top of page
  • Observer

Hoe de ongelijkheid gevoed wordt in Brazilië

Desigualdade

Publieke scholen van een belabberde kwaliteit, een onrechtvaardig fiscaal systeem en dito pensioenstelsel dragen bij tot een van de meest ongelijke maatschappijen op onze planeet. Aldus staat te lezen in een artikel, gepubliceerd door Deutsche Welle. Een vertaling:

De Braziliaanse rijkdom is extreem ongelijk verdeeld. Alles bij elkaar hebben de zes rijkste Brazilianen evenveel als de 100 miljoen landgenoten die de basis van de sociale piramide vormen. De meeste hiervan zijn zwarten of kleurlingen, afstammelingen van slaven die uit Afrika werden meegenomen tijdens de 350 jaar van slavernij in Brazilië.

Het proces van ongelijkheid vindt zijn oorsprong in de slavernij. “Maar het is een proces dat zich continu voedt en reproduceert, dus kijken naar het verre verleden is niet erg productief”, zegt econoom Samuel de Abreu Pessoa van Reliance Consulting.

Dat proces begint met het onderwijssysteem, dat geen gelijke toegang tot onderwijs garandeert. “Onze ongelijkheid is enorm verergerd door de manier waarop we het onderwijsvraagstuk behandelden tijdens de grote Braziliaanse demografische transitie”, zegt Pessoa. De Braziliaanse bevolking groeide enorm tussen 1930 en 1980. Tegelijkertijd was er een enorme onderinvestering in het onderwijs in deze periode, zegt hij.

Volgens hem kwam de totale investering overeen met slechts 1% van het bruto binnenlands product (BBP). Vandaag is dat 6%. “Brazilië besteedt niet veel aan openbaar onderwijs, maar het besteedt extreem inefficiënt”, zegt Bernard Appy van het Fiscal Citizenship Center. Als gevolg hiervan is de kwaliteit van het openbaar onderwijs in het lager en middelbaar onderwijs beneden peil, wat vooral de armste bevolkingsgroepen treft die zich geen privéonderwijs kunnen veroorloven. De gevolgen van deze situatie zijn ook zichtbaar in de lage productiviteit van de Braziliaanse werknemer. Dit draagt ​​op zijn beurt bij tot lage lonen, merkt Pessoa op.

De staat doet aan de andere kant weinig om deze situatie te veranderen, door een rechtvaardiger fiscaal beleid of door het verhogen van de sociale uitgaven. “De staat is bijna neutraal in hoe het interfereert met ongelijkheid,” zegt de econoom.

Het belastingstelsel draagt ​​ook aanzienlijk bij tot de ongelijkheid in Brazilië. Terwijl de armste 10 procent ongeveer 32 procent van hun inkomen gebruikt om belastingen te betalen, is de belastingdruk van de rijkste 10 procent beperkt tot 21 %.

“Het Braziliaanse belastingstelsel focust op consumptie”, zegt Tathiane dos Santos Piscitelli van de Stichting Getúlio Vargas. Dit creëert natuurlijk onrecht. Arme families besteden een groter deel van hun inkomsten aan consumptie, wat betekent dat ze verhoudingsgewijs veel meer belastingen betalen dan de rijken, die een kleiner deel van hun loon besteden aan consumptie.

De rijken worden nog eens begunstigd door de inkomstenbelasting. “Belastingheffing op inkomen moet progressief zijn, maar in feite is het regressief, omdat er volledige vrijstelling is voor de verdeling van winsten en dividenden van rechtspersoon naar individu,” merkt Piscitelli op. De vennootschapsbelasting bedraagt ​​34%, maar velen van hen gebruiken gaten in de wetgeving om veel minder te betalen. “Het is een punt dat moet worden heroverwogen.”

Evenals het sociale zekerheid stelsel, waarvan het tekort maar blijft toenemen. Verantwoordelijk voor deze situatie zijn de pensioenen van ambtenaren. “De publieke sector staat garant voor pensioenen buiten proportie”, zegt Pessoa. Maar pogingen tot hervorming botsen op tegenstand van de ambtenaren. “De publieke sector wordt gecoöpteerd door bedrijven en ambtenaren maken dat de overheid hen dient in de eerste plaats, niet het publiek.”

Vandaag besteedt Brazilië 14% van het BBP aan pensioenen. Ter vergelijk: In Japan is dat slechts 10%, hoewel er in het Aziatische land in verhouding tot de bevolking, vier keer meer gepensioneerden zijn. Als gevolg hiervan ontbreekt er geld voor investeringen in infrastructuur, scholen en ziekenhuizen. “Dit alles moedigt mensen aan om minder belastingen te betalen”, zegt Pessoa, en dat creëert een vicieuze cirkel.

“De economische crisis die in 2014 begon, bedreigt de vooruitgang in de strijd tegen armoede van de laatste jaren .” Van 2001 tot 2014 kende Brazilië een jaarlijkse vermindering van de ongelijkheid, en het inkomen van de armste 5% groeide tweemaal zo veel als het gemiddelde inkomen “zegt econoom Marcelo Neri, voormalig voorzitter van IPEA. “In deze periode hebben sociale programma’s de armoede met tweederde verminderd, maar de ongelijkheid is sinds 1989 sterk toegenomen.” Volgens Neri kwamen 7 miljoen Brazilianen sinds 2014 terug in armoede terecht.

Het resultaat is 13 miljoen werklozen, 34 miljoen informele werknemers en 27 miljoen mensen op de arbeidsmarkt. Het aantal werknemers met een formeel contract bedraagt slechts 33 miljoen. “We moeten de informaliteit op de arbeidsmarkt snel verminderen om de werknemer de voorwaarden te geven om toegang te krijgen tot de minimale garanties van arbeidswetgeving”, zegt de voormalige president van de Centrale Bank, Carlos Geraldo Langoni. “Enkel met een jaarlijkse groei van 3% of 4% is het mogelijk om na te denken over sociaal beleid.”

Appy pleit voor een vereenvoudiging van het “complexe en inefficiënte”, belastingstelsel, evenals een verlaging van de belastingvoordelen voor de bedrijven. “Het Braziliaanse model bulkt van een enorme hoeveelheid belastingvoordelen voor sectoren en bedrijven”, zegt hij. “Dit veroorzaakt grote economische verstoringen en politieke problemen.” Hij berekent dat 10% van het BBP op deze manier verloren gaat.

Appy stelt een radicale hervorming voor ten gunste van herverdeling. “We stellen voor om CPF-gegevens over de aankoop van consumptiegoederen te kruisen met gegevens uit het register van sociale programma’s – en om terug te geven aan de armen, door inkomensoverdracht, een relevant deel van de belastingen die zij betalen voor hun consumptie. Aldus richten we ons op de juiste mensen. ” Vier presidentskandidaten – Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin en Fernando Haddad – hebben al hun steun uitgesproken voor het idee, zegt hij.

Bron

Foto: Fabio Rodrigo Pozzebom - Agência Brasil

#CiroGomes #Ipea #GeraldoAlckmin #BraziliëNieuwsOnline #FernandoHaddad #MarinaSilva #DeutscheWelle

0 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page