top of page
  • Observer

Het vel van de beer…

Bolsonaro-Eduardo

… kan niet verkocht worden vooraleer hij geschoten is. De krant Estado ging na hoe de 81 senatoren staan tegenover een eventuele benoeming van Bolsonaro 03 (volksvertegenwoordiger Eduardo Bolsonaro) als nieuwe Braziliaanse ambassadeur in Washinton. De voorlopige uitslag van de bevindingen verklaart waarom president Bolsonaro, ondanks alles, eerder voorzichtig tewerk gaat. Mocht de stemming vandaag plaatsvinden, zou hij het minimum van 41 stemmen niet halen.

Van de 81 senatoren zijn er 30 die hun stem tegen de benoeming bevestigden, en slechts 15 in het voordeel van Eduardo. Vijfendertig anderen wilden niet antwoorden (28) of verklaarden dat ze nog onbeslist waren (7). De president verklaarde vorige week dat hij de benoeming enkel officieel zou maken wanneer zijn zoon “aanvoelt” dat hij de meerderheid van de senatoren overtuigt.

Volgens de regels van het spel moet Eduardo eerst gehoord worden door de commissie van buitenlandse zaken van de Senaat. Die zitting wordt gevolgd door een geheime stemming van dat college, nadien door een (eveneens geheime) stemming door alle senatoren. Senaatsvoorzitter Davi Alcolumbre – die reeds inspanningen leverde in het voordeel van Eduardo – stemt niet.

De grootste weerstand in de Senaat komt van de MDB: zes senatoren gaan niet akkoord met de aanstelling. Kritieken komen vooral van oudgedienden als Renan Calheiros en Jarbas Vasconcelos. Deze laatste zei: “Ik ben tegen nepotisme. Ik ben al gans mijn leven tegen dergelijke praktijken, en dat ga ik nu niet veranderen”. Het aantal tegenstemmers is even groot bij de PT.

Om de weerstand te breken onderneemt Eduardo een toer langs de kabinetten van de Senaat, op zoek naar steun. De volksvertegenwoordiger zegt dat hij “hoopvol” is, dit terwijl zijn vader herhaaldelijk de naam van zijn zoon verdedigde voor deze belangrijke benoeming: “Ik ben van plan mijn zoon te bevoordelen. Als ik hem een ‘ossenhaas’ kan geven, dan zal ik dat doen”, zo verklaarde hij onlangs tijdens een live op de sociale media.

De suggestie voor een toer langs de kabinetten komt van de voorzitter van de commissie voor buitenlandse zaken, senator Nelsinho Trad (PSD): “Ik zei hem om alle kabinetten te bezoeken, zelfs die van de oppositie, en hij zei me dat hij dat zou doen”. Zelfs binnen de commissie zijn de stemintenties voor Bolsonaro junior niet echt gunstig: zes stemmen tegen, en slechts drie in zijn voordeel. De commissie bestaat uit 18 senatoren.

Chico Rodrigues (DEM), aangeduid als rapporteur in deze commissie, liet al weten dat hij Eduardo zal steunen: “Zelfs president Donald Trump beschouwt hem als een briljant iemand. Ondanks een zekere graad van afwijzing, denk ik dat er een gunstig klimaat is voor het goedkeuren van zijn naam”. De Verenigde Staten lieten eerder deze maand al weten dat de zoon van Bolsonaro welkom is in hun land.

Parlementairen van de oppositie kenden reeds een overwinning in het afwijzen van de benoeming. De wetgevende raad van de Senaat gaf een advies uit dat de keuze van de president, met name de aanduiding van zijn eigen zoon voor deze benoeming, nepotisme is (het begunstigen van familieleden of vrienden, door ze in hoge functies te benoemen). Op basis van dit document wensen de senatoren een nieuw advies op te stellen dat overhandigd zal worden aan de rapporteur, Chico Rodrigues.

Senator Randolfe Rodrigues (Rede), leider van de minderheid in de Senaat, wil de zaak voor het gerecht slepen, meer bepaald bij het hoogste gerechtshof STF en zegt: “President Bolsonaro mag het land niet besturen alsof het zijn achtertuin is”.

De laatste ambassadeur van Brazilië in Washington, Sergio Amaral, bevestigde dat, in functie van de onderhandelingen over nieuwe overeenkomsten tussen beide landen, de nieuwe ambassadeur een belangrijke rol zal vervullen. Hij wil geen commentaar geven over de keuze van Eduardo Bolsonaro en zegt enkel dat er een pak werk ligt te wachten op de nieuwe ambassadeur.

Rubens Barbosa, ex-ambassadeur in de Verenigde Staten (van 1999 tot 2004) verdedigt belangen die uitstijgen boven partijen en ideologieën: “Wat telt is toegankelijkheid en invloed”, zo schreef hij in de krant Estado.

Bron

Foto: Michel Jesus - Câmara dos Deputados

#BraziliëNieuwsOnline #JarbasVasconcelos #SergioAmaral #RenanCalheiros #DonaldTrump #JairBolsonaro #NelsinhoTrad #EduardoBolsonaro #EstadodeSãoPaulo #DaviAlcolumbre #RandolfeRodrigues #ChicoRodrigues #RubensBarbosa #MDB

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page