top of page
  • Observer

Het wil maar niet ophouden

Lula-Palocci-Bernardo-Hoffm

Rechter Vallisney de Oliveira, werkzaam bij het federale gerecht in de hoofdstad Brasília, aanvaardde deze week een nieuwe beschuldiging voor corruptie tegen ex-president Lula, zakenman Marcelo Odebrecht en ex-ministers Antonio Palocci en Paulo Bernardo de Souza. Lula en Palocci worden ervan beschuldigd om steekpenningen af te spreken met het bouwbedrijf Odebrecht ten bedrage van 40 miljoen dollar tussen 2009 en 2010; omgerekend in de waardes van destijds gaat het om 64 miljoen reais. In ruil zouden zij ervoor gezorgd hebben dat de limiet van de kredietlijn voor het exporteren van goederen en diensten tussen Brazilië en Angola verhoogd werd, in het voordeel van Odebrecht. Volgens de akte van beschuldiging bedroeg die verhoging een totaal van US$ 1 miljard.

De aanklacht werd ingediend door Raquel Dodge, procureur-generaal van de republiek, in april van vorig jaar. In de aanklacht, ingediend bij het hooggerechtshof STF, wordt, naast Lula, Palocci en Bernardo, ook de toenmalige senator Gleisi Hoffmann aangeklaagd. Zij is, naast de echtgenote van Paulo Bernardo, vandaag volksvertegenwoordigster en voorzitster van de arbeiderspartij PT die met deze nieuwe beschuldiging andermaal de volle laag krijgt. De aanklacht tegen Hoffmann werd gescheiden van de anderen omdat zij nog altijd geniet van een bevoorrechte rechtspraak, door haar status als verkozene. Het onderzoek tegen haar wordt door het STF behandeld en verloopt in het geheim.

De aanklacht werd gebaseerd op de informatie, bezorgd door Marcelo Odebrecht in het kader van een gerechtelijk akkoord. In zijn getuigenis omschrijft hij het akkoord met de beschuldigden, waarbij volgens hem, 40 miljoen dollar geschonken werd om politieke campagnes te financieren van de betrokkenen: “In dit specifieke geval in 2009 en in het begin van 2010, in het vooruitzicht van de volgende verkiezingen, kreeg ik een verzoek via Paulo Bernardo, aangeduid door president Lula, opdat Odebrecht een bijdrage zou leveren van 40 miljoen dollar, in ruil voor een goedkeuring van een kredietlijn van 1 miljard dollar voor goederen en diensten. Die kredietlijn was bedoeld voor Angola”, aldus Marcelo Odebrecht.

Marcelo bevestigde dat ex-minister Paulo Bernardo (financiën in de regering Lula, en stafchef in de regering Dilma Rousseff) de belangrijkste onderhandelaar was m.b.t. de smeergelden die door Odebrecht aan de PT betaald werden: “Alle betalingen werden eerst goedgekeurd door Palocci”.

Rechter Vallisney de Oliveira gaf tien dagen tijd aan de beklaagden om hun verdediging in te dienen, en om getuigen aan te duiden.

Met deze nieuwe aanklacht is Lula reeds betrokken in zeven verschillende strafzaken. De verdediging van de ex-president reageerde op de nieuwe beschuldiging en zegt dat de ex-president nooit of nimmer onrechtmatig bevoordeeld werd, noch tijdens zijn ambtstermijnen, noch nadien: “De opening van een nieuwe strafrechtelijke actie tegen ex-president Lula, bevestigt het perverse gebruik van recht en juridische procedures voor politieke doeleinden, ook bekend als ‘lawfare'”, zo klinkt het, en: “Lula werd niet eens geraadpleegd in dit onderzoek, ondanks dat er geen enkele relatie bestaat tussen hem en deze feiten. Zijn naam werd enkel gebruikt in deze strafzaak opdat de getuige (Marcelo Odebrecht) kan genieten van gunstmaatregelen via het gerechtelijk akkoord dat hij afsloot”. Ondertekend: Advocaat Cristiano Zanin Martins.

Bron

Foto: Arquivo Agência Brasil

#MarceloOdebrecht #BraziliëNieuwsOnline #AntonioPalocci #GleisiHoffmann #PauloBernardo #PT #Lula #RaquelDodge #VallisneydeOliveira

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page