissingen namen over het beleid in de strijd tegen het coronavirus, en zei dat Lula “een opportunist” is.

“Wij gaven ongeveer US$ 100 miljard uit. We zorgden voor de nodige financiële middelen en professionals om te strijden tegen de pandemie, naast geneesmiddelen”, zonder het te hebben over de medicijnen die door de regering gepromoot werden zonder dat hun efficiëntie bewezen was. Daarna citeerde hij het staatsbedrijf Petrobras en zei ‘dat Lula de oliereus bijna failliet liet gaan’: “Brazilië werd gered door een mirakel: onze overwinning in 2018”, aldus Bolsonaro.

De president zei “dat de vaccinatiecampagne in Brazilië goed verliep” en “dat zijn regering altijd voorstander was van het vaccin”. Andermaal zweeg hij over de vertraging bij de aankoop van de immuniseringsmiddelen in 2020 en over zijn verklaringen tegen het vaccin. Ook zweeg hij over het feit dat hij zich nog niet liet inenten en dat hij dat ook niet van plan is, maar keerde wel terug naar het verdedigen van niet efficiënte geneesmiddelen: “Hoe dan ook geloof ik dat artsen over de nodige autonomie moeten beschikken om patiënten te behandelen, en over de medicijnen die zij uitkiezen”. Tot op vandaag bestaan er geen geneesmiddelen die de ziekte kunnen voorkomen.

Ook gaf hij een verwrongen beeld van de ontbossing in het Amazonegebied, zei “dat Brazilië slechts 7% van de polluerende gassen uitstoot, dat er veel kritiek bestaat tegen hem over het gebied” en herhaalde wat hij in 2019 zei tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties: “Het vuur ontstaat niet uit zichzelf in dat gebied omdat het om een vochtig oerwoud gaat. Het vuur begint in de periferie waar illegaal ontbost wordt, waar wij tegen strijden. We doen dat zo goed dat de pers er niets over meldt”, zo zei hij tegen de reporter.

Onlangs (donderdag 28 oktober) bleek echter uit een rapport van het Climate Observatory met gegevens van het Greenhouse Gas Emission Estimation System (SEEG) dat Brazilië in 2020 een stijging van 9,5% in zijn uitstoot had. In de rest van de wereld was er als gevolg van de pandemie, een daling van 7%.

Pizza

Deze week, terug in Brazilië, verwarde hij hij de naam van een bekend monument in Italië en had het over een “pizza” in plaats van “Pisa”.

BolsoPisaPizza

“Ik reis veel in Brazilië, ook in de rest van de wereld. Ik was net in Italië, verplaatste me vooral met de auto waarbij ik gedurend een internetverbinding had. Iets viel me op toen ik de Toren van Pizza bezocht. Een jongen sprak me aan en vroeg ‘En het Amazonegebied? Staat dat in brand?’

Jim Carrey

Bolsonaro kreeg het ook te verduren in het bekende TV-programma ‘The Late Show’, in de Verenigde Staten. Hij werd er belachelijk gemaakt omdat hij tijdens een officieel diner in Anguillara Veneta (Italië) de speciale Amerikaanse afgevaardigde voor het milieu John Kerry, verwarde met de humoristische acteur Jim Carrey.


CareyKerry

Op de tenen getrapt

Bolsonaro vertelde zelf hoe hij (per ongeluk) op de tenen trapte van de Duitse kanselier Angela Merkel in Rome: “Ik ging enkele passen achteruit en stapte op haar voet. Zij bekeek me en zei ‘Dat kon enkel maar u zijn’ (een bijzonder diplomatische opmerking)’.

Angela

Het 5G tijdperk

5G

De veiling van de 5G technologie vormt het begin van de vijfde generatie mobiel internet. De aankomst van deze technologie met een aanzienlijk hogere snelheid (100 x sneller) betekent een injectie van US$ 1,2 miljard in het bruto intern product tot 2035, en zal de verbinding tussen mensen en apparaten uitbreiden. Het ligt in de verwachting dat de technologie reeds beschikbaar zal zijn in de hoofdsteden vanaf de 2de semester van volgend jaar. De belangrijkste loten van de veiling gingen naar de drie grote Braziliaanse providers: Claro, Tim en Vivo.

De run op het presidentiële lint

LulaCan

Ex-president Lula blijft de leider in de verkiezingen van 2022, dit volgens een nieuwe peiling van XP/Ipespe. In een scenario met zes kandidaten krijgt Lula 42% van de voorkeurstemmen, tegen 28% voor Bolsonaro. Ciro Gomes volgt met 11%, daarna João Doria (4%), Luiz Henrique Mandetta (3%) en Senaatsvoorzitter Rodrigo Pacheco (2%). Een simulatie met 10 kandidaten levert op: Lula (41%), Bolsonaro (25%), Gomes (9%), Sérgio Moro (8%), Mandetta (3%), José Luiz Datena (3%), Eduardo Leite (3%), Rodrigo Pacheco (2%), Simone Tebet (1%) en Alessandro Vieira (0%). Lula haalt het tegen iedereen in een tweede kiesronde.

Bronnen: Correio Brasiliense – UOL Notícias – Veja – Estadão – Folha de São Paulo – G1 – Metrópoles

Foto's: Isac Nóbrega - Alan Santos - José Dias - Beto Barata/PR - YouTube - Fotos Públicas/Leo Canabarro - Isaac Amorim/MJSP - Vladimir Platonow/ Agência Brasil - MST

#DeltanDallagnol #UOLNotícias #CiroGomes #BolsaFamília #Mensalão #CarlosLupi #5G #JoãoSantana #Claro #JairBolsonaro #TheIntercept #AngelaMerkel #Tim #PT #MichelTemer #UlyssesGuimarães #Petrobras #FolhadeSãoPaulo #Lula #OGlobo #JimCarrey #TorenvanPisa #JohnKerry #DilmaRousseff #RobertoJefferson #MDB #Precatórios #BRNieuws #AuxílioBrasil #SérgioMoro #Vivo

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page